Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

HUMANITARNA AKCIJA U GALERIJI MATEŠIN (11. 10. 2013.)

U petak 11. 10. 2013. godine u organizaciji OŠ Čazma, u Galeriji Matešin u Bojani, obilježeni su Dani zahvalnosti za plodove zemlje te je pokrenuta humanitarna akcija za člana Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Ivicu Tomekovića iz Vrtlinske, učenika 8. razreda Osnovne škole Čazma koji boluje od mišićne distrofije.

HUMANITARNA AKCIJA U GALERIJI MATEŠIN (11. 10. 2013.)

HUMANITARNA AKCIJA U GALERIJI MATEŠIN (11. 10. 2013.)

Cilj okupljanja bio je, uz različite radionice – od slikanja, vezenja, pjevanja do sporta, pokrenuti humanitarnu akciju nabave prikladnoga vozila za našeg člana, Ivicu Tomekovića.

HUMANITARNA AKCIJA U GALERIJI MATEŠIN (11. 10. 2013.)

S istom svrhom, 14. 10. 2013. godine, u suradnji sa Šumarijom Čazma, provedena je akcija sakupljanja žireva kojom su učenici osmih razreda pripomogli svome kolegi iznosom od 2.000,00 kn.
HUMANITARNA AKCIJA U GALERIJI MATEŠIN (11. 10. 2013.)

Sudionici:

 • učenici 6. razreda Osnovne škole Čazma sa svojim razrednicima
 • Ivica Tomeković, Adila Tomeković, Božidar Tomeković, Nikolina Posuda
 • dogradonačelnica Grada Čazme.
„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

U organizaciji Grada Bjelovara, Koordinacijskog odbora i Policijske postaje Bjelovar, dana 09. 10. 2013. godine, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, koja aktivno radi s djecom i mladima u školskom sustavu, sudjelovala je u aktivnom predstavljanju svojih aktivnosti na „Dječjem tjednu“ (prostor gradskog parka oko paviljona).

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

Cilj predstavljanja bio je afirmiranje i animiranje djece u razne izvanškolske aktivnosti.

U programu je sudjelovala 31 udruga i ustanova koje su djeci, ali i odraslima, predstavile brojne mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar uključila se u program organiziranjem utrke u invalidskim kolicima te pomoću drugih pomagala za hod, kao i predstavljanjem svojih aktivnosti na štandu.

Teme:

 • otvorenje “ZID” festivala (festivala zabave i druženja)
 • start utrka - završetak akcije PU “Zajedno možemo više”
 • proglašenje pobjednika i dodjela nagrada → u utrci u invalidskim kolicima te pomoću ostalih pomagala za hod sudjelovali su: Adriana Krog, Marcel Pavlek, Marko Zvonar, Ivica Tomeković, Marieta Magdić i Mihael Mandić, a pobjedu je odnio Marko Zvonar, učenik 5. razreda iz Velike Pisanice
 • predstavljanje udruga koje rade s djecom i mladima na središnjem gradskom parku oko paviljona
 • predstavljanje knjige za predškolski uzrast ‘’Kako misli jure jednog malog Jure’’, Nikoline Manojlović Vračar - Dječji odjel knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar.


„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)

„DJEČJI TJEDAN“ U BJELOVARU (7. - 13. 10. 2013.)


II. Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom

Održan je, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida (HSUTI), od 10. do 12. listopada 2013. godine, u Omladinskom hostelu u Zadru.

Cilj Simpozija je podsticanje cjeloživotnoga učenja i neformalnog obrazovanja te stjecanje novih znanja koja mogu koristiti za brži i perspektivniji razvoj civilnoga društva u RH.

II. Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom

Obrađene teme i predavači: Jedinstven registar OSI, Dr.sc. Tomislav Benjak (Hrvatski zavod za javno zdravstvo); Novi Zakon o rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, Sanja Major, načelnica sektora (MRMS); Revizija invalidskih mirovina (MRMS – Uprava za mirovinski sustav); Uvođenje standarda kvalitete za provođenje socijalnih usluga, Nataša Škrbić, konzultantica za neprofitni sektor; Upravljanje stresom, Ana Ivančan, prof. def.; Pozitivni primjeri iz prakse udruga OSI;

II. Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom

Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljao je predsjednik Tomislav Novosel, prof. s pratnjom.


REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O NEOROMUSKULARNIM BOLESTIMA

43. GODIŠNJA SKUPŠTINA EAMDA-e

U organizaciji Saveza društva distrofičara Hrvatske (SDDH) i European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations (EAMDA), a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovića i Ministarstva zdravlja, od 04. do 06. 10. 2013. godine u hotelu Holiday u Zagrebu održani su gore navedeni skupovi.

