Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Projekti i programi u partnerstvu

7. „INKLUZIV“ – SAŽETAK PROJEKTA

Nositelj projekta: Hrvatski savez Udruga cerebralne i dječje paralize, http://www.hsucdp.hr
Naziv projekta: „Inkluziv“
Objava poziva: 31.03.2021. godine
Početak provedbe projekta: 01.10.2021. godine
Završetak provedbe projekta: 30.09.2022. godine
Financirano: u okviru Poziva 4 Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj
Iznos podrške: 12.726,48 eura
Financijska podrška: Island, Lihtenštajn, Norveška u okviru EGP grantova

Ciljana skupina: organizacije civilnog društva (OCD) koje djeluju na područjima I. i II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te 60 osoba s invaliditetom s naglaskom na cerebralnu paralizu.

Provedba: razriješiti problem manjka kapaciteta OCD-a u segmentu kapaciteta OCD-a, trening lidera za menadžment neprofitnih organizacija, transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji, razvoj komunikacijskog.

Opći cilj projekta: ojačati kapacitete OCD-a uz osiguranje jednačenog regionalnog društveno ekonomskog rasta i razvoja.

Specifični ciljevi:
a) detektirati probleme i ojačati kapacitete aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama
b) poticanje i jačanje umrežavanja dionika civilnoga društva u segmentu ljudskih prava i jednakog postupanja s ciljem povećanja kvalitetne suradnje i prevencije diskriminacije uz pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice
c) ojačati kapacitete i održivost OCD-a i aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama

Područje provedbe projekta: Geografske zajednice u kojima će se raditi odnose se na središnju Hrvatsku točnije na Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku županiju i Grad Zagreb

Projektni partneri:
1. Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
2. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac
3. Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice
4. Udruga invalida Koprivničko - križevačke županije
5. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica
6. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Mjerljivi rezultati:
a) osmišljene i realizirane izobrazbe predstavnika OCD-a u području učinkovito javno komuniciranje i rad u zajednici
b) izrađene i provedene on-line ToT - Treninga trenera savjetodavni i mentorski programi izgradnje kapaciteta ljudskih resursa u području menadžmenta neprofitnih organizacija
c) ojačani kapaciteti OCD-a u lokalnim zajednicama uz osiguranje ujednačenog regionalnog društvenoekonomskog rasta i razvoja
d) detektirani problemi i ojačani kapaciteti aktivnih OCD-a u lokalnim zajednicama izobrazbom njihovih predstavnika u ključnim sferama.


6. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina „Mi to možemo“

Nositelj programa: Grad Bjelovar
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Financijska potpora: Europski socijalni fond; Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Početak i završetak provedbe programa: 01.04.2019. – 01.04.2021.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar

Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj

Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šire

Projektne aktivnosti:
• osiguravanje odgovarajuće informacijske pristupačnosti osobama s različitom
vrstom invaliditeta putem prilagođenih pisanih i on-line materijala
• razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina pripadnika/ca ciljnih skupina
• provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih
(prenosivih) vještina

Broj sudionika: 10 korisnika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Status programa: U izvedbi


5. InPULS – TROGODIŠNJI PROGRAM ECDL INFORMATIČKE EDUKACIJE

Nositelj programa: HSUCDP – Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Početak i završetak provedbe programa: 01.09.2016. – 30.11.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Gradov Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj.
Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šire.
Aktivnosti: Tečaj se provodi u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, pet dana u tjednu prema dogovoru Udruge i Učilišta Algebra čiji ECDL predavači vode tečaj. Predviđeno trajanje tečaja je tri sata dnevno kroz sveukupno dva mjeseca. HSUCDP u potpunosti pokriva troškove tečajeva za polaznike i troškove pomoćnice u nastavi.
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar osigurava pomoćnicu u nastavi, koja je član udruge i osoba je s invaliditetom (Ines Seleš). Pomoćnica asistira predavaču te pomaže polaznicima i izvan termina tečaja.
Broj sudionika: 10 korisnika, 1 predavač, 1 pomoćnica u nastavi, 25 ostalih sudionika.
Status programa: Završen
4. „Startup program – mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invalidi

