Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

2.  „Suradnjom do novih mogućnosti“

Nositelj projekta: Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida (DDICP), Čakovec
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Europski socijalni fond i sredstava Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Početak i završetak provedbe projekta: 19.01.2015. – 28.12.2015.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Međimurska i Bjelovarsko-bilogorska županija
Opći cilj:
Povećati sposobnost i učinkovitost neovisnih pružatelja usluga osobama s invaliditetom
u Međimurskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Specificni ciljevi:
- Zapošljavanje novih stručnih osoba i pružanje nedostupnih socijalnih usluga u
Međimurskoj županiji.
- Povećana znanja o apliciranju na europske projekte organizacijama civilnog društva
iz Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
- Ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva iz Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske županije kroz partnerstvo i međunarodnu suradnju.
- Osposobljeni djelatnici za pružanje pomoći u kuci i vrtiću/školi u Međimurskoj
županiji
Broj korisnika: 38
Status projekta: Završen

Dodatne informacije možete pogledati na Internet stranici projekta: http://www.suradnjomdonovihmogucnosti.com/