Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PREDAVANJE DR. STIPE BRZOVIĆA O BOLESTIMA SRCA I KRVNIH ŽILA TE SPRIJEČAVANJU ISTIH

U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „AKTIVNA STAROST”

Dana 16. 3. 2018. godine (petak) sa početkom u 10:30 h, u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru, A. B. Šimića 1 održano je stručno predavanje dr. Stipe Brzovića na temu: „Bolesti srca i krvnih žila i kako ih spriječiti“. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je predavanje za članove i građane u okviru provedbe projekta „Aktivna starost“ usmjerenog unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivna starost
Tema: Stručno predavanje vrsnog bjelovarskog kardiologa dr. Stipe Brzovića na temu: „Bolesti srca i krvnih žila i kako ih spriječiti“. Predavanje je organizirano u okviru provedbe projekta „Aktivna starost“, područje informativno-edukativnih aktivnosti projekta. Voditeljica aktivnosti je gospođa Ines Seleš, članica Udruge.

Aktivna starost
Aktivna starost
Članovi Udruge velikim odazivom iskazali su interes i brigu za zdravlje te tako podržali daljnje edukativne aktivnosti Udruge. Također, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar zahvaljuje dr. Stipi Brzoviću na volonterskom i entuzijstičnom angažmanu na podizanju javne svijesti o važnosti zdravog načina života.

Aktivna starost
Sudionici:
1. Predstavnici partnera – Dom za starije osobe Bjelovar
2. Predstavnici Grada Bjelovara i Centra za socijalnu skrb Bjelovar
3. Voditelji aktivnosti, članovi upravnih tijela i zaposlenici udruge
4. Korisnici – članovi Udruge
5. Građani
6. Sredstva javnoga priopćavanjaTISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM ZAVRŠETKA PROVEDBE PROJEKTA „AKTIVNA STAROST“

Dana 16. 3. 2018. godine (petak) sa početkom u 10:00 h, u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru, A. B. Šimića 1 održana je tiskovna konferencija povodom završetka provedbe projekta „Aktivna starost“ usmjerenog unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt obuhvaća razdoblje provedbe od 02.05.2017. do 31.03.2018. godine.

Aktivna starost
Tema: U okviru projekta „Aktivna starost“ provode se dnevne aktivnosti za starije osobe s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima, jača se podrška razvoju izvaninstitucijskih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici, uz poticanje razvoja usluga koje izravno doprinose proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici za starije osobe te povećanje kvalitete istih. Uspješna provedba projekta poticaj je daljnjeg nastavka provedbe danih aktivnosti, kao i obogaćivanje dodatnim sadržajima kako bi se nastavilo razvijati izvaninstitucijske usluge radi povećanja kvalitete života starije populacije.

Aktivna starost
Opći cilj projekta je deinstitucionalizacija i povećanje uključenosti starijih osoba u život zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.

Posebni cilj projekta je organiziranje dnevnih aktivnosti koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne:
1) socijalno-zdravstvene usluge − aktivnosti,
2) kulturno-zabavne aktivnosti,
3) edukacijske, informativne i kulturne aktivnosti,
4) sportsko-rekreativne aktivnosti,
5) kombinacije navedenih aktivnosti.

Aktivna starost
Sudionici:
1. Predstavnici partnera – Dom za starije osobe Bjelovar
2. Predstavnici Grada Bjelovara i Centra za socijalnu skrb Bjelovar
3. Voditelji aktivnosti, članovi upravnih tijela i zaposlenici udruge
4. Korisnici – članovi Udruge
5. Građani
6. Sredstva javnoga priopćavanja

11. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 10. evaluacija rada osobnih asistenata.

Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u četvrtak 15. ožujka 2018. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.

11. evaluacija rada osobnih asistenata
Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena četrnaestero osobnih asistenata.

Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novosel, prof., voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra, koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec., edukatorica/evaluatorica projekta.

