Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Projekti

7. „INKLUZIV“ – SAŽETAK PROJEKTA

Nositelj projekta: Hrvatski savez Udruga cerebralne i dječje paralize, http://www.hsucdp.hr
Naziv projekta: „Inkluziv“
Objava poziva: 31.03.2021. godine
Početak provedbe projekta: 01.10.2021. godine
Završetak provedbe projekta: 30.09.2022. godine
Financirano: u okviru Poziva 4 Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj
Iznos podrške: 12.726,48 eura
Financijska podrška: Island, Lihtenštajn, Norveška u okviru EGP grantova

Ciljana skupina: organizacije civilnog društva (OCD) koje djeluju na područjima I. i II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te 60 osoba s invaliditetom s naglaskom na cerebralnu paralizu.

Provedba: razriješiti problem manjka kapaciteta OCD-a u segmentu kapaciteta OCD-a, trening lidera za menadžment neprofitnih organizacija, transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji, razvoj komunikacijskog.

Opći cilj projekta: ojačati kapacitete OCD-a uz osiguranje jednačenog regionalnog društveno ekonomskog rasta i razvoja.

Specifični ciljevi:
a) detektirati probleme i ojačati kapacitete aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama
b) poticanje i jačanje umrežavanja dionika civilnoga društva u segmentu ljudskih prava i jednakog postupanja s ciljem povećanja kvalitetne suradnje i prevencije diskriminacije uz pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice
c) ojačati kapacitete i održivost OCD-a i aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama

Područje provedbe projekta: Geografske zajednice u kojima će se raditi odnose se na središnju Hrvatsku točnije na Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku županiju i Grad Zagreb

Projektni partneri:
1. Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
2. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac
3. Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice
4. Udruga invalida Koprivničko - križevačke županije
5. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica
6. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Mjerljivi rezultati:
a) osmišljene i realizirane izobrazbe predstavnika OCD-a u području učinkovito javno komuniciranje i rad u zajednici
b) izrađene i provedene on-line ToT - Treninga trenera savjetodavni i mentorski programi izgradnje kapaciteta ljudskih resursa u području menadžmenta neprofitnih organizacija
c) ojačani kapaciteti OCD-a u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društvenoekonomskog rasta i razvoja
d) detektirani problemi i ojačani kapaciteti aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama.


67. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI USLUGA ZA STARIJE OSOBE S INVALIDITETOM - II

Financijska potpora: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Partner: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Grad Bjelovar

Početak i završetak provedbe projekta: 05.01.2021. do 31.12.2021.

Aktivnosti: Najzastupljenija vrsta aktivnosti koja se provodi u projektu je prijevoz starijih osoba s invaliditetom.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba te osiguranje mobilnosti i neovisnosti, posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), a sve to s ciljem zadržavanja u vlastitome domu.

Specifični ciljevi:
• poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu
• osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
• osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
• provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Status projekta: Završen


66. „KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI!“

Financijska potpora: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Početak i završetak provedbe projekta: 05.01.2021. – 31.12.2021.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija
Partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Bjelovar, suradnja

Suradnici u provedbi projekta: Dom za starije osobe Bjelovar

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta: doprinijeti podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu;

Specifični ciljevi projekta:
• poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu;
• osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge;
• provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Ostvarenjem ovih ciljeva doprinijet će se:

a) Uspostavi koordiniranoga sustava potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:

- Broj izravnih korisnika: 350 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.050;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 200.

Status programa: Završen


65. LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR (LVC)

Financijska potpora: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Partneri: Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Početak i završetak provedbe: od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
• povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
• povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
• unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
• poticati razvoj novih oblika volontiranja
• poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
• promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Status:
Završen


64. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

- Druga godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2020. do 2022. godine) -

Financijska potpora: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Početak i završetak provedbe programa: 01.01.2021. do 31.12.2021.

