Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE U SKLOPU PROGRAMA “EUROPA ZA GRAĐANE 2014. - 2020.“

U utorak 13. 05. 2014. godine u Zagrebu, u prostorima Ureda Vlade RH za udruge, Radnička cesta 80/V, u sklopu programa „Europa za građane“ održana je radionica za potencijalne prijavitelje Programa. 

Cilj radionice bio je okupiti predstavnike gradova, općina, organizacija civilnog društva i razvojnih agencija te ih detaljno upoznati s mogućnošću ostvarivanja financijskih potpora u sklopu programa „Europa za građane“. 

Uz osnovne informacije o programu te načinu prijave, sudionici su imali priliku iznijeti svoje projektne ideje te raspraviti o istima.

RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE U SKLOPU PROGRAMA EUROPA ZA GRAĐANE 2014. - 2020.

Teme
- predstavljanje Programa i upoznavanje s pravilima i procedurama za prijavu
- prezentiranje prijavnog obrasca objavljenog na stranicama EACEA-e
- procedura postupka sufinanciranja od strane Ureda za udruge
- rad u četiri grupe (po područjima djelatnosti): opis projekata, tehnički kapaciteti, usklađenost s ciljevima programa i godišnjim prioritetima te uključivanje građana.

RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE U SKLOPU PROGRAMA EUROPA ZA GRAĐANE 2014. - 2020.

Sudionici
- predstavnici gradova, općina, organizacija civilnog društva i razvojnih agencija
- Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., i Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.


VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE „BJELOVAR 2014“

i Prigodno obilježavanje 10. godišnjice osnutka Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014

U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, 09. 05. 2014. godine, u prostorijama hotela Central, Bjelovar, održan je VII. susret tjelesnih invalida Hrvatske«Bjelovar 2014». Svečanost je, nakon himne i odavanja počasti minutom šutnje za preminule članove, otvorio predsjednik Udruge Tomislav Novosel.

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014

U okviru VII. Susreta prigodno je obilježena 10. godišnjica osnutka Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. Tom prilikom izdana je brošura u kojoj je opisano prvih deset godina postojanja kroz teme: početak, vizija - misija, redovan rad Udruge, izgradnja kapaciteta Udruge, zagovaranje prava s invaliditetom, projektne aktivnosti, mladi s invaliditetom u školskom sustavu, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, pružanje socijalnih usluga, kulturno-zabavne i izletničke aktivnosti, sportske aktivnosti, suradnja s lokalnim, državnim i europskim dionicima, sadašnje stanje.

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014

Zahvalnice za doprinos u aktivnostima promicanja, zaštite i osiguravanja punoga i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda i urođenog dostojanstva osoba s invaliditetom grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije uručene su institucijama i osobama: gradu Bjelovaru, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar, Centru za socijalnu skrb Bjelovar, Obiteljskom centru Bjelovarsko-bilogorske županije, Gradskom društvu Crvenog križa Bjelovar, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, Hrvatskom savezu udruga tjelesnih invalida, Zajednici saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH-u, Savezu društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize, Udruzi ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatskom savezu za rijetke bolesti, Erste&Steiermärkische bank d.d., Zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Coner, Croatia osiguranju d.d., Tomislavu Novoselu, Mladenu Rajkoviću, Marijani Grgić, Antunu Majurcu, Đurđi Vučetić, Ratku Kovačiću, Ljubi Štefinec, Moniki Polančec.

Program VII. Susreta:
- nastup Zbora udruge tjelesnih invalida Bjelovar
- zdravstvene usluge (mjerenje krvnog tlaka, mjerenje razine šećera u krvi) – Nada Bilek, med. sestra
- prezentacija Autoškole Instruktažni centar Križevci – vozilo za osposobljavanje osoba različitog stupnja tjelesnog invaliditeta
- turističko razgledavanje Bjelovara
- sportska natjecanja – viseća kuglana, pikado, krugovi
- proglašenje pobjednika i podjela priznanja suradničkim udrugama za sudjelovanje na Susretu i doprinos u razvoju sportskih aktivnosti osoba s tjelesnim invaliditetom Hrvatske
- zabavno druženje uz glazbeni sastav „Stop“.

