Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

(BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar je dobrovoljna, neprofitna udruga građana za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s tjelesnim invaliditetom. Oblik je to dobrovoljnoga organiziranja članstva radi zaštite i promicanja zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa i ciljeva.Udruga tjelesnih invalida Bjelovar djeluje na području:

 • Grada Bjelovara i gravitirajućih općina: Kapele, Nove Rače, Rovišća, Šandrovca, Severina, Zrinskog Topolovca, Velikoga Trojstva i Velike Pisanice,
 • Bjelovarsko-bilogorske županije: Čazme, Garešnice, Bereka, Hercegovca, Ivanske, Štefanja, Velike Trnovitice.

Karta Bjelovarsko-bilogorske županije

Osnovna djelatnost, ciljevi i zadaće udruge su da:

 • okuplja osobe s tjelesnim invaliditetom, roditelje, djecu i mladež radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg života u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa,
 • vodi stalne aktivnosti radi unapređivanja društvenog položaja i aktivne uloge u rješavanju njihovih životnih problema,
 • koordinira i obavještava nadležne ustanove, organizacije, lokalne vlasti o postojanju pojedinih problema osoba s tjelesnim invaliditetom te predlaže mjere za njihovo rješavanje,
 • organizirano djeluje na prevladavanju građevinskih i ostalih barijera koje se pojavljuju pred osobama s tjelesnim invaliditetom u njihovom svakodnevnom životu i radu pri ostvarivanju ustavom zagarantiranih prava i obveza,
 • neposredno organizira društveni život svojih članova, osobito u planu izvješćivanja, prosvjetnih, kulturno-umjetničkih, rekreativnih, športskih i drugih društvenih aktivnosti,
 • organizira proslave i obilježavanja značajnih datuma važnih za članstvo udruge,
 • pomaže u ostvarivanju socijalne pomoći ugroženim članovima i njihovim obiteljima,
 • organizira odmor u odmaralištima po povoljnijim cijenama a u suradnji s Gradom Bjelovarom, Bjelovarsko-bilogorskom županijom, ostalim jedinicama lokalne uprave, ostalim institucijama lokalne ili državne vlasti i krovnim organizacijama Republike Hrvatske,
 • vodi evidenciju o članstvu, imovini i financijskim sredstvima udruge,

Članovi udruge mogu biti redovni, podupirajući i počasni. Redovitim članom smatra se svaka osoba s tjelesnim invaliditetom prema zakonskom rješenju. Redovni članovi imaju pravo glasa.
Pri učlanjenju potrebno je ispuniti upitnik koji možete preuzeti ovdje.