Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

62. TROGODIŠNJI PROGRAM “SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

62. TROGODIŠNJI PROGRAM “SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

(za razdoblje od 2020. do 2023. godine)

Prva godina provedbe

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Početak i završetak provedbe programa – treća godina: 01.06.2020. – 31.05.2021.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Prioritet: 1. - Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika

Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje pridonose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.

Ciljevi programa:

 Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;

 Specifični ciljevi su:

- Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;

- Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;

- Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

Broj sudionika: Djeca i mladi – 38, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 49, Osobe s najtežim invaliditetom – 65;

Status programa: U izvedbi