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014

Sudionici: predstavnici udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije, Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Bjelovar, Croatia osiguranja d.d. Filijala Bjelovar, Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida i Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014

VII. SUSRET UDRUGA TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE BJELOVAR 2014NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM

U organizaciji „Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize“, 05. 05. 2014. godine u Zagrebu, Sloboština, Zahradnikova 12, održan je okrugli stol pod nazivom „Osobe s cerebralnom paralizom na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja” i predstavljanje aktivnosti i rezultata programa „Informatičke radionice za povećanje konkurentnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na tržištu rada“.

NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM

Cilj Okrugloga stola bio je senzibilizirati javnost o pitanjima s kojima se suočavaju osobe s cerebralnom paralizom u svakodnevnom životu.

Teme: „Financiranje programa iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje 2011. - 2014. - predstavnica MSPIM-a, „Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom“ - Marijana Senjak, Hrvatski zavod za zapošljavanje, „Zapošljavanje osoba s invaliditetom prema prijedlogu Operativnog plana provedbe Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. - 2015., za razdoblje od 2014. do 2015. - Zorislav Bobuš, predsjednik „Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske“, „Radni centar i virtualna radionica“ - URIHO-vi modeli profesionalne rehabilitacije - Vera Rašeta i Ivana Bašić, „URIHO“, „Osobe s cerebralnom paralizom na tržištu rada“ - Mirjana Borkovac, stručna suradnica HSUCDP-a, predstavljanje programa „Informatičke radionice za povećanje konkurentnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na tržištu rada“ - Rafael Pejčinović, voditelj programa HSUCDP-a, predstavljanje aktivnosti i rezultata programa - Marko Lisec, voditelj programa HSUCDP-a, iskustvo suradnika u programu - Mladen Došen, „Udruga osoba s invaliditetom Našice“, „Put prema zaposlenju“ - Dejan Nasipak, član „Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije“, „Moj prvi posao“ - Mirko Stambolija, član „Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke“, Petrinja.

NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM

Sudionici Okrugloga stola bili su predstavnici udruga koje u svome članstvu imaju osobe s cerebralnom paralizom te partneri i suradnici u programu. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


ŽIVOT MLADIH S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

U organizaciji udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“, od 1. do 4. svibnja 2014. godine u „Domu Crvenog križa“ na Sljemenu, održan je četverodnevni seminar pod nazivom „Život mladih s invaliditetom u zajednici“.

Moderatori su bili Svjetlana Marijon, predsjednica Udruge, i Roman Baštijan, voditelj projekta.

ŽIVOT MLADIH S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

ŽIVOT MLADIH S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

Cilj ovoga skupa bio je razmijeniti iskustva u područjima obrazovanja, zapošljavanja, podrške i socijalne skrbi.

Teme: analiza trenutnog stanja iz perspektive mladih s invaliditetom, analiza trenutnog stanja iz perspektive donositelja odluka, predstavljanje postojećih modela u radu s mladima s invaliditetom, predstavljanje postojećih modela organiziranog djelovanja mladih s invaliditetom, predstavljanje novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, „Idealni uvjeti rada i radno mjesto“, predstavljanje postojećih modela obrazovanja mladih s invaliditetom, iskustva mladih s invaliditetom u obrazovnom sustavu, „Važnost prezentacija i kako artikulirati potrebe u zajednici?“, „Obrazovanje za sve“, odabir tri najvažnije stvari koje je potrebno napraviti za mlade s invaliditetom na nacionalnoj razini, prijedlozi buduće suradnje i evaluacija seminara.