Redovna skupština SDDH održana je u Zagrebu, u petak, 04. listopada 2013., s početkom u 17.00h. Nakon izlaganja i rasprave usvojen je Operativni i Financijski plan za 2014. godinu. U Savez su primljene nove članice: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko zagorske županije i Udruga invalida Križevci. Donešena je Odluka o članarini za 2014. godinu.

REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE

Teme Međunarodne konferencije o neoromuskularnim bolestima bile su:
I.   Moderni medicinski pristupi tretmanu osoba s neuromuskularnim bolestima (NMB)
II.    Važnost socijalnog uklučivanja osoba s NMB
Cilj: Upoznavanje s dostignućima u području neuromuskularnih bolesti.

REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE

Na 43. Godišnjoj skupštini EAMDA-e za predsjednika je izabran Boris Šuštaršić iz Slovenije a u upravnom su tijelu dva čana SDDH: Tomislav Goll i Luka Zaharija.

Sudionici: 
- članovi Saveza društva distrofičara Hrvatske i ostalih europskih zemalja;
- predsjednici i članovi udruga s tjelesnim invaliditetom; Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su: T. Novosel, prof., N. Posuda, bacc. therap. occup., I. Tomeković i B. Tomeković.

REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE


ODOBREN PROJEKT MZOS „ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM“

U ponedjeljak 23. 09. 2013. godine u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru, A. B. Šimića 1, održana je tiskovna konferencija o provedbi projekta „Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom“ financiranog od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (MZOS).

ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Ugovor o financijskoj potpori projektu udruge koja pruža usluge pomoći pri uključivanju učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni proces za razdoblje od 01. 09. do 31. 12. 2013. potpisan je između UTIB-a i MZOS-a, 03. 09. 2013. godine. Od projektom planiranoga iznosa za plaće, putne i ostale troškove osam (8) asistentica i rad Mobilnog stručnog tima, odobreno je 30% manje sredstava tako da se, za uspješnu relaizaciju očekuje pripomoć osnivača - Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Stanje u ovome vrlo zahtjevnom sustavu „Pomoć pri uključivanju učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni proces“ na početku šk. g. 2013./2014. je:

 • 8 asistentica – zaposleno preko predmetnoga projekta UTIB-a i MZOS-a;
 • Preko mjere HZZ-a - Javni radovi “Mladi za mlade”, osnovne i srednje škole na području BBŽ iskazale su potrebe, izvršen je izbor 64 kandidata koji su, u izvedbi Mobilnoga stručnog tima prošli početnu edukaciju;


SVE POTREBE ZADOVOLJENE!


ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM

ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Kroz do sada provedene projekte i projektne aktivnosti Udruga tjelesnih invalida formirala je i stručno osposobila Mobilni stručni tim (MST) koji je osposobljen za rad s djecom s posebnim potrebama te pruža organizacijsku i stručnu podršku učiteljima, roditeljima i djeci s posebnim potrebama i njihovim vršnjacima u provedbi edukacijskog uključivanja. Članica MST-a provodila je unutrašnju evaluaciju kojom se prati rad asistenta u nastavi, ali i djetetova postignuća, odnosno potrebe. Unutrašnja evaluacija provodi se putem pedagoško-metodičke dokumentacije koja obuhvaća dnevnik rada asistenta u nastavi te izvješće o radu.

Probleme koji će se javiti pri uključivanju učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni proces moguće je, zavisno od kadrovske ekipiranosti škole, rješiti na dva načina:

 • škole koje imaju razvijenu stručno-pedagošku službu – same rješavanu probleme;
 • školama koje to nemaju – kao racionalno i učinkovito rješenje nudimo usluge MST-a;
EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16. – 22. 09. 2013.)

U ponedjeljak 23. 09. 2013. godine u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru, A. B. Šimića 1, održana je tiskovna konferencija kojom je obilježen Europski tjedan kretanja.

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16. – 22. 09. 2013.)

Zamišljen je kao tjedan u kojemu gradovi promoviraju postojeće strategije i najbolje prakse vezane uz održivi promet i mobilnost, razmjenjuju iskustva i promišljaju nove dugoročne mjere usmjerene podizanju kvalitete života građana vezanih uz održivi promet i mobilnost.

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16. – 22. 09. 2013.)