Teme:
1. osvrt na prvih jedanaest mjeseci provedbe Projekta
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. plan korištenja godišnjih odmora OA
4. evaluacija rada osobnih asistenata.

11. evaluacija rada osobnih asistenata
Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostima
GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge u srijedu, 07.03.2018. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

Godišnja skupština
Na skupštini je sudjelovalo 70 članova udruge s pravom glasa te 5-tero gostiju.
Rad skupštine odvijao se prema sljedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2017. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2017. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada za 2018. godinu s financijskim planom;
8. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
9. Zaključivanje rada Skupštine.

Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2016. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini podnijela je Mirela Štefinec Plavac, predstavnica Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prihvaćen je Plan rada Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2018. godinu s Financijskim planom.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB.

Godišnja skupština
Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci, kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglm stolovima i u periodičnim dopisima članstvu.
Skupština je završila s radom u 16:50 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA „AKTIVNI U ZAJEDNICI“

Dana 02. 03. 2018. godine (petak) sa početkom u 15:00 h, u prostorijama Centra udruga Grada Bjelovara, Masarykova 8, 43000 Bjelovar održano je predstavljanje programa „Aktivni u zajednici“ u organizaciji Grada Bjelovara, Zajednice udruga u kulturi grada Bjelovara i Zaklade „Zamah“, http://www.zamah.hr/

AKTIVNI U ZAJEDNICI
Tema: U okviru programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada „Zamah“ je u 2018. godini započela s provođenjem programa „Aktivni u zajednici“.  U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.  u 15 odabranih lokalnih zajednica s područja 5 županija, uključujući Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Zaklada kao partner namjerava intenzivno surađivati s udrugama, sa ciljem osnaživanja društvenog kapitala zajednice, uspješnijeg provođenja projekata u zajednici, organizacije kampanja i akcija, te da organizacijama/ustanovama koje će sudjelovati u programu pruži mogućnost usvajanja novih znanja i vještine potrebnih za uspješniji rad u zajednici.

AKTIVNI U ZAJEDNICI
Mogući korisnici navedenog programa su: udruge, osnovne i srednje škole, srednje strukovne škole, vrtići, pučka otvorena učilišta, muzeji, knjižnice.

Više o programu možete naći na linku: http://www.zamah.hr

Predstavljanju programa „Aktivni u zajednici“ u ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, prisustvovali su gospodin Vlado Benčak, član i Ivana Toncer, stručna suradnica na projektnim aktivnostima Udruge.

Sudionici:
1. Predstavnici institucija
2. Predstavnici neprofitnih organizacija.
FBA SPECIJALISTIČKI PROGRAM (FUNDAMENTALS OF BUSINESS ADMINISTRATION)

PODUZETNIŠTVO U EKONOMIJI ZNANJA – DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVONa osnovu dosadašnjeg iskustva u provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja, Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Studentskim poduzetničkim inkubatorom Sveučilišta u Zagrebu i ove godine organizira provedbu FBA specijalističkog programa pod nazivom „Poduzetništvo u ekonomiji znanja – Društveno poduzetništvo“. Program je certificiran od strane Zagrebačkog sveučilišta i priznaje se kao dopunsko obrazovanje i usavršavanje u struci, a ove godine provodi se kao sastavnica projekta „Kako postati društveni poduzetnik“, koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda Operativni program – Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

FBA SPECIJALISTIČKI PROGRAM
Osnovne odrednice FBA specijalističkog programa:
- trajanje programa: 12 tjedana nastave (te cc. 4 tjedna mentorski rad)
- ukupan broj sati: 120 sati nastave
- ukupan broj kolegija: 16 kolegija izvođača profesora s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i 8 stručnih kolegija stručnjaka iz ostalih državnih institucija
- termini izvođenja: petkom poslijepodne i subotom prijepodne po 5 sati u Velikoj vijećnici BBŽ
- broj polaznika: 30
- cijena programa: besplatno za polaznike
- po završetku programa svaki polaznik dužan je kao završni rad samostalno izraditi poslovni plan razvoja ili unapređenja svoje poduzetničke djelatnosti sa svim organizacijskim i financijskim aspektima provedbe
- uspješnim završetkom programa dobiva se Certifikat o završenom FBA studiju „Poduzetništvo u ekonomiji znanja“, od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu što se upisuje u e-Radnu knjižicu.