ŽIVOT MLADIH S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

Sudionici:

 • mlade osobe s invaliditetom iz raznih dijelova Hrvatske i njihova pratnja
 • Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar, kao partnera u projektu, predstavljali su: Katarina Pospišil i Nikolina Posuda, Anita Blažeković i Mirjana Blažeković, Ivica Tomeković i Božidar Tomeković.BESPLATNE PRAVNE POMOĆI Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

Tiskovna konferencija povodom sklapanja Sporazuma o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama, održana je u srijedu, 16.04.2014. u 10,00 sati u Bjelovaru u prostorijama Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

image

Predsjednik Udruge invalida Bjelovar gosp. prof. T. Novosel, u ime svih članova izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je naš grad i naša udruga izabrana za partnera u ovoj aktivnosti koja se provodi u okviru međunarodnog projekta podrške građanima u EU pod nazivom ’Trostruko A za građane: Pristup informacijama, savjetovanje i aktivna pomoć’.

image

Sudionici: Članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama i predstavnici Pravne klinike-kliničari Pravnog fakulteta u Zagrebu: Lang Anja Tara, Ledenko Antonija i Rajčić Ivana.
Članovima udruga pruženi su pravni savjeti iz područja radnoga zakonodavstva, obiteljskih mirovina, invalidnina, prava pristupačnosti i postupanja policije.
Svim strankama prestavnice Pravne klinike dale su pravni savjet, uzele njihove podatke na temelju kojih će im u pismenom obliku poslati naputke kako postupiti u njihovim slučajevima te im poslati primjerak kako da napišu prigovor ili žalbu.

image„TURIZAM ZA SVE“ („TOURISM FOR EVERYBODY“) – 01.04.2014.

Ovaj projekt, kao koordinator provodi TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR u partnerstvu s VIRGINSKA SKOLAN ÖREBRO iz Švedske.

TURIZAM ZA SVE (TOURISM FOR EVERYBODY) – 01.04.2014.

Važniji zadaci ovoga projekta su istražiti potrebe turista s invaliditetom te prezentirati običaje, kulturu i prirodna bogatstva naše regije i Hrvatske.
Potrebe turista s invaliditetom, prepreke, očekivanja i iskustva, gostima iz Švedske i domaćinima, prezentirali su, 01.04.2014. godine članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar: T. Novosel, K. Pospišil i D. Fištrović; Udruge slijepih Bjelovar: D. Kokotić; Udruge gluhih: S. Filipović; Udruge DZPMRO: M. Hanak. 

TURIZAM ZA SVE (TOURISM FOR EVERYBODY) – 01.04.2014.

TURIZAM ZA SVE (TOURISM FOR EVERYBODY) – 01.04.2014.

TURIZAM ZA SVE (TOURISM FOR EVERYBODY) – 01.04.2014.


GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Održana je u prostorijama Hotela Central, u petak, 28.03.2014. godine s početkom u 15,30 sati.
Na skupštini je sudjelovalo 60 članova udruge s pravom glasa.

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Rad skupštine odvijao se prema slijedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
    a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
    b) Izbor Verifikacijske komisije;
    c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće Verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2013. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2013. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2014. godinu s financijskim planom;
8. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
9. Zaključivanje rada Skupštine.

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Nakon otvaranja skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, podneseno je izvješće o radu i izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju udruge u 2013. godini. Nakon rasprave, većinom glasova podnesena izvješća su prihvaćena.

Prihvaćen je Operativni plan djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2014. godinu. Posebno je usvojen dio financijskoga plana Udruge za 2014. godinu, koji se odnosi na relativno sigurne izvore financiranja.
Donešena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u SOIH-u, HSUTI-u, SDDH-u, HSCDP-u, HSRB-u i OSVIT-u.
Skupština je završila s radom u 17,30 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.


PROJEKT: „ZAJEDNO DO ZNANJA!“

Tiskovna konferencija o provedbi projekta financiranog od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u području „P3: Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih, a) Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s teškoćama i darovitom djecom i mladima“

PROJEKT: „ZAJEDNO DO ZNANJA!“

U petak 21. 03. 2014. godine u 10 sati, u Kninu, prostorije Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin, 4. gardijske brigade 3 te u utorak 25. 03. 2014. godine u 12 sati, u Čakovcu, mala vijećnica Međimurske županije, održane su tiskovne konferencije i radni sastanci o početku provedbe projekta financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

PROJEKT: ZAJEDNO DO ZNANJA!

PROJEKT: ZAJEDNO DO ZNANJA!

Uz Udrugu invalida „Sveti Bartolomej“ Knin i Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, partneri u ovome projektu su nam i Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija te Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije.
Teme:

 • „Plan i program aktivnosti“ – Tomislav Novosel, prof.
 • „Provedene aktivnosti“ – Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.

