Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PREDSTAVLJANJE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

PREDSTAVLJANJE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM


Održano je u Splitu, 22.04.2013. godine u prostoru Sveučilišne knjižnice.
Predstavljajući Nacrt ministar rada i mirovinskog sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić dr. med. naglasio je da je “Glavni cilj Ministarstva rada i mirovinskoga sustava izgraditi platformu koja će osigurati jednake mogućnosti svima. Želimo pružiti priliku najranjivijim članovima našega društva da se ravnopravno uključe u sve aspekte društvenog života, a rad i samostalno privređivanje su temelj inkluzije i socijalne kohezije”.


PREDSTAVLJANJE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Ministar Mrsić naveo je ključne promjene koje novi zakon donosi: “Temeljem konzultacija s velikim brojem dionika, utvrdili smo strateške prioritete: uvodimo kvotni sustav zapošljavanja i u privatnom sektoru i uspostavljamo nadzor za praćenje takvoga zapošljavanja, ukidamo „porez na osobe s invaliditetom“ (doprinos za zapošljavanje OSI), ali uvodimo novčane naknade za poslodavce koji se odluče na zapošljavanje osoba s invaliditetom, zastupamo osnivanje jedinstvenog centralnog mjesta vještačenja i utvrđivanja preostale radne sposobnosti, uvodimo jednoobrazne kriterije i standarde za osnivanje centara za profesionalnu rehabilitaciju, a učinkovitom i kvalitetnom profesionalnom rehabilitacijom omogućit će se povratak osobe s invaliditetom na njeno radno mjesto”.
Na predstavljanju Nacrta zakona, kao aktivni sudionici bili su i predstavnici UTIB-a.


PREDSTAVLJANJE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOMNASTAVAK AKTIVNOSTI UVOĐENJA POMOĆNIKA U KUĆI

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM)

˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u suradnji s Gradom Bjelovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, osigurala je 17 pomoćnika u kući za 24 potrebita člana udruge.
Pomoćnici u kući dugotrajno su nezaposlene osobe i zaposlene su preko Grada Bjelovara na period od 6 mjeseci.
Pomoć u kući preko javnih radova, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, pod stručnim nadzorom stručne suradnice za socijalne usluge, provodi od 2009. godine. 


VAK AKTIVNOSTI UVOĐENJA POMOĆNIKA U KUĆI

Dana 04.04.2013. godine u 8,00 sati - Velika gradska vijećnica, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 1, povodom početka javnih radova, održan je sastanak pomoćnika u kući, predstavnika Grada Bjelovara i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.
Teme sastanka: Rješavanje problema oko zapošljavanja, dogovor o mjesečnim izvješćima te raspored i raspodjela satnice.


NASTAVAK AKTIVNOSTI UVOĐENJA POMOĆNIKA U KUĆI


Sudionici: Pomoćnici u kući, predstavnici Grada Bjelovara Miroslav Šmit i Ljiljana Strčić – stručni suradnici za socijalnu skrb i zdravstvo, predstavnica Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Nada Bilek – stručna suradnica i predstavnica Udruge invalida Bjelovar, Štefica Diebalo – tajnica.


Pripomoć u provedbi UNICEF-ova pilot programa ˝Rastimo zajedno +˝

Pripomoć u provedbi UNICEF-ova pilot programa radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju “Rastimo zajedno +”


Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije – od veljače do svibnja 2013. godine

U okviru provedbe UNICEF-ova pilot programa radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju “Rastimo zajedno +”, u čijoj provedbi sudjeluje Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, zaposlenice Udruge tjelesnih invalida Bjelovar volonterski pomažu, vodeći brigu o djeci čiji su roditelji uključeni u ovaj Program podrške roditeljstvu.

Rastimo zajedno +

Cilj radionica je osnažiti roditelje i pružiti im podršku te odgovoriti na njihove specifične potrebe i interese, kako bi njihova djeca bila u potpunosti prihvaćena te se razvila u sretne osobe.