Osobe s invaliditetom (njih oko 15.000) snažno podupiru promociju najbolje prakse i trajnih mjera vezanih uz održivi promet i mobilnost u Gradu Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te se svojim aktivnostima priključuju obilježavanju:

A.   Članovi Udruge sudjelovali su na „8. maratonu u kolicima“ u Koprivnici.

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16. – 22. 09. 2013.)

B.   Izvršena je analiza pristupačnosti sudovima u Gradu Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji; utvrđeno je da niti jedan sud nije pristupačan osobama s invaliditetom! Apelira se na odgovorne da se ovo stanje počne mijenjati.

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16. – 22. 09. 2013.)

C.   U okviru teme „Osobna pokretljivost“ promoviran je početak akcije „Vozilo koje život znači“ – nabava vozila za Ivicu Tomekovića, učenika s mišićnom distrofijom, kojemu nakon operacije kralježnice transferi neće biti dozvoljeni.

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16. – 22. 09. 2013.)

EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16. – 22. 09. 2013.)

Također, pokrenut će se akcija za nabavku skalamobila učenici s cerebralnom paralizom, Marieti Magdić, kojoj je onemogućeno pohađanje nastave na katu.


NAŠI ČLANOVI NA 8. MARATONU U KOPRIVNICI

Povodom Europskog tjedna kretanja koji se ove godine obilježava od 16-22. rujna 2013. godine, Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije organizirala je 18. rujna 2013. godine, 8. maraton u kolicima.

NAŠI ČLANOVI NA 8. MARATONU U KOPRIVNICI

Nakon dolaska svih sudionika formirala se kolona koja je uz policijsku pratnju prošetala kroz Koprivnicu do glavnog trga.

Maraton se održavao u kategorijama: žene, teže pokretni, sportaši i elektromotorna kolica. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar u povorci predstavljali su članovi Pleić Miroslav, Manda Budulica s asistenticom Snježanom i Ines Seleš.

NAŠI ČLANOVI NA 8. MARATONU U KOPRIVNICI

U utrci u kategoriji elektromotorna kolica sudjelovala je Manda Budulica. Nakon utrke organiziran je zajednički ručak i druženje.


EDUKACIJA POMOĆNIKA/ICA U NASTAVI

U organizaciji Obiteljskoga centra Bjelovarsko-bilogorske županije i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, u utorak 17. rujna 2013. godine u II. OŠ Bjelovar, P. Zrinskog 4, održana je edukacija asistenata u nastavi.

EDUKACIJA POMOĆNIKA/ICA U NASTAVI

U skladu s procesima deinstitucionalizacije i osiguravanja djeci s teškoćama pristupačnost obrazovanju u sredini gdje žive (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, 2008.), na inicijativu Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, a uz pomoć stručnjaka Učilišta za obrazovanje odraslih-IDEM, osposobljena je grupa za koordinirano provođenje, praćenje i evaluiranje edukacijske intergacije-Mobilni stručni tim.

Asistenti u nastavi ključna su sastavnica u izgradnji inkluzivnog društva i okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Takva uloga zahtijeva osjetljivost prema pitanjima inkluzije i senzibilnost za rad s djecom s teškoćama, ali i spremnost na stalno učenje i podizanje kompetencija.

Kako bi asistenti u svojoj ulozi bili što uspješniji prošli su osnovnu edukaciju o posebnostima rada s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

EDUKACIJA POMOĆNIKA/ICA U NASTAVI

Edukaciju su, za četiri grupe asistenata u nastavi, provele članice Mobilnoga stručnog tima - eminentne stručnjakinje iz područja bihevioralnih znanosti, osposobljene za rad s djecom s posebnim potrebama, a obrađene su sljedeće teme:

 1. Bio-psiho-socijalne karakteristike djece s teškoćama u razvoju; Romana Misir, prof. defektologije
 2. Uloga, zadatci i sustavi podrške radu pomoćnika u nastavi; Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.
 3. Osnove razvojne psihologije; Ines Mihajlović, prof. psihologije
 4. Osnovne vještine komuniciranja; Mirjana Skukan, prof. psihologije.


SUSRETI U SISKU

13.9.2013.godine Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom grada Siska organizirala je 13. tradicionalno druženje osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske.

SUSRETI U SISKU

Druženje se održalo u „Starom gradu“. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljalo je devetero članova.

SUSRETI U SISKU

Nakon pozdravnih riječi, održana su natjecanja u visećoj kuglani, pikadu i belotu. Naši članovi osvojili su prvo mjesto u pikadu i drugo mjesto u visećoj kuglani.
Članovi su posjetili i Stari grad, a nakon proglašenja pobjednika druženje se nastavilo u veselom raspoloženju. Kući smo se vratili u večernjim satima.

SUSRETI U SISKU


POTPISIVANJE UGOVORA S MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – ASISTENT U NASTAVI

POTPISIVANJE UGOVORA S MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM

U utorak 03. 09. 2013. godine, u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Donje Svetice 38, Zagreb), potpisani su ugovori između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i predstavnika udruga koje pružaju usluge pomoći pri uključivanju učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni proces.

POTPISIVANJE UGOVORA S MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva razmotrilo je, ocijenilo te izradilo popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva, kao i iznose za dodjelu bespovratnih sredstava.
Potpisane ugovore svečano je dodijelio ministar, gosp. Željko Jovanović, koji je pozdravio sve prisutne te najavio novi natječaj u prosincu!

POTPISIVANJE UGOVORA S MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – ASISTENT U NASTAVI UČENICIMA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Sudionici: 

 • predstavnici 34 udruga, među kojima je i Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, kojima su odobrena bespovratna sredstva
 • predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih
 • predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
POBOLJŠANJE PRISTUPA TRŽIŠTU RADA OSOBAMA S INVALIDITETOM

DVODNEVNE INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA


Daruvar (hotel Daruvarskih toplica, Julijev park 1) - 22. i 23. 08. 2013.

U organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Služba za financiranje i ugovaranje projekata EU, Ugovorno tijelo za projekt „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“, pod referencom EuropeAid/134612/M/ACT/HR, u Daruvaru (hotel Daruvarskih toplica) 22. i 23. kolovoza 2013. godine, održane su dvodnevne informativne radionice za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava (grant shema) „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“.

POBOLJŠANJE PRISTUPA TRŽIŠTU RADA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Cilj radionica bio je potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava detaljno prezentirati aktualni natječaj te razraditi i pripremiti projektne prijedloge.

Program IPA kroz IV. komponentu „Razvoj ljudskih potencijala“ podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja socijalnog uključivanja te jačanja uloge civilnog društva za bolje upravljanje.

Sudionici radionica bili su potencijalni korisnici bespovratnih sredstava. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.


NOVIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA DO ASISTENATA U NASTAVI

U petak 09. 08. 2013. godine, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, održan je inicijalni sastanak o zapošljavanju asistenata u nastavi.

Tema: Inauguracijski sastanak o novim mjerama zapošljavanja koje uključuju i javne radove za mlade

Sudionici: predstojnica Zavoda za zapošljavanje, gđa Dijana Zekić Kereži, dipl. pravnica, sa suradnicima; dogradonačelnica Grada Bjelovara, gđa Lidija Novosel, prof.; dožupanica Bjelovarsko-bilogorske županije, gđa Đurđica Ištef-Benšić, dipl. ing, sa suradnicima; predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, gosp. Tomislav Novosel, prof.

NOVIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA DO ASISTENATA U NASTAVI

Zaključak: Treba iskoristiti nove mjere zapošljavanja te podržati projekt Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

NOVIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA DO ASISTENATA U NASTAVI

Nakon donošenja odluke o prihvaćanju mjera zapošljavanja asistenata u nastavi, u srijedu 21. 08. 2013. godine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ponovno je održan sastanak:

Teme:

 • Program „MLADI ZA MLADE“ – pomagači u nastavi→Ovom mjerom pruža se podrška uključivanju djece s poteškoćama u učenju i djece romske nacionalne manjine u redovni obrazovni sustav. Također, pruža se podrška uključivanju teško zapošljivih mladih osoba sa završenim gimnazijskim obrazovanjem kao i prvostupnicima na tržište rada te stjecanju prvog zanimanja za osobe gimnazijskog obrazovanja bez radnog staža, za period 02. 09. 2013-13. 06. 2014.
 • Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kojega aplicira Udruga tjelesnih invalida Bjelovar „Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom“, za period 02. 09. 2013-31. 12. 2013.

Sudionici: župan Bjelovarsko-bilogorske županije, gosp. Damir Bajs, dipl. iur.; predstojnica zavoda za zapošljavanje, gđa Dijana Zekić Kereži, dipl. pravnica sa suradnicima; dogradonačelnica Grada Bjelovara, gđa Lidija Novosel, prof.; dožupanica Bjelovarsko-bilogorske županije, gđa Đurđica Ištef-Benšić, dipl. ing, sa suradnicima; predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, gosp. Tomislav Novosel, prof.; ravnatelji osnovnih i srednjih škola te vrtića s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

NOVIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA DO ASISTENATA U NASTAVI

Zaključak: Prihvaćena odluka s inauguracijskog sastanka: Niti jedno dijete s posebnim potrebama s područja Županije ne smije ostati bez asistenta u nastavi!


SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

U okviru provedbe odobrenoga projekta Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, u suradnji s Gradom Bjelovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ)

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

U organizaciji Grada Bjelovara i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, u petak, 16.08.2013. godine, novinari „Bjelovarskog lista“ posjetili su korisnike PUK-i K.Šabatović, V.Sredice i Đ.Modrić, V.Sredice s predstavnicom Grada Lj.Strčić te predstavnicom UTIB-a N.Bilek.

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Cilj posjete je bio predstaviti javnosti neke od korisnika PUK-i i njihove pomoćnice te se uvjeriti u pozitivne strane ovog vida socijalne usluge.

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u suradnji s Gradom Bjelovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ), provodi ovaj program preko javnih radova četvrtu godinu.
Cilj UTIB-a je i dalje provoditi ovakav vid pomoći potrebitim članovima kako bi se osobe s najtežim stupnjem invaliditeta zadržale što duže u vlastitom domu, u obitelji!


UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE „POMOĆNIK U KUĆI“

U okviru provedbe odobrenoga projekta Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, u suradnji s Gradom Bjelovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ)

„SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA
S TJELESNIM INVALIDITETOM“

Održana je u petak, 09.08.2013. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, edukacija kandidata za pomoćnike u kući.

Opći cilj projekta: Razvoj prioritetnih izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi u lokalnim zajednicama u kojima potencijalni korisnici žive, u kojima te usluge nedostaju, s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika;

Specifični ciljevi: Za osobe s najtežim stupnjem tjelesnoga invaliditeta osigurati primjerenu pomoć i njegu u kući uz istovremeno educiranje njih i njihovih obitelji za samostalno kretanje u zajednicama u kojima žive.

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE „POMOĆNIK U KUĆI“

Obrađene teme i predavači: 

1. Profil korisnika pomoćnika u kući
           T. Novosel, prof., predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar
2. Ciljevi uvođenja pomoćnika u kući
           N. Posuda, vrt., stručna suradnica
3. Opseg i sadržaj usluge, vrednovanje i dokumentacija
           N. Bilek, med. sestra, stručna suradnica
4. Grad Bjelovar kao partner i poslodavac
           Predstavnici Grada Bjelovara
5. Pitanja i prijedlozi. 

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE „POMOĆNIK U KUĆI

Sudionici:

 • Kandidati za pomoćnike u kući,
 • Predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,
 • Predstavnici Grada Bjelovara,
 • Predstavnici Gradskoga društva Crvenoga križa Bjelovar;
 • Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Zavod za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije;

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE „POMOĆNIK U KUĆI

Edukaciji je nazočilo 35 pomoćnika, od kojih će 16 njih biti raspoređeno korisnicima, članovima Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. Ostali će biti raspoređeni u skladu s potrebama ostalih građana Grada Bjelovara. Na ovaj način 24 članova Udruge dobit će, na 6 mjeseci, pomoćnike u kući.

Plaće i ostale troškove financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, radni odnos zasniva se s Gradom Bjelovarom a edukaciju, stručni nadzor, vrednovanje i savjetovanje provest će Udruga tjelesnih invalida Bjelovar.


3. RIBOLOVNO NATJECANJE

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je je 3. ribolovno natjecanje, u subotu 20.07.2013. godine u vremenu od 07,00 do 14,00 sati, na ribnjaku ŠRD „Česma” Tomaš.
Natjecanje u sportskom ribolovu udicom na plovak odvijalo se prema pravilima Hrvatskog športskog ribolovnog saveza.
Sudionici: članovi upravnih tijela Udruge i članovi kluba Ribiča, ekipe UHDDR Bjelovar i ŠRD „Česma” Tomaš.

3. RIBOLOVNO NATJECANJE

Rezultati:
Ekipno
1. mjesto osvojila je ekipa ŠRD Česma iz Tomaša .
2. mjesto osvojila je ekipa UHDDR Bjelovar.
3. mjesto osvojila je ekipa UTIB.

Najbolji ribiči pojedinačno
1. mjesto osvojio je Dalibor Jelinek.
2. mjesto osvojio je Ivan Devčić.
3. mjesto Josip Hosi.

3. RIBOLOVNO NATJECANJE

Po završetku natjecanja nastavljeno je druženje uz prigodan domjenak.

3. RIBOLOVNO NATJECANJE

3. RIBOLOVNO NATJECANJE


Stranica 49 od 60 //« First  <  47 48 49 50 51 >  Last »