Sudionici:
 • predstavnici nositelja projekta: Tomislav Novosel, izvršni direktor projekta i Nikolina Posuda, voditeljica projekta te korisnici
 • predstavnici partnera u Kninu: Josip Blažević, predsjednik Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin, Jovanka Trišić, voditeljica projekta u Kninu, Jelica Šimunović, tajnica Udruge, Nikolina Čeko, suradnica u projektu i Toni Babić, pomoćnik u uredu Udruge
 • Dragan Gligora, urednik na HRT Radio Kninu
 • predstavnici partnera u Čakovcu: Miljenka Radović, predsjednica Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Milan Logožar, tajnik Društva, Ivana Sinković i Lea Kovačić, stručne djelatnice Društva, Miljenko Blažeka, suradnik u projektu i Sandra Herman, dožupanica Međimurske županije
 • sredstva javnog priopćavanja: HRT i Srce TV Čakovec.SUPERVIZIJA ASISTENATA U NASTAVI

U okviru provedbe projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, pod naslovom “Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom”, dana 14. 03. 2014. godine, u Obiteljskome centru Bjelovarsko-bilogorske županije, održana je supervizija asistenata u nastavi.

SUPERVIZIJA ASISTENATA U NASTAVI

Prema definiciji švedske autorice LJ. Cajvert (2001.): “Supervizija je kreativni prostor pomagača u kojem supervizor potiče na kreativnost i smjelost te zapaža procese koji se odvijaju u susretu s klijentom. U superviziji također treba omogućiti klijentu da otkrije svoju snagu i svoje resurse. Kroz superviziju pomagač povećava svoje samopoznavanje i kompetenciju u vršenju profesije. Važno je da pomagač pokuša shvatiti klijentov problem, doživljaj i iskustvo u svjetlu njegove priče, bez generaliziranja ili pripisivanja vlastitih tumačenja klijentu. Zadatak supervizora treba biti da stvori prostor u kojem pomagač preispituje, korigira, postavlja pitanja, a prije svega problematizira u danim okvirima, tvrdnjama i istinama. Slično ulozi filozofa, zadatak je supervizora da ne daje gotove odgovore na probleme, već da pomogne pomagaču da postane svjestan svojih vlastitih razvojnih mogućnosti.“

Supervizori su bile članice Mobilnoga stručnog tima: Nikolina Posuda, bacc. therap.occup, Romana Misir, prof. defektologije i logopedije, Mirjana Skukan, prof. psihologije i Ines Mihajlović, prof. psih.

SUPERVIZIJA ASISTENATA U NASTAVI

Sudionici su bile asistentice u nastavi zaposlene u sklopu projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom“ te asistent u nastavi zaposlen preko programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

SUPERVIZIJA ASISTENATA U NASTAVI

Cilj supervizije je savjetodavna potpora asistentima u nastavi u procesu inkluzije učenika s teškoćama te podizanje kvalitete njihova rada.

Supervizija je provedena u obliku interaktivne radionice, koja je svim sudionicima omogućila aktivno sudjelovanje, uzajamno učenje i razmjenu iskustava, što u konačnici rezultira povećanjem kompetentnosti svih dionika.


REGIONALNA RASPRAVA „ŽIVOT MLADIH S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI“

U utorak 11. 03. 2014. godine u Zagrebu, u prostorima Kuće Europe, A. Cesarca 4, održana je regionalna rasprava „Život mladih s invaliditetom u zajednici“.

REGIONALNA RASPRAVA - ŽIVOT MLADIH S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

Regionalna rasprava održana je u sklopu projekta „MOST između nas“ koji je financiran od strane Europske komisije kroz program „Mladi na djelu“. Projektom je potaknuta rasprava na temu mogućnosti i potreba mladih s invaliditetom (15 - 30 godina) u javni i društveni život.

REGIONALNA RASPRAVA - ŽIVOT MLADIH S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

Cilj: vlastitim iskustvom doprinijeti kvalitetnoj raspravi i zaključcima.