FBA SPECIJALISTIČKI PROGRAM
Specijalistička edukacija „Poduzetništvo u ekonomiji znanja – Društveno poduzetništvo“, u sklopu projekta „Kako postati društveni poduzetnik“ namijenjena je braniteljima i/ili stradalnicima Domovinskog rata, mladima, osobama s invaliditetom, pripadnicima romske manjine i zaposlenicima udruga.
Specijalistička edukacija započela je u listopadu 2017. godine te ju redovito pohađaju članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar te zaposlenici kako bi što bolje i kvalitetnije odgovorili na potrebe osoba s invaliditetom kao i izazove društvenog poduzetništva i prilike koje ono nudi.
TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM ODLASKA NAŠEGA ČLANA JOSIPA ZIME NA PARAOLIMPIJSKE IGRE

U PYEONGCHANG, JUŽNA KOREJADana 01.03.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, u suradnji sa Skijaškim klubom Sokol Bjelovar održana je tiskovna konferencija povodom odlaska našega člana Josipa Zime na Paraolimpijske igre u PyeongChang, Južna Koreja.

Josip Zima
Tema:
1. Pripreme, ciljevi i očekivani rezultati Jospia Zime na Paraolimpijskim igrama u PyeongChang-u, Južna Koreja.
2.  Svečani ispraćaj i isporuka pregršti lijepih želja za sretan put i dobre rezultate!

Josip Zima
Josip Zima
Brojni članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar došli su ovom prilikom podržati našega člana i sugrađanina Josipa Zimu. Na konfernciji bio je trener gospodin Ivan Šola, u ime Grada Bjelovara zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec i gospođa Jasna Grgić Škaurin, pročelnica v.d. Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrbi i opće poslove, u ime Bjelovarsko-bilogorske županije gospodin Ratko Kovačić, također predsjednik Skijaškog kluba Sokol Bjelovar, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Europskog paraolimpijskog odbora i predstavnici medija.

Sudionici:
1. Predstavnici institucija
2. Članovi Udruge
3. Članovi upravnih tijela
4. Sredstva javnoga priopćavanja
5. Zaposlenici.

Josip Zima
Josip ZimaTISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM ZAVRŠETKA INFORMATIČKOG TEČAJA

„OSNOVE INFORMATIKE - e-Građanin“Dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija u okviru provedbe trogodišnjega programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

e-Građanin
Tema: E-Građani – cilj: modernizacija, pojednostavljenje i ubrzanje komunikacije građana i
javne uprave te povećanje transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga –
Slobodan Kaličanin, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar

Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga.

Ovom prigodom Župan Bjelovarsko-bilogorske županije gospodin Damir Bajs sa suradnicima svečano je uručio svjedodžbe članovima Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koji su uspješno završili edukaciju.

e-Građanin
Sudionici:
− predstavnici institucija
− predstavnici partnera
− predstavnici medija
− polaznici
− članovi upravnih tijela
− zaposlenici.

e-GrađaninTISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM POČETKA PROVEDBE PROJEKTA

„JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA“Dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija u okviru provedbe trogodišnjeg programa „JAVNOST  OSOBE S INVALIDITETOM  POLITIKA“ financiranog od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Partner - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, dok prva godina provedbe obuhvaća razdoblje od 05.12.2017. do 01.10.2018. godine.

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Tema: U okviru projekta „Javnost - osobe s invaliditetom - politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Tiskovnoj konferenciji odazