Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

64. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

64. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

- Druga godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2020. do 2022. godine) -

Financijska potpora: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Početak i završetak provedbe programa: 01.01.2021. do 31.12.2021.

Teritorijalno područje provedbe podrške:
Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Ciljevi podrške:
• povećanje broja zaposlenih
• zadržavanje postojećih zaposlenika
• unapređenje organizacijskog razvoja
• unapređenje financijske održivosti organizacije
• Utjecaj na društveni razvoj i podsektor
• Povećanje planiranog broja članova/članica udruge
• Uspostavljanje planiranog broja suradnih i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnog društva u RH odnosno međusektorske suradnje

Ostvarivanjem ovih ciljeva doprinijet će se:
• Zagovaranju prava osoba s invaliditetom
• Pružanje socijalnih usluga
• Stvaranje preduvjeta za samostalan život u zajednici
• Izgradnji kapaciteta udruge

Status programa:
Završen