Ured UNICEF-a za Hrvatsku okupio je vodeći tim stručnjaka u ovom području koji je razvio novi sestrinski program radionica „Rastimo zajedno +“. Plus u nazivu odnosi se na uvažavanje dodatnih izazova roditeljstva djeteta s teškoćama u razvoju.

Volonterke su zaposlenice Udruge tjelesnih invalida Bjelovar: Nikolina Posuda, Josipa Vitković i Ema Ćošić.

Rastimo zajedno +

Rastimo zajedno +

Rastimo zajedno +IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Održana je u prostorijama Hotela Central, u ponedjeljak, 25.03.2013. godine s početkom u 16,00 sati.
Na skupštini je sudjelovalo 62 članova udruge s pravom glasa.

Rad skupštine odvijao se prema slijedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor izborne komisije;
d) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2012. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2012. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Razrješenje dosadašnjega predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije;
8. Predstavljanje kandidata za novoga predsjednika, članove Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije i njihov izbor;
9. Izvješće Izborne komisije o rezultatima glasovanja za tijela Udruge i potvrđivanje izabranih kandidata;
10. Predstavljanje i usvajanje prijedloga Strateškoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za razdoblje od 2013. do 2016. godine;
11. Predstavljanje i usvajanje Operativnoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, za 2013. godinu;
12. Donošenje odluke o početku uvođenja Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO) u poslovne procese Udruge;
13. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
14. Zaključivanje rada Skupštine.

Nakon otvaranja skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, podneseno je izvješće o radu i izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju udruge u 2012. godini. Većinom glasova podnesena izvješća su prihvaćena.
Jednoglasno je donesena odluka o razrješenju dosadašnjega predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije.
Nakon predstavljanja, većinom glasova izabran je novi predsjednik, članovi Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije.
Predsjednik: Tomislav Novosel, prof.
Članovi Izvršnog odbora: Rajković Mladen, Seleš Ines, Majurec Antun, Grgić Marijana, Štefinec Ljubica, Oremović Antun, Krog Adriana, Fištrović Dalibor;
Članovi Nadzornog odbora: Kovačić Ratko, Štefinec-Plavac Mirela, Slivar Josip, Uremović Dragica, Cingel Antun;
Članovi Statutarne komisije: Vučetić Đurđa, Fištrović Zlatko, Crljenac Mario, Novaković Dušanka, Hudina Zdenko;
Članovi Stegovne komisije: Benčak Vlado, Kovačić Josip, Filipović Ivanka, Štefinec Stjepan, kuzminović Marta;

Predstavljen je i usvojen Strateški plan djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za razdoblje od 2013. do 2016. godine te Operativni plan djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2013. godinu. Posebno je usvojen dio financijskoga plana Udruge za 2013. godinu, koji se odnosi na poslovni račun. 
Donešena je odluka o početku uvođenja Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO) u poslovne procese Udruge.
Donešena je odluka o članstvu Udruge tjelesnih invalida u SOIH-u, HSUTI-u, SDDH-u, HSCDP-u, HSRB-u i OSVIT-u.

Skupština je završila s radom u 18,00 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.


IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVARCRVENI KRIŽ PODIJELIO ORTOPEDSKA POMAGALA OSOBAMA S INVALIDITETOM

19.03.2013.g. Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar je u velikoj dvorani Hotela Central uručilo 38 raznih pomagala osobama s invaliditetom i predstavnicima udruga osoba s invaliditetom.


CRVENI KRIŽ PODIJELIO ORTOPEDSKA POMAGALA  OSOBAMA S INVALIDITETOM


Za članove Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Udruge slijepih Bjelovar, Udruge gluhih Bjelovar i Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama nabavljena su pomagala koja ne pokrivaju troškovi HZZO.