Nositelj programa: CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom (CeDePe), Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Sufinanciranje preko Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u sklopu Grant sheme „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“ u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013.“.
Početak i završetak provedbe programa: 14.04.2015. – 14.08.2016.
Teritorijalno područje provedbe programa: Gradovi Zagreb i Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnička potpora: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni uredi Bjelovar i Zagreb
Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj.
Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.
Broj sudionika: 35 korisnika, 4 radna trenera, 10 predavača i ostalih sudionika.
Status programa: Završen

Dodatne informacije možete naći na:

https://utib.hr/invalidi-dogadjaji/uvodna_konferencija_eu_projekta_startup_program/

https://utib.hr/invalidi-dogadjaji/startup_program_mogunosti_zaposljavanja_i_samozaposljavanja_osoba_s_tjelesn/

http://cedepe.hr/aktualno/hrvatska/startup-program
3. ”Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju”

Nositelj programa: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP), Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: HR.2.3.03-0012; sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza II“.
Početak i završetak provedbe programa: 21.06.2014. – 20.12.2015.
Teritorijalno područje provedbe programa: Gradovi Zagreb i Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije,
Opći cilj: Prevencija institucionalizacije djece s teškoćama razvojem socijalnih usluga u 3 županije.
Specifični ciljevi: 1.Osiguravanje dostupnosti patronaže, psihosocijalnog osnaživanja obitelji i djece s poteškoćama i respite/odmora od skrbi kroz okupacioanu terapiju kao novih i integrativnih socijalnih usluga u zajednici 2. Poticanje zapošljavanja stručnjaka u 3 županije u formi multidisciplinarnih timova 3. Uspostavljanje mehanizma koordinacije i suradnje između svih relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s poteškoćama.
Broj sudionika: 25 korisnika, 1 logoped, 1 viši radni terapeut, roditelji, obitelji i lokalna zajednica
Status programa: Završen

Dodatne informacije možete naći na:

http://www.hsucdp.hr/yes-we-can/

https://utib.hr/invalidi-dogadjaji/sastanak_s_predstavnicima_grada_zupanije_centra_za_socijalnu_skrb_bjelovar/

https://utib.hr/invalidi-dogadjaji/potpisivanje_protokola_o_podrsci_djeci_s_teskoama_u_razvoju/
2.  „Suradnjom do novih mogućnosti“

Nositelj projekta: Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida (DDICP), Čakovec
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Europski socijalni fond i sredstava Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Početak i završetak provedbe projekta: 19.01.2015. – 28.12.2015.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Međimurska i Bjelovarsko-bilogorska županija
Opći cilj:
Povećati sposobnost i učinkovitost neovisnih pružatelja usluga osobama s invaliditetom
u Međimurskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Specificni ciljevi:
- Zapošljavanje novih stručnih osoba i pružanje nedostupnih socijalnih usluga u
Međimurskoj županiji.
- Povećana znanja o apliciranju na europske projekte organizacijama civilnog društva
iz Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
- Ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva iz Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske županije kroz partnerstvo i međunarodnu suradnju.
- Osposobljeni djelatnici za pružanje pomoći u kuci i vrtiću/školi u Međimurskoj
županiji
Broj korisnika: 38
Status projekta: Završen

Dodatne informacije možete pogledati na Internet stranici projekta: http://www.suradnjomdonovihmogucnosti.com/
1. Sinergijom do uspješnije zajednice

Nositelj projekta: Grad Bjelovar
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Europski socijalni fond; provedba Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASO).
Početak i završetak provedbe projekta: Školska godina 2014./2015.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar
Ciljevi projekta su osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih dostignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje s tendencijom osamostaljivanja u školskoj sredini i zajednici.
Ujedno, projektom je omogućeno stvaranje 20 radnih mjesta za nezaposlene koji su s obzirom na razinu obrazovanja i vještina, u nepovoljnom položaju na tržištu rada i prijeti im socijalna isključenost.
Broj korisnika – učenika osnovnih škola: 21
Status programa: Završen

Dodatne informacije možete pogledati na Internet stranici projekta: www.pomocnici-bjelovar.com.hr