Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

1. Sinergijom do uspješnije zajednice

Nositelj projekta: Grad Bjelovar
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Europski socijalni fond; provedba Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASO).
Početak i završetak provedbe projekta: Školska godina 2014./2015.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar
Ciljevi projekta su osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih dostignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje s tendencijom osamostaljivanja u školskoj sredini i zajednici.
Ujedno, projektom je omogućeno stvaranje 20 radnih mjesta za nezaposlene koji su s obzirom na razinu obrazovanja i vještina, u nepovoljnom položaju na tržištu rada i prijeti im socijalna isključenost.
Broj korisnika – učenika osnovnih škola: 21
Status programa: Završen

Dodatne informacije možete pogledati na Internet stranici projekta: www.pomocnici-bjelovar.com.hr