CRVENI KRIŽ PODIJELIO ORTOPEDSKA POMAGALA  OSOBAMA S INVALIDITETOM


Humanitarno-socijalne programe Crvenog križa Bjelovar predstavila je predsjednica Gradskog društva dr. Karmela Caparin i ravnatelj Ratimir Blažeković.
Okupljenima predstavnicima Crvenog križa i osobama s invaliditetom obratili su se predsjednici udruga prigodnim zahvalama.Javna tribina „Pomozite mi, i ja sam đak!“

PAZIN (hotel Lovac)-07. 03. 2013.

U organizaciji Društva tjelesnih invalida Pazin, 07. 03. 2013. godine u Pazinu (hotel Lovac), održana je javna tribina pod nazivom „Pomozite mi, i ja sam đak!“

Cilj tribine bio je poboljšati uvjete obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju i pružiti im pomoć da što kvalitetnije iskoriste period obrazovanja da postanu neovisni i samostalni ljudi te upozoriti Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i osnivače osnovnih i srednjih škola o njihovoj zakonskoj i moralnoj obvezi provođenja zakona.


Javna tribina „Pomozite mi, i ja sam đak!“


Predavači:
1. Zrinjka Stančić, prof.dr.sc. (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu),
2. Robert Cimperman, prof. (Agencija za odgoj i obrazovanje–Rijeka) i
3. Marija Ivić Kačan, voditeljica Odjela za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Tribina je omogućila razmjenu iskustava, utvrđivanje problema te raspravu o mogućim praktičnim rješenjima.


Javna tribina „Pomozite mi, i ja sam đak!“


Sudionici tribine bili su predstavnici institucija koje imaju iskustva u području školovanja djece s teškoćama u razvoju (i oni koji nemaju iskustva, ali žele naučiti od drugih), uključujući predstavnike škola, stručnjake iz Centara za socijalnu skrb, djelatnike ustanova socijalne skrbi i predstavnike nevladinih organizacija (Udruga tjelesnih invalida Bjelovar).Međunarodni Dan rijetkih bolesti 28. 02. 2013.

Međunarodni Dan rijetkih bolesti ove godine obilježava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sci. Ive Josipovića i Ministarstva zdravlja.

Međunarodni Dan rijetkih bolesti 28. 02. 2013.

Tim povodom, u petak 01. 03. 2013. godine u prostorijama bjelovarskoga Veleučilišta, u organizaciji Hrvatskoga saveza za rijetke bolesti (HSRB) i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, obilježen je međunarodni Dan rijetkih bolesti koji se ove godine obilježava pod sloganom „Rijetke bolesti bez prepreka“.

Međunarodni Dan rijetkih bolesti 28. 02. 2013.

Gošće iz Zagreba, Anju Kladar, dopredsjednicu Hrvatskoga saveza za rijetke bolesti i Tihanu Kreso, suradnicu u Savezu te goste iz Bjelovara, pozdravio je predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, prof. Tomislav Novosel i voditeljica aktivnosti Ines Seleš.

Nacionalni program predstavila je gospođa Anja Kladar te ukazala koje su to bolesti, na koje probleme nailaze oboljeli i njihove obitelji, spomenula je lijekove koji su vrlo često skupi te nedostatak rane dijagnoze. Nacionalni program za rijetke bolesti svakako će pridonijeti boljem liječenju i dijagnosticiranju rijetkih bolesti.

Međunarodni Dan rijetkih bolesti 28. 02. 2013.

U izradi je registar za rijetke bolesti, počinju se osnivati referalni centri koji će omogućiti liječnicima koji se bave rijetkim bolestima veću dostupnost informacija i bolju dijagnostiku.

