Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

6. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina „Mi to možemo“

Nositelj programa: Grad Bjelovar
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Financijska potpora: Europski socijalni fond; Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Početak i završetak provedbe programa: 01.04.2019. – 01.04.2021.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar

Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj

Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šire

Projektne aktivnosti:
• osiguravanje odgovarajuće informacijske pristupačnosti osobama s različitom
vrstom invaliditeta putem prilagođenih pisanih i on-line materijala
• razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina pripadnika/ca ciljnih skupina
• provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih
(prenosivih) vještina

Broj sudionika: 10 korisnika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Status programa: U izvedbi