Tema: Podrška, obrazovanje, socijalna skrb i zapošljavanje, s naglaskom na pogled iz više kutova - mladih s invaliditetom i osoba koje s njima rade.

Sudionici:

 • mladi s invaliditetom i oni koji rade s njima; Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska i Zagrebačka županija te Grad Zagreb
 • Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su; mladi s invaliditetom - Anita Blažeković, Katarina Pospišil, Ivica Tomeković i Martine Tukerić te oni koji rade s njima - Nikolina Posuda, Mirjana Blažeković i Božidar Tomeković.OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI

U organizaciji Hrvatskoga saveza za rijetke bolesti i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, pod motom
„Ujedinimo se zajedno za bolju skrb“

1. JAVNO PREDAVANJE

Povodom „Dana rijetkih bolesti 2014.“, u petak, 21. 02. 2014. u 10,00 sati, u prostorijama Veleučilišta Bjelovar, A. B. Šimića 1, održano je javno predavanje:

„Ujedinimo se zajedno za bolju skrb“

Teme i predavači:

1. „Rijetke bolesti: gdje smo sad?“
Vlasta Zmazek, predsjednica Hrvatskog saveza za rijetke bolesti

2. “Zašto treba prijaviti nuspojavu?”
Adriana Andrić, dr.med., viša stručna suradnica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u HALMED-u

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI

Cilj obilježavanja međunarodnog Dana rijetkih bolesti je podignuti svjesnost javnosti o rijetkim bolestima te ukazati na probleme s kojima se oboljeli i članovi njihovih obitelji svakodnevno susreću.

Sudionici: predstavnici Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, Obiteljskoga centra, Centra za socijalnu skrb, Opće bolnice Bjelovar (liječnici opće medicine i specijalisti), Medicinske škole, Visoke sestrinjske škole, članovi Udruge osoba s invaliditetom Grada bjelovara, sredstva javnoga priopćavanja i gosti. 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI

2. MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI U BJELOVARU

Obilježen je u subotu, 22. 02. 2014. od 10,00 – 13,00 sati, na Korzu (između DM-a i Croatia osiguranja)

Tom prigodom postavljen je prigodno uređen info-pult gdje su se dijelile informacije i promidžbeni materijali.

Građani su svojim dolaskom pružili potporu našemu radu i nastojanjima da poboljšamo kvalitetu života osoba oboljelih od rijetkih bolesti!

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI


AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROJEKTA „ZAJEDNO DO ZNANJA!“

Financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u području „P3: Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih, a) Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s teškoćama i darovitom djecom i mladima“

Partneri u projektu:
- Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec
- Udruga invalida „Sveti Bartolomej“ Knin
- Grad Bjelovar
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije

1. SASTANAK S CILJANOM SKUPINOM

U četvrtak 20. 02. 2014. godine u 15 sati, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, održan je preliminarni sastanak s potencijalnim korisnicima usluga dnevnog boravka i glazbenih radionica.

AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

Članovima su predstavljene projektne aktivnosti i dane upute o popunjavanju upitnika.

Rezultate dobivene temeljem popunjenih upitnika koristit ćemo u planiranju daljnjih aktivnosti.

2. TISKOVNA KONFERENCIJA I RADNI SASTANAK

Održana je u srijedu 26. 02. 2014. godine u 12 sati, u Bjelovaru, prostorije Veleučilišta, A. B. Šimića 1.

AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

Teme:
- „Plan i program aktivnosti“ – Tomislav Novosel, prof.
- „Dosadašnja iskustva u sličnim aktivnostima“ – Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.
- „Nositelji aktivnosti“ – Tomislav Novosel, prof.
- „Prateća dokumentacija“ – Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.
- „Uloga partnera u provedbi“ – Miljenka Radović, dipl. iur.

Sudionici:
- ciljana skupina projekta
- predstavnici partnera


ZABAVA – VALENTINOVO

U petak 14. 02. 2014. godine u hotelu „Central“, V. Lisinskoga 2, Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je, za svoje članove, njihovu pratnju te zaposlenike, zabavu povodom „Dana zaljubljenih – Valentinova“.

ZABAVA – VALENTINOVO

ZABAVA – VALENTINOVO

Nakon što smo se okupili, sve prisutne pozdravio je dopredsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, gosp. Mladen Rajković, te svima prisutnima poželio dobrodošlicu i ugodnu zabavu.
Zabava se nastavila zajedničkom večerom i svirkom glazbenoga sastava „STOP“do dugo u noć.
Iznimno smo zadovoljni što su se i naši najmlađi članovi odazvali i uključili u ovakav oblik druženja.

ZABAVA – VALENTINOVO

ZABAVA – VALENTINOVO


CRVENI KRIŽ PODIJELIO ORTOPEDSKA POMAGALA OSOBAMA S INVALIDITETOM

U utorak 11.02.2014. god. u prostorijama hotela „Central“ Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar, održalo je Tiskovnu konferenciju povodom podjele invalidskih pomagala čije troškove ne pokriva HZZO. Uručeno je 19 raznih pomagala osobama s invaliditetom i predstavnicima udruga osoba s invaliditetom (Udruga tjelesnih invalida Bjelovar 4, Udruga slijepih 10, Društvo multiple skleroze 5) te materijal za zdravstveno savjetovalište Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

CRVENI KRIŽ PODIJELIO ORTOPEDSKA POMAGALA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Humanitarno-socijalne programe Crvenog križa Bjelovar predstavio je ravnatelj Gradskog društva Ratimir Blažeković te naglasio kako je ovo druga godina kako se vrši ovakva podjela ortopedskih pomagala.

CRVENI KRIŽ PODIJELIO ORTOPEDSKA POMAGALA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Okupljenim predstavnicima Crvenog križa i osobama s invaliditetom obratio se u ime Udruge invalida Bjelovar i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar predsjednik,Tomislav Novosel te predstavnici ostalih udruga.

CRVENI KRIŽ PODIJELIO ORTOPEDSKA POMAGALA OSOBAMA S INVALIDITETOM


Tiskovna konferencija

Povodom nastavka provedbe druge godine trogodišnjega programa (za razdoblje od 2013. do 2015. godine), financiranog od Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM), pod nazivom:

OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNOG ASISTENTA OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

Održana je u petak, 07. 02. 2014. u Bjelovaru, u prostorijama Udruge.

Između Udruge i devet (9) korisnika osobne asistencije potpisani su Ugovori o suradnji kojima se utvrđuju obveze korisnika:

 • u suradnji s Udrugom utvrditi realne potrebe i aktivnosti sukladno Listi procjene i praćenja potreba;
 • poštivati dogovorene rokove pružanja usluge osobnog asistenta;
 • poštivati etički kodeks;
 • nesuglasice s osobnim asistentom rješavati samostalno ili u suradnji s voditeljem;
 • po potrebi zatražiti promjenu osobnog asistenta u slučaju opravdanih razloga (nepoštivanje etičkog kodeksa, neispunjavanje obveza i drugo);
 • omogućiti Udruzi, nacionalnoj udruzi i Ministarstvu socijalne politike i mladih praćenje provedbe projekta osobne asistencije.

Između devet (9) osobnih asistenata i Udruge potpisani su Ugovori o radu kojima se utvrđuju obveze asistenata:

 • pružati pomoć pri osobnoj higijeni korisnika;
 • pružati pomoć pri održavanju higijene stambenog prostora korisnika;
 • pružati pomoć u kućanskim poslovima;
 • pružati pomoć u aktivnostima svakodnevnog života ovisno o fizičkim potrebama korisnika;
 • pružati pomoć i pratnju u socijalnim aktivnostima korisnika.


OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNOG ASISTENTA OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

Koristi od ovoga programa su:

 • ciljana skupina: korisnici – dobivaju uslugu, asistenti – zaposlenje (9+9=18);
 • indirektni korisnici: obitelji i mikro-zajednica (4 na svakoga korisnika = 72);
 • doprinos Udruge smanjenju nezaposlenosti;
 • voditelji aktivnosti iz Udruge – stjecanje novih znanja i iskustava za daljnje aktivnosti;
 • povećanje društvenoga kapitala zajednice.Stranica 47 od 60 //« First  <  45 46 47 48 49 >  Last »