Sudionici su upoznati s radom Saveza te je predstavljena

HRVATSKA LINIJA POMOĆI ZA RIJETKE BOLESTI

HRVATSKA LINIJA POMOĆI ZA RIJETKE BOLESTI


U subotu, 02. 03. 2013. godine u Bjelovaru na KORZU bio je postavljen prigodno uređen info-pult na kojemu su se mogle dobiti informacije i promidžbeni materijali. Građani su također mogli kupiti i privjeske po pristupačnoj cijeni i tako pomoći radu Hrvatskoga saveza za rijetke bolesti.

Međunarodni Dan rijetkih bolesti 28. 02. 2013.

Međunarodni Dan rijetkih bolesti 28. 02. 2013.


Radionica na temu zajedničkog planiranja županijskih socijalnih usluga

OSIJEK (hotel Osijek, dvorana Javor)-22. veljače 2013.

Uz vodstvo Ministarstva socijalne politike i mladih ( IV. komponenta–Razvoj ljudskih potencijala Instrumenta pretpristupne pomoći), a u sklopu provedbe projekta „Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga“, financiranog od strane Europske Unije, 22. 02. 2013. godine u Osijeku (hotel Osijek), održana je radionica na temu zajedničkog planiranja županijskih socijalnih usluga.


program

Cilj radionice bio je pružiti podršku stručnjacima iz sustava socijalne skrbi pri daljnjem razvoju i provedbi učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga unaprjeđivanjem procesa socijalnog planiranja i transformacije ustanova.

Komponenta 1 ovoga projekta bavi se osnaživanjem kapaciteta stručnjaka pri socijalnom planiranju i promicanju alternativnih oblika skrbi u zajednici. Prvi zadatak u sklopu spomenute komponente je izvršiti procjenu dosad provedenoga procesa socijalnog planiranja na razini županija, kojega predvodi Ministarstvo uz podršku Svjetske banke, UNDP-a i UNHCR-a. Uspješno izvršenje spomenute procjene ključno je za stjecanje jasnog uvida u dubinu i opseg provedenoga procesa planiranja socijalnih usluga i utvrđivanja onoga što se pokazalo učinkovitim, a što je potrebno izmijeniti, dopuniti ili dodatno razviti. Na temelju zaključaka ove procjene utvrđuju se naknadne aktivnosti koje će projekt podupirati.

Radionica je omogućila razmjenu iskustava, uključujući i međunarodna iskustva članova projektnoga tima, utvrđivanje zajedničkih problema, raspravu o mogućim praktičnim rješenjima te prijedloge o oblicima podrške koju projekt može pružiti u sljedećih 20 mjeseci.

Sudionici radionice bili su predstavnici pet županija (oni koji imaju iskustva u izradi Planova socijalne politike, ali i oni koji nemaju), uključujući predstavnike županijskih uprava koji su zaduženi za planiranje socijalnih usluga, stručnjake iz Centara za socijalnu skrb, djelatnike ustanova socijalne skrbi i predstavnike nevladinih udruga koje pružaju socijalne usluge. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


EDUKACIJA POMOĆNIKA/ICA U NASTAVI

Održana je u srijedu, 13. veljače 2013. godine u Bjelovaru, Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, Masarykova 8.

U skladu s procesima deinstitucionalizacije i osiguravanja djeci s teškoćama pristupačnost obrazovanju u sredini gdje žive (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, 2008), na inicijativu Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, a uz pomoć stručnjaka Učilišta za obrazovanje odraslih-IDEM, osposobljena je grupa za koordinirano provođenje, praćenje i evaluiranje edukacijske intergacije-Mobilni stručni tim.

Članice Mobilnoga stručnog tima-eminentne stručnjakinje iz područja bihevioralnih znanosti, osposobljene za rad s djecom s posebnim potrebama, provele su osnovnu edukaciju o posebnostima rada s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

EDUKACIJA POMOĆNIKA/ICA U NASTAVI

Edukacija je trajala 8 sati, a obrađene su sljedeće teme:

1) Bio-psiho-socijalne karakteristike djece s teškoćama u razvoju; Romana Misir, prof. defektologije

2) Uloga, zadatci i sustavi podrške radu pomoćnika u nastavi; Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.

