Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

7. „INKLUZIV“ – SAŽETAK PROJEKTA

Nositelj projekta: Hrvatski savez Udruga cerebralne i dječje paralize, http://www.hsucdp.hr
Naziv projekta: „Inkluziv“
Objava poziva: 31.03.2021. godine
Početak provedbe projekta: 01.10.2021. godine
Završetak provedbe projekta: 30.09.2022. godine
Financirano: u okviru Poziva 4 Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj
Iznos podrške: 12.726,48 eura
Financijska podrška: Island, Lihtenštajn, Norveška u okviru EGP grantova

Ciljana skupina: organizacije civilnog društva (OCD) koje djeluju na područjima I. i II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te 60 osoba s invaliditetom s naglaskom na cerebralnu paralizu.

Provedba: razriješiti problem manjka kapaciteta OCD-a u segmentu kapaciteta OCD-a, trening lidera za menadžment neprofitnih organizacija, transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji, razvoj komunikacijskog.

Opći cilj projekta: ojačati kapacitete OCD-a uz osiguranje jednačenog regionalnog društveno ekonomskog rasta i razvoja.

Specifični ciljevi:
a) detektirati probleme i ojačati kapacitete aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama
b) poticanje i jačanje umrežavanja dionika civilnoga društva u segmentu ljudskih prava i jednakog postupanja s ciljem povećanja kvalitetne suradnje i prevencije diskriminacije uz pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice
c) ojačati kapacitete i održivost OCD-a i aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama

Područje provedbe projekta: Geografske zajednice u kojima će se raditi odnose se na središnju Hrvatsku točnije na Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku županiju i Grad Zagreb

Projektni partneri:
1. Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
2. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac
3. Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice
4. Udruga invalida Koprivničko - križevačke županije
5. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica
6. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Mjerljivi rezultati:
a) osmišljene i realizirane izobrazbe predstavnika OCD-a u području učinkovito javno komuniciranje i rad u zajednici
b) izrađene i provedene on-line ToT - Treninga trenera savjetodavni i mentorski programi izgradnje kapaciteta ljudskih resursa u području menadžmenta neprofitnih organizacija
c) ojačani kapaciteti OCD-a u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društvenoekonomskog rasta i razvoja
d) detektirani problemi i ojačani kapaciteti aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama.