Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA

o provedbi prve godine trogodišnjega programa (2014. do 2017.), financiranoga od Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM)

“SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM”

održana je u utorak, 30.09.2014. godine u 10,00 sati, u hotelu Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

TISKOVNA KONFERENCIJA o provedbi prve godine trogodišnjega programa SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

Teme:
1. Ciljane skupine;
- djeca i mladi u školskom sustavu;
- zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi
- osobe s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta.

2. Opći i specifični ciljevi programa;
- Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života.
- Specifični ciljevi su:
1. Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
2. Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
3. Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

3. Očekivani rezultati;
Djeca i mladi u školskom sustavu (45): imaju educirane asistente u nastavi, za stručno praćenje procesa formiran je Mobilni stručni tim (MST), provodi se izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (domaće zadaće, instrukcije, glazbene radionice);
Zaposleni i koji bi htjeli raditi (53): organizirana je edukacija iz informatike (ECDL) i engleskoga jezika (A2), omogućeno je trajno polaganje ECDL ispita, zaposleno je 5 korisnika;
Osobe s najtežim invaliditetom (32): zapošljavanje 16 pomoćnika u kući uz prethodnu edukaciju i socijalizaciju, postizanje većeg samoodređenja 32 korisnika usluge, uključenost 32 korisnika u aktivnosti svakodnevnog življenja, uključivanje 2 korisnika u rad Udruge, uključivanje 2 korisnika u sustav formalnog obrazovanja.

4. Partneri i njihova uloga u provedbi.
Partneri:

 • Bjelovarsko bilogorska županija
 • Grad Bjelovar
 • Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici: Predstavnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije; Predstavnici Centra za socijalnu skrb Bjelovar; Članovi upravnih tijela udruge; Roditelji, djeca i asistenti u nastavi, članice Mobilnoga stručnog tima; Nezaposleni članovi udruge; Potencijalni korisnici osobnih asistenata i pomoćnika u kući; Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Bjelovar.

TISKOVNA KONFERENCIJA o provedbi prve godine trogodišnjega programa SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

TISKOVNA KONFERENCIJA o provedbi prve godine trogodišnjega programa SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM


RADIONICA ZA VODITELJE UDRUGA TRAKOŠĆAN (hotel „Trakošćan“) – 03. - 05. 09. 2014.

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, u hotelu „Trakošćan“ u Trakošćanu, održana je trodnevna radionica (3. - 5. rujna 2014.) za voditelje udruga pod nazivom ”Dogovor 2020. – Organizacijski razvoj udruga” – ”Jačanje vještina voditelja udruga, kapaciteta za upravljanje projektima, učinkovitim timovima, ”start-up” programima i uslugama organizacije”.

Cilj ovoga skupa bio je postići ”Dogovor 2020.” koji je još jedan u nizu dosadašnjih i budućih ciklusa razvoja kompetencija voditelja udruga.

RADIONICA ZA VODITELJE UDRUGA TRAKOŠĆAN 2014.

Radionice su sjedinjavale informacijsko-edukativne smjernice sa samoprocjenama, analizama i preporukama za postignuća koje HSUCDP i pojedine udruge žele ostvariti u razdoblju od 2014. do 2020. godine, specifično u području organizacijskog razvoja; liderskih vještina, upravljanja projektima, organizacijskim procesima i procedurama, ljudskim resursima i timovima te ”start-up” programima i uslugama.

RADIONICA ZA VODITELJE UDRUGA TRAKOŠĆAN 2014.

Sudionici trodnevne radionice bili su predstavnici udruga članica „HSUCDP-a. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


Radionica u sklopu projekata

‘’Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga’’
i
‘’Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj’’

ZAGREB (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38) – 29. 07. 2014.

U organizaciji Ureda Vlade RH za udruge, 29. 07. 2014. u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, održana je informativna radionica za potencijalne prijavitelje na dva natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. te financirani iz Europskog socijalnog fonda.

Radionica

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar pronašla se je, kao prijavitelj, u natječaju „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ kojemu je cilj unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. 

Teme:

 • Predstavljanje ciljeva i svrhe natječaja: - „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“, - “Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ - Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • Informacije o postupku prijave - Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sudionici radionice bili su predstavnici OCD-a aktivnih u području skrbi za starije i nemoćne, rada s ranjivim društvenim skupinama, rehabilitacije ovisnika, savjetovanja za mlade, zapošljavanja osoba s invaliditetom, volonterstva te predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


Radionica u sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” BJELOVAR

(hotel „Central“, V. Lisinskog 2) – 25. 07. 2014.

U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, a u sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao glavni partner u projektu, 25. 07. 2014. u Bjelovaru, hotel „Central“, V. Lisinskog 2, održana je jednodnevna pripremna radionica za potencijalne prijavitelje na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“, koji je objavljen u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007. − 2013.

Radionica u sklopu projekta Priprema projekata i podrška ESF korisnicima BJELOVAR

Teme:

 • Predstavljanje Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, prioritetne osi 2 u kontekstu objavljenog poziva za dostavu projektnih prijedloga 2. 3. 4; Sektorski ciljevi, prioriteti i općenito predstavljanje uputa za prijavitelje – MSPIM
 • „Tko se može prijaviti?“: predstavljanje uputa za prijavitelje, pitanja i odgovori o prihvatljivosti prijavitelja, partnera i pridruženih suradnika
 • „Za što se možete prijaviti?“: predstavljanje uputa za prijavitelje, pitanja i odgovori o prihvatljivim aktivnostima
 • „Za što se možete prijaviti?“: predstavljanje uputa za prijavitelje, pitanja i odgovori o prihvatljivosti troškova
 • Postupak prijave – kratko predstavljanje postupka, dokumentacija, pitanja i odgovori o podnošenju prijave
 • Tehnički detalji vezani uz popunjavanje prijavnog obrasca A
 • Predstavljanje prijavnog obrasca (kratka prezentacija i pojašnjenje obrasca po poglavljima)
 • Predstavljanje obrasca kriterija za odabir projekta (predstavljanje i pitanja, odgovori i objašnjenja osnovnih načela evaluacije projektnih prijedloga i kriterija za odabir projekata)
 • Primjeri dobre prakse iz zemalja Europske unije koji se tiču područja koje je pokriveno pozivom 2. 3. 4.

Voditeljica edukacije bila je gđa Bianka Logožar.

Radionica u sklopu projekta Priprema projekata i podrška ESF korisnicima BJELOVAR

Sudionici radionice bili su potencijalni prijavitelji na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.

LJETNI KAMP ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Program „Zajedno u zajednici“
“Poticanje neovisnog življenja, socijalnog uključivanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena osoba s invaliditetom”

ZADAR (Omladinski hostel, Obala kneza Trpimira 76)
06. – 12. 07. 2014.

LJETNI KAMP ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida (HSUTI), od 06. do 12. 07. 2014. godine u Zadru, Omladinski hostel, Obala kneza Trpimira 76, održan je ljetni kamp za osobe s invaliditetom pod nazivom „Poticanje neovisnog življenja, socijalnog uključivanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena osoba s invaliditetom“.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ustupila je suradničkoj udruzi iz Kutine svoje kombi vozilo i vozača, koji je konstantno bio na raspolaganju sudionicima kampa.

Sudionici kampa svakodnevno su sudjelovali u tjelovježbi (na dvorištu i u moru), raznim radionicama (psihološka, kreativna, sportsko natjecanje) te kupanju u moru (na prilagođenoj plaži) uz nadzor i pripomoć pomagača koji su, preko rampe i pomoću specijalnih kolica, osobama s invaliditetom olakšali ulaz u more.

Cilj ovakve vrste druženja je poticanje samostalnog i neovisnog življenja osoba s invaliditetom te rasterećenje roditelja.

LJETNI KAMP ZA OSOBE S INVALIDITETOM - Program Zajedno u zajednici

Sudionici ljetnoga kampa bile su mlade osobe s invaliditetom iz Bjelovara, Kutine i Daruvara te voditelji/asistenti. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljale su: Katarina Pospišil (članica), Anita Blažeković (članica), Davor Frančić (vozač) i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


JAVNO POTPISIVANJE UGOVORA TROGODIŠNJEG PROGRAMA 2014. − 2017.

ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2014. DO 31. SVIBNJA 2015. GODINE

U petak 20. 06. 2014. godine u Zagrebu, hotel „International“, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, gđa Milanka Opačić, svečano je potpisala ugovore o financiranju trogodišnjih programa Ministarstva socijalne politike i mladih „ Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“, s udrugama.

JAVNO POTPISIVANJE UGOVORA TROGODIŠNJEG PROGRAMA 2014. − 2017.

Ovim programom, Ministarstvo socijalne politike i mladih nastavlja proces započet 2010. i 2011. godine, vezan za uspostavljanje novog okvira za programsku i financijsku potporu razvoju socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva u području socijalne skrbi, u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u razdoblju od 2014. do 2017. godine.

JAVNO POTPISIVANJE UGOVORA TROGODIŠNJEG PROGRAMA 2014. − 2017.

JAVNO POTPISIVANJE UGOVORA TROGODIŠNJEG PROGRAMA 2014. − 2017.

Trogodišnji programi usmjereni su na povećanje kvalitete pružanja socijalnih usluga, odnosno na razvoj usluga koje pojačavaju sposobnost korisnika za ostanak u svom domu, uz potrebnu podršku, ili za sprječavanje daljnjih socijalnih rizika i aktivno uključivanje u zajednicu.

Sudionici: predstavnici udruga osoba s invaliditetom, udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.


ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

Održana je u utorak 17. 06. 2014. godine u 10 sati, u Bjelovaru, hotel „Central“, V. Lisinskog 2.

Projekt je proveden uz financijsku podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, u području „P3: Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih, a) Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s teškoćama i darovitom djecom i mladima“

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

Teme:

 • Tiskovna konferencija – informiranje javnosti o projektu – Tomislav Novosel, prof.
 • Prezentacija dostignuća – Nikolina Posuda (Udruga tjelesnih invalida Bjelovar), Milan Logožar (Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec), Jovanka Trišić (Udruga invalida „Sveti Bartolomej“ Knin):
  • Dnevni boravak uz stručnu pomoć u učenju i pisanju zadaća te kreativno provođenje slobodnog vremena pod nadzorom voditelja i profesora → obrazovna komponenta;
  • Kreativna glazbena radionica → odgojna komponenta

 • Nastup pjevačkih zborova Bjelovara („Moslavačko dijete“ i „Bilogorac“), Čakovca („Vehni, vehni fijolica“) i Knina („Kad si bila mala Mare“); Na početku zajednički je otpjevana „Lijepa naša domovino“.
 • Podjela priznanja – Tomislav Novosel, prof.

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

Sudionici:

 • ciljana skupina projekta: djeca i mladi s invaliditetom u školskom sustavu, u dobi od 8 do 20 godina starosti (ali i stariji), u Bjelovaru, Čakovcu i Kninu;
 • predstavnici partnera (Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Udruga invalida „Sveti Bartolomej“ Knin, Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija, Centar za socijalnu skrb, Podružnica Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije).

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA I PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA U PROVEDBI PROJEKTA ZAJEDNO DO ZNANJA!

Ostvareni rezultati:

 • u pripremnim aktivnostima u virtualnoj formi (Internet) pripremljene inauguracijske tiskovne konferencije, kreiran i tiskan propagandni materijal, dogovoreni prostor oprema i termini te obaviještena javnost o održavanju tiskovnih konferencija
 • održane 3 tiskovne konferencije; 1 u Bjelovaru, 1 u Čakovcu i 1 u Kninu → javnost u tri grada upoznata sa sadržajima i planiranim ciljevima projekta
 • odabrano 60 korisnika projekta: Bjelovar - 30, Čakovec - 15, Knin - 15
 • zaposleni voditelji radionica
 • dnevni boravci, uz stručnu pomoć u učenju i pisanju domaćih zadaća, u Bjelovaru, Čakovcu i Kninu, održavani jednom tjedno po 2 sata (Bjelovar - 35 radionica) → popravljanje ocjena iz problematičnih predmeta
 • kreativne radionice - glazbene radionice, uz nadzor voditelja i zborovođe, u Bjelovaru, Čakovcu i Kninu, održavane jednom tjedno po 2 sata po zajedničkom konceptualnom planu i programu (Bjelovar -15 radionica) → motivacija sudionika je izrazito visoka i potiče pojedinca na aktivno sudjelovanje na probama ili u javnim nastupima prilikom izvođonja zborskih djela
 • održana završna tiskovna konferencija i prezentacije dostignuća u Bjelovaru
 • organiziran završni nastup zborova pod nazivom “Glazba moga kraja” u Bjelovaru.