3) Osnove razvojne psihologije; Ines Mihajlović, prof. psihologije

4) Osnovne vještine komuniciranja; Mirjana Skukan, prof. psihologije


Mogućnost osposobljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom za vozača B kategorije, u Bjelovaru

Bjelovar, 08.02.2013.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar održala je 08.02.2013.g. na poligonu Autoškole Omega 92 u Bjelovaru tiskovnu konferenciju na sljedeće teme:

1. Stjecanje vozačke dozvole – utjecaj na kvalitetu života osoba s tjelesnim invaliditetom

2. Predstavljanje Instruktažnog centra Križevci d.o.o. – prilagođeno vozilo za osposobljavanje osoba različitog stupnja tjelesnog invaliditeta

3. Autoškola Omega 92 – suradnja sa Instruktažnim centrom Križevci d.o.o.

4. Dogovor o daljnjim aktivnostima

Mogućnost osposobljavanja osoba s tjelesnim nvaliditetom za vozača B kategorije, u Bjelovaru


Prisutnima je prezentirano vozilo za osposobljavanje za vozača B kategorije sa prilagođenim komandama. Dvoje članova Udruge uspješno je prošlo edukaciju u prilagođenom vozilu i steklo vozačku dozvolu, svoje vještine su demonstrirali probnom vožnjom.
Sudionici: članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, kandidati za auto školu, zamjenica gradonačelnika Đurđica Ištef-Benšić, predstavnici Instruktažnog centra Križevci, predstavnici Autoškole Omega 92, Bjelovar.

Mogućnost osposobljavanja osoba s tjelesnim nvaliditetom za vozača B kategorije, u Bjelovaru

Pozivamo osobe s tjelesnim invaliditetom koje su zainteresirane za osposobljavanje i polaganje, da se jave u Udrugu.

EU fondovi

Bjelovar, 05.02.2013.

Tvrtka EU PROJEKTI INFO održala je predavanje na temu: “EU fondovi - Što možemo financirati sada, a što nakon pristupanja Europskoj uniji” 05.02.2013. u velikoj vijećnici Gradske uprave Bjelovar.

EU fondovi

Cilj predavanja: predstaviti mogućnosti i metodologiju sudjelovanja zainteresiranih dionika u programu IPA, starim i novim programima Unije, strukturnim fondovima te Kohezijskom fondu, objasniti prioritete financiranja, uvjete prijave i prikazati primjere uspješnih projekata.
Predavanje je održavano u okviru projekta „Questions and Answers for You“ kojeg financijski podupire Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u RH u sklopu programa MATRA KAP.

EU fondovi

Na predavanju su sudjelovale predstavnice Udruge tjelesnih invalida Bjelovar: I. Seleš, M. Štefinec-Plavac, M. Polančec i Š. Diebalo.


Predavanje u okviru projekta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar “PODIJELIMO ZNANJE 2013”

Ekonomska i birotehniča škola Bjelovar -05. 02. 2013.

U okviru projekta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, “PODIJELIMO ZNANJE 2013”, 05. 02. 2013. godine u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar, Poljana F. Tuđmana 9, Katarina Pospišil, učenica, održala je predavanje „Život s cerebralnom paralizom“.

Predavanje u okviru projekta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar  PODIJELIMO ZNANJE 2013

Cilj predavanja bio je potaknuti i stvoriti učinkovitiju komunikaciju među učenicima, odnosno upoznati ih s izazovima s kojima se njihova suučenica svakodnevno susreće te ukazati na njen potencijal i sposobnosti.

Projekt „Podijelimo znanje“ potiče kreativno iskorištavanje slobodnog vremena. Za vrijeme trajanja projekta nastavu ne drže profesori, nego učenici koji se za to prijave. Oni svojim suučenicima kroz radionice, predavanja, glazbu i ples predstavljaju svoje aktivnosti kojima se bave u slobodno vrijeme. Učenici koji ne žele biti predavači, moraju odabrati barem tri radionice/predavanja kojima žele nazočiti.

