Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

66. „KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI!“

66. „KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI!“

Financijska potpora: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Početak i završetak provedbe projekta: 05.01.2021. – 31.12.2021.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija
Partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Bjelovar, suradnja

Suradnici u provedbi projekta: Dom za starije osobe Bjelovar

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta: doprinijeti podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu;

Specifični ciljevi projekta:
• poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu;
• osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge;
• provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Ostvarenjem ovih ciljeva doprinijet će se:

a) Uspostavi koordiniranoga sustava potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:

- Broj izravnih korisnika: 350 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.050;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 200.

Status programa: Završen