Na kraju Tiskovne konferencije donešeni su sljedeći zaključci:

 • ovim odgojno-obrazovnim aktivnostima značajno smo doprinijeli povećanju kvalitete života djece i mladih s invaliditetom → ostvarenje općega cilja projekta; također, postigli smo i posebne ciljeve → 1. Organizirati dnevne boravke za djecu s invaliditetom, u Bjelovaru, Čakovcu i Kninu, uz stručnu pomoć u učenju i pisanju domaćih zadaća kako bi u redovnom školskom sustavu postigli što bolje obrazovne rezultate; 2. Provoditi glazbene radionice za djecu i mlade s invaliditetom (korisnike) u Bjelovaru, Čakovcu i Kninu, uz stručni nadzor voditelja i profesora
 • razmjenili smo iskustva dobre prakse što će utjecati na smanjenje institucionalizacije osoba s invaliditetom (izgradnja centra za osobe s invaliditetom, razvoj socijalnih usluga...)
 • zaključili smo da treba jačati kapacitete udruga (ljudi, oprema, usluge);
 • sve tri udruge osigurale su nastavak početih aktivnosti - osigurana održivost projekta.PROJEKT: „JOŠ JEDAN LAJK ZA KORAK DALJE“

U srijedu 11. 06. 2014. godine u 10 sati, u Daruvaru, održan je simpozij Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom “Korak dalje” Daruvar, o provedbi projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u okviru aktivnosti „Unaprjeđenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, mladih osoba s invaliditetom i njihovih obitelji”

PROJEKT: JOŠ JEDAN LAJK ZA KORAK DALJE

Teme:

 • predstavljanje rada Udruga – Vesna Rohlik (predsjednica Udruge „Korak dalje“ Daruvar), Tamara Premuž (predsjednica Udruge za pomoć osobama s MR Križevci) i Tomislav Novosel (predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar)
 • predstavljanje projekata – Sanela Ruth Družin (izvoditeljica projekta), Martina Benjak (izvoditeljica projekta) i Nikolina Posuda (izvoditeljica projekta)
 • Okrugli stol: izrada smjernica za strateško planiranje unapređjenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, mladih osoba s invaliditetom i njihovih obitelji na lokalnoj razini - Renata Sedlanić, moderatorica.

PROJEKT: JOŠ JEDAN LAJK ZA KORAK DALJE

Sudionici:

 • predstavnici partnerskih organizacija.POSTIGNUĆA NAŠE ČLANICE MARTINE CRKVENAC

Martina Crkvenac, 14, 5 g., 80 % osoba s invaliditetom, iz Male Trnovitice, odlična učenica i najuspješnija hrvatska sportašica – plivačica s invaliditetom.

POSTIGNUĆA NAŠE ČLANICE MARTINE CRKVENAC

Od 2010. do 2013. osvojila je 90 odličja i to 63 zlata, 21 srebro i 6 bronci u seniorskoj konkurenciji na prvenstvima Hrvatske i međunarodnim natjecanjima. 2012. i 2013. sudjelovala je na Europskim igrama mladih gdje je osvojila odličja i plivala za reprezentaciju Hrvatske. Za 2012. dobila je priznanje za najuspješniju sportašicu plivačicu s invaliditetom RH od Hrvatskog paraolimpijskog odbora. U razdoblju od 2010. do 2013. godine od Bjelovarsko-bilogorske županije dobila je 4 zlatne plakete za najuspješniju sportašicu – plivačicu s invaliditetom.
Od jeseni kreće u Zagreb u školu gdje će nastaviti trenirati s Natatorom iz Zagreba na bazenu u Utrinama i želi sudjelovati na Paraolimpijskim igrama.
Želimo joj i dalje odličan uspjeh u školi i zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama!

POSTIGNUĆA NAŠE ČLANICE MARTINE CRKVENAC

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Tiskovna konferencija povodom obilježavanja Dana otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar održana je 06.06.2014.g. u prostorijama Udruge. Tom prilikom članovima, gostima i građanstvu prezentirana su postignuća Udruge po značajnim područjima djelovanja: redovan rad Udruge, izgradnja kapaciteta, zagovaranje prava osoba s invaliditetom, projektne aktivnosti, rad s mladima s invaliditetom u školskom sustavu, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, pružanje socijalnih usluga, suradnja s lokalnim, državnim i europskim dionicima.

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Na otvorenom prostoru ispred zgrade u Gundulićevoj ulici članovi Udruge dijelili su pripremljene materijale za posjetitelje, organizirano je pružanje socijalnih usluga – kontrola tlaka i šećera u krvi, prezentacija kulturno-zabavnih, izletničkih i sportskih aktivnosti i demonstracija rada specijalnoga kombi vozila.

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Cilj „Dana otvorenih vrata udruga 2014.“ koji potiče Ured za udruge Vlade RH je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima.

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sudionici: članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara Lidija Novosel, predstavnice Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije Renata Sedlanić i Romana Misir, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Bjelovar Višnja Jendrašić Zeman.

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

NASTUP PJEVAČKOG ZBORA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

U organizaciji Udruge „Spirit“ iz Rijeke i Bjelovarskog kluba mladih, u srijedu 28.05.2014. godine u Bjelovaru, Narodna knjižnica “Petar Preradović”, E. Kvaternika 11, održana je projekcija domaćih i inozemnih filmova na temu invaliditeta, čiji su autori, glumci, scenaristi i režiseri osobe s invaliditetom.

NASTUP PJEVAČKOG ZBORA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

U uvodnom dijelu nastupio je pjevački zbor Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koji je formiran u sklopu projekta „Zajedno do znanja“, financiranoga od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem podizanja svijesti o životu osoba s invaliditetom.

NASTUP PJEVAČKOG ZBORA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

SVEČANO PREDSTAVLJANJE TROGODIŠNJEG PROGRAMA „ZAJEDNO U ZAJEDNICI“

ZAGREB (hotel Westin) – 28. 05. 2014.

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida (HSUTI-a), 28. 05. 2014. godine u Zagrebu, hotel Westin, održana je tiskovna konferencija - svečana promocija trogodišnjeg programa „Zajedno u zajednici“.

SVEČANO PREDSTAVLJANJE TROGODIŠNJEG PROGRAMA ZAJEDNO U ZAJEDNICI

Teme:
- prezentacija trogodišnjeg programa „Zajedno u zajednici“ - Jozefina Kranjčec, predsjednica HSUTI-a
- „Centralni registar za OSI“ - Zvonimir Carek i Vjekoslav Hanjilec
- stručno predavanje „U skladu sa sobom“ – Ana Ivančan, prof.
- diskusija o aktualnoj problematici.

Navedene aktivnosti provedene su uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

SVEČANO PREDSTAVLJANJE TROGODIŠNJEG PROGRAMA ZAJEDNO U ZAJEDNICI

Sudionici:
- predstavnici članica HSUTI-a
- Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.


Javno predstavljanje Strategije razvoja socijalnog/društvenog poduzetništva u RH 2014-2020.g.

HGK - Županijska komora Bjelovar, 23. 05.2014.g.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u suradnji s Lokalnom razvojnom agencijom Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. i Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Bjelovar organiziralo je javno predstavljanje Strategije razvoja socijalnog/društvenog poduzetništva u RH za razdoblje 2014.-2020. godine.

Javno predstavljanje Strategije razvoja socijalnog/društvenog poduzetništva u RH 2014-2020.g.

U ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava prezentaciju su vodili: pomoćnica ministra gđa. Viktorija Rončević i g. Filip Miličević, voditelj Odjela za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala.

Društveno/socijalno poduzetništvo može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebno društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kroz naglasak na integraciji socijalnih ili društvenih, ekonomskih i okolišnih ciljeva te socijalnim i poduzetničkim inovacijama. Donošenjem prve nacionalne Strategije razvoja socijalnog i društvenog poduzetništva definirati će se ciljevi, mjere i aktivnosti za razdoblje do 2020. godine, kojim će se poticati gospodarski sektor i jačati malo i srednje poduzetništvo.

Javno predstavljanje Strategije razvoja socijalnog/društvenog poduzetništva u RH 2014-2020.g.

Pozitivan primjer uspješne socijalne zadruge predstavila je gđa. Đurđa Adlešić, upraviteljica zadruge “Pružimo ruke“ iz Bjelovara.
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su: M. Polančec, Z. Ćurković, B. Urbanek.


EUROPSKA KONFERENCIJA

“PRAĆENJE PRIMJENE KPOSI U PRAKSI – STAJALIŠTE NACIONALNIH I
MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM O IZVJEŠĆU EU-A UJEDINJENIM NARODIMA”

Održana je 17. i 18.05.2014. u Hotelu Westin u Zagrebu. 

EUROPSKA KONFERENCIJA - PRAĆENJE PRIMJENE KPOSI U PRAKSI – STAJALIŠTE NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM O IZVJEŠĆU EU-A UJEDINJENIM NARODIMA

EUROPSKA KONFERENCIJA - PRAĆENJE PRIMJENE KPOSI U PRAKSI – STAJALIŠTE NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM O IZVJEŠĆU EU-A UJEDINJENIM NARODIMA

Obrađene su sljedeće teme:
- Primjeri pravnih i socijalnih reformi za osiguranje jednakopravnog pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom
- Uključenost osoba s invaliditetom i njihovih predstavničkih organizacija
- Primjeri dobre prakse Inkluzije Europe ili UNICEF-a o uključenosti djece u donošenju odluka
- Prikaz EU izvješća Johana Tena Geuzendama, vršitelja dužnosti voditelja Jedinice o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj komisiji
- Prikaz i usvajanje EDF-ovog Plana o ravnopravnosti spolova.

EUROPSKA KONFERENCIJA - PRAĆENJE PRIMJENE KPOSI U PRAKSI – STAJALIŠTE NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM O IZVJEŠĆU EU-A UJEDINJENIM NARODIMA

EUROPSKA KONFERENCIJA - PRAĆENJE PRIMJENE KPOSI U PRAKSI – STAJALIŠTE NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM O IZVJEŠĆU EU-A UJEDINJENIM NARODIMA

Udrugu invalida Bjelovar i Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupao je predsjednik prof. Tomislav Novosel.


„NOVI ZAKON, NOVE MOGUĆNOSTI, NOVI IZAZOVI”

U Zadru se je, 15. i 16. svibnja 2014., održao 10. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Organizatori skupa bili su udruga OSVIT i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.
Tema ovogodišnjeg skupa bila je: “Novi zakon, nove mogućnosti, novi izazovi”.Uz predavače iz Hrvatske sudjelovali su i stručnjaci iz Austrije, Njemačke, Belgije, Slovenije, Mađarske, BiH i Crne Gore.
Skup je, uz uvodno izlaganje, otvorio ministar rada i mirovinskog sustava, Prof. Dr. Mirando Mrsić.

NOVI ZAKON, NOVE MOGUĆNOSTI, NOVI IZAZOVI

Cilj: Razmotriti mogućnosti započetih pravnih reformi u okviru europskog modela profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom i njegovih elemenata u promjenjivom europskom kontekstu. Također, cilj je naglasiti ulogu dijaloga partnera u reformama kroz aktivnosti državnih institucija, udruga osoba s invaliditetom, poslodavaca i drugih partnera koji će iste iskoristiti kako bi se podigla razina svijesti o mogućnostima rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, kako i konkretne kreacije poslova za osobe s invaliditetom. 

NOVI ZAKON, NOVE MOGUĆNOSTI, NOVI IZAZOVI

Udrugu invalida Bjelovar i Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupao je predsjednik prof. Tomislav Novosel.

NOVI ZAKON, NOVE MOGUĆNOSTI, NOVI IZAZOVI


Stranica 46 od 60 //« First  <  44 45 46 47 48 >  Last »