Predavanje u okviru projekta Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar  PODIJELIMO ZNANJE 2013

Sudionici predavanja bili su učenici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, profesori, stručni suradnici, učenici drugih bjelovarskih škola s roditeljima i asistenticama u nastavi te članovi i zaposlenici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Dvodnevne radionice “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici–faza II”

ZAGREB (Dom za starije i nemoćne Medveščak)-28. i 29. siječnja 2013.

U organizaciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Odjela za financiranje i ugovaranje projekata EU, 28. i 29. 01. 2013. godine u Domu za starije i nemoćne Medveščak, Trg Drage Iblera 8, Zagreb, održane su dvodnevne radionice u okviru IV. komponente IPA Programa, pod nazivom „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici–faza II“.

Dvodnevne radionice Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici–faza II

Cilj radionica bio je potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava detaljno prezentirati aktualni natječaj te razraditi i pripremiti projektne prijedloge.

IV. komponenta IPA Programa podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja, usavršavanja i socijalnog uključivanja te financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Kroz IV. komponentu IPA-e, za ESF se ne pripremaju samo državne i javne institucije, već i široki krug potencijalnih korisnika sredstava, poput lokalne i područne samouprave, organizacija civilnoga društva, socijalnih partnera i drugih.

Dvodnevne radionice Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici–faza II

Sudionici radionica bili su potencijalni prijavitelji projekata u okviru IV. komponente IPA Programa, pod nazivom „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici–faza II“ , među kojima su i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


Supervizija asistenata u nastavi

U okviru provedbe programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPIM), pod naslovom “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”, dana 08. 01. 2013. godine, u Obiteljskome centru Bjelovarsko-bilogorske županije, održana je supervizija asistenata u nastavi.

Supervizori su bile članice Mobilnoga stručnog tima: Nikolina Posuda, bacc. therap.occup, Mirjana Skukan, prof. psih, Romana Misir, prof. defektologije i logopedije i Ines Mihajlović, prof. psih.

Supervizija asistenata u nastavi

Sudionici su bile asistentice u nastavi zaposlene u sklopu projekta Ministarstva socijalne politike i mladih, „Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom“.

Cilj supervizije je savjetodavna potpora asistentima u nastavi u procesu inkluzije učenika s teškoćama te podizanje kvalitete njihova rada.

Supervizija je provedena u obliku interaktivne radionice, koja je svim sudionicima omogućila aktivno sudjelovanje, uzajamno učenje i razmjenu iskustava.


Info dan o programu „Europa za građane“ ZAGREB (Informacijski centar Europske unije)-16.01.2013

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZVRH), 16. 01. 2013. godine u Informacijskom centru Europske unije, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb, održan je Info dan o programu „Europa za građane“.

Info dan o programu Europa za građane ZAGREB (Informacijski centar Europske unije)-16.01.2013

Cilj radionice bio je okupiti predstavnike organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne samouprave te ih detaljno upoznati s mogućnošću ostvarivanja financijskih potpora u sklopu programa „Europa za građane“.
Uz osnovne informacije o programu te načinima prijave, sudionici su imali priliku iznijeti svoje projektne ideje te raspraviti o istima.

Svrha ovoga Programa je poticanje razvoja aktivnog europskog građanstva, davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, nositelj je provedbe ovog programa u Republici Hrvatskoj te pruža konstantnu tehničku podršku potencijalnim prijaviteljima.

Info dan o programu Europa za građane ZAGREB (Informacijski centar Europske unije)-16.01.2013

Sudionici radionice bili su potencijalni prijavitelji projekata u sklopu programa „Europa za građane“, među kojima su i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


Stranica 51 od 60 //« First  <  49 50 51 52 53 >  Last »