Teritorijalno područje provedbe podrške:
Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Ciljevi podrške:
• povećanje broja zaposlenih
• zadržavanje postojećih zaposlenika
• unapređenje organizacijskog razvoja
• unapređenje financijske održivosti organizacije
• Utjecaj na društveni razvoj i podsektor
• Povećanje planiranog broja članova/članica udruge
• Uspostavljanje planiranog broja suradnih i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnog društva u RH odnosno međusektorske suradnje

Ostvarivanjem ovih ciljeva doprinijet će se:
• Zagovaranju prava osoba s invaliditetom
• Pružanje socijalnih usluga
• Stvaranje preduvjeta za samostalan život u zajednici
• Izgradnji kapaciteta udruge

Status programa:
Završen


63. OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNOG ASISTENTA OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

- Treća godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) -
Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!

Financijska potpora: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Početak i završetak treće godine provedbe programa:
01.01.2021. do 31.12.2021.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 23 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 23 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 23 korisnika i 23 osobnih asistenata

Status programa: Završen


62. TROGODIŠNJI PROGRAM “SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

(za razdoblje od 2020. do 2023. godine)

Prva godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak provedbe programa – treća godina: 01.06.2020. – 31.05.2021.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Prioritet: 1. - Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.

Ciljevi programa:

 Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;

 Specifični ciljevi su:

- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;

- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;

- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 38, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 49, Osobe s najtežim invaliditetom – 65;

Status programa: U izvedbi6. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina „Mi to možemo“

Nositelj programa: Grad Bjelovar
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Financijska potpora: Europski socijalni fond; Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Početak i završetak provedbe programa: 01.04.2019. – 01.04.2021.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar

Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj

Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šire

Projektne aktivnosti:
• osiguravanje odgovarajuće informacijske pristupačnosti osobama s različitom
vrstom invaliditeta putem prilagođenih pisanih i on-line materijala
• razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina pripadnika/ca ciljnih skupina
• provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih
(prenosivih) vještina

Broj sudionika: 10 korisnika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Status programa: U izvedbi


61. Lokalni volonterski centar (LVC)

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri: Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Početak i završetak provedbe: od 01.02.2020. do 31.01.2021.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
• povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
• povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
• unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
• poticati razvoj novih oblika volontiranja
• poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
• promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Status: Završen


60. Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom

60. „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (19_4_OSI)“

- Prva godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2020. do 2022. godine) -


Financijska potpora:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Početak i završetak provedbe programa: 01.01.2020. do 31.12.2020.

Teritorijalno područje provedbe podrške: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Ciljevi podrške:
• povećanje broja zaposlenih
• zadržavanje postojećih zaposlenika
• unapređenje organizacijskog razvoja
• unapređenje financijske održivosti organizacije
• Utjecaj na društveni razvoj i podsektor
• Povećanje planiranog broja članova/članica udruge
• Uspostavljanje planiranog broja suradnih i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnog društva u RH odnosno međusektorske suradnje

Ostvarivanjem ovih ciljeva doprinijet će se:
• Zagovaranju prava osoba s invaliditetom
• Pružanje socijalnih usluga
• Stvaranje preduvjeta za samostalan život u zajednici
• Izgradnji kapaciteta udruge

Status programa: Završen


59. Osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

- Druga godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) -

Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!

Financijska potpora:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak druge godine provedbe programa:
01.01.2020. do 31.12.2020.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 23 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 23 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 23 korisnika i 23 osobnih asistenata

Status programa: Završen


58. „Kombi koji život znači!“

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak provedbe projekta: 01.12.2019. – 30.11.2020.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija
Partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Bjelovar, suradnja

Suradnici u provedbi projekta: Dom za starije osobe Bjelovar
Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta: doprinijeti podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu;

Specifični ciljevi projekta:
• poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu;
• osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge;
• provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Ostvarenjem ovih ciljeva doprinijet će se:

a) Uspostavi koordiniranoga sustava potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika: 350 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.050;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 200.

