Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

3. ”Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju”

Nositelj programa: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP), Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: HR.2.3.03-0012; sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza II“.
Početak i završetak provedbe programa: 21.06.2014. – 20.12.2015.
Teritorijalno područje provedbe programa: Gradovi Zagreb i Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije,
Opći cilj: Prevencija institucionalizacije djece s teškoćama razvojem socijalnih usluga u 3 županije.
Specifični ciljevi: 1.Osiguravanje dostupnosti patronaže, psihosocijalnog osnaživanja obitelji i djece s poteškoćama i respite/odmora od skrbi kroz okupacioanu terapiju kao novih i integrativnih socijalnih usluga u zajednici 2. Poticanje zapošljavanja stručnjaka u 3 županije u formi multidisciplinarnih timova 3. Uspostavljanje mehanizma koordinacije i suradnje između svih relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s poteškoćama.
Broj sudionika: 25 korisnika, 1 logoped, 1 viši radni terapeut, roditelji, obitelji i lokalna zajednica
Status programa: Završen

Dodatne informacije možete naći na:

http://www.hsucdp.hr/yes-we-can/

https://utib.hr/invalidi-dogadjaji/sastanak_s_predstavnicima_grada_zupanije_centra_za_socijalnu_skrb_bjelovar/

https://utib.hr/invalidi-dogadjaji/potpisivanje_protokola_o_podrsci_djeci_s_teskoama_u_razvoju/