Status programa: Završen


57. Povećanje dostupnosti usluga za starije osobe s invaliditetom - II

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partner: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Grad Bjelovar

Početak i završetak provedbe projekta: 01.12.2019. do 30.11.2020.

Aktivnosti: Najzastupljenija vrsta aktivnosti koja se provodi u projektu je prijevoz starijih osoba s invaliditetom.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba te osiguranje mobilnosti i neovisnosti, posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), a sve to s ciljem zadržavanja u vlastitome domu.

Specifični ciljevi:
• poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu
• osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
• osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
• provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.
• osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
• provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Status projekta: Završen


56. Trogodišnji program „JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA“

Vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa su tri godine

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Partner: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
Početak i završetak provedbe programa – treća godina: od 02.12.2019. do 31.10.2020.

Aktivnosti: U okviru projekta „Javnost  osobe s invaliditetom  politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Ciljevi programa:
Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.
Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

Status programa: Završen


55.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)

Treća godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Početak i završetak provedbe programa – treća godina: 01.06.2019. – 31.05.2020.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.
Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;

Status programa: Završen


54. Trogodišnji program „JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA“

Vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa su tri godine

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Partner: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
Početak i završetak provedbe programa – druga godina: od 20.11.2018. do 31.10.2019.

Aktivnosti: U okviru projekta „Javnost  osobe s invaliditetom  politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Ciljevi programa:
Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.
Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

Status programa: Završen


53. PROJEKT „54+ KULTURA“

Financijska potpora: Europski socijalni fond – Ministarstvo kulture

Sažetak: Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom starijih od 54 godine kroz aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima i razvojem socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina kroz radionice osobnog izražavanja i osnova vokalnog izričaja te potvrdom usvojenih novih znanja i vještina kroz javnu izvedbu.

Početak i završetak provedbe projekta: 23.07.2018. do 23.06.2019.

Ciljevi projekta:
Provedba se provodi u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
Pored toga, projekt je usmjeren na podizanje razine vidljivosti i pozitivne percepcije navedene skupine u društvu općenito. Osvješćivanjem javnosti o važnosti uključivanja osoba starijih od 54 godine u društveni život, kao i osnaživanjem te skupine stanovništva, ostvarit će se preduvjeti za unaprjeđenje njihova položaja u široj zajednici.

Status projekta: Završen


52. OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNOGA ASISTENTA OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

Prva godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2019. do 2021. godine)

Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak prve godine provedbe programa: 01.01.2019. - 31.12.2019.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata

Status programa: Završen


51. S POMOĆNIKOM DO USPJEHA

Financijska potpora: Ministarstvo za znanost i obrazovanje

Partneri: OŠ Ivanska, OŠ Čazma, OŠ Rovišće, Obrtnička škola Bjelovar. 

Početak i završetak provedbe projekta: 01.09.2018. do 15.06.2019.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju, koji su uključeni u osnovnoškolske i srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osigurati pomoćnike u nastavi te im pomoći u svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju.
Specifični ciljevi:
1. Učenicima s teškoćama u razvoju (4) u osnovnim školama osigurati pomoćnike u nastavi (4)
2. Učeniku s teškoćama u razvoju (1) u srednjoj školi osigurati pomoćnika u nastavi (1)
3. Osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu te ih upoznati s njihovim zakonskim pravima i obvezama
4. Snažno upozoriti osnivače škola (Gradove i Županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta.

Ciljana skupina su učenici s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovne i srednje škole čiji je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija te njihovi pomoćnici u nastavi
Krajnji korisnici su: učenikova okolina – obitelj, rodbina, učitelji, razredni kolektiv.
Mjesto provedbe je grad Bjelovar, grad Čazma, općina Rovišće i općina Ivanska.

Status projekta: Završen


50. LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar.

Početak i završetak provedbe projekta: 01.08.2018. do 31.07.2019.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Status projekta: Završen


49. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI USLUGA ZA STARIJE OSOBE S INVALIDITETOM

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partner: Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Početak i završetak provedbe projekta: 01.06.2018. do 31.05.2019.

Aktivnosti: Najzastupljenija vrsta aktivnosti koja se provodi u projektu je prijevoz starijih osoba s invaliditetom.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba te osiguranje mobilnosti i neovisnosti, posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), a sve to s ciljem zadržavanja u vlastitome domu.

Specifični ciljevi:
− poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu
− osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
− osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

− osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Status projekta: Završen


48.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)
Druga godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak provedbe programa – druga godina: 01.06.2018. – 31.05.2019.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.

Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;

Status programa: Završen


47. Jednogodišnji program „Povećanje samostalnosti osoba s tjelesnim invaliditetom“

Financijska potpora: Grad Bjelovar
Početak i završetak provedbe programa: 12.04.2018. – 31.12.2018.

Ciljne skupine, vrste usluga i aktivnosti: Ovim projektom usredotočit ćemo se na tri ciljne skupine; djeca s invaliditetom u školskom sustavu, osobe s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta kojima je pružena usluga pomoći u kući te pomoćnici u kući.
Što se tiče djece s invaliditetom u školskom sustavu, borit ćemo se za njihov ostanak u obiteljima i pohađanje škole u mjestu stanovanja. To ćemo provesti osiguravanjem educiranih i motiviranih pomoćnika u učenju koji će im pomoći u socijalnoj (prihvaćanje od strane vršnjaka) i obrazovnoj komponenti (postizanje vrlo dobrog i odličnog uspjeha, upisivanje primjerene srednje škole, a kasnije i fakulteta). Edukaciju će provesti postojeći mobilni stručni tim kojega je iznjedrila Udruga tjelesnih invalida Bjelovar.
Članovima s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta koji imaju educirane pomoćnike u kući osigurat ćemo uslugu mobilnog stručnog tima Udruge. Stručnjak će raditi na procjeni analize izvođenja određene aktivnosti, na temelju čega će odrediti opseg utjecaja fizičkih, kognitivnih i drugih sposobnosti na mogućnost pojedinca da funkcionira „normalno“ te planira, primjenjuje i evaluira primjerenu intervenciju.
Terapijski korištene aktivnosti bit će uzete iz širokog područja svakodnevnog života pojedinca, uključujući aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i razonode;

Opći cilj: doprinijeti poboljšanju uvjeta pružanja socijalnih i obrazovnih usluga osobama s invaliditetom, sukladno “Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“ Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Specifični ciljevi:
- sprječavanje institucionalizacije; osiguravanje kvalitete pruženih usluga pomoćnika u kući, prevencija socijalne isključenosti pojedinca, podržavanje života pojedinca u prirodnoj zajednici, zaštita socijalno osjetljivih skupina
- unaprjeđenje kvalitete stručnog rada; edukacija pomoćnika u kući i praćenje kvalitete njihova rada, uključivanje stručnog tima – rad s korisnicima koji imaju pomoćnika/pomoćnicu u kući
- zapošljavanje nezaposlenih osoba za poslove pomoćnika u kući.

Status programa: Završen


46. Trogodišnji program „JAVNOST  OSOBE S INVALIDITETOM  POLITIKA“

Vremensko razdoblje za provedbu cjelokupnog programa su tri godine

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Partner: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
Početak i završetak provedbe programa – prva godina: od 05.12.2017. do 01.10.2018.

Aktivnosti: U okviru projekta „Javnost - osobe s invaliditetom - politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Ciljevi programa:
Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.
Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

Status programa: Završen


45.Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

(za razdoblje od 2017. do 2020. godine)

Prva godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Početak i završetak provedbe programa – prva godina: 01.06.2017. – 31.05.2018.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Prioritet: 1. Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.
Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 34, Osobe s najtežim invaliditetom – 24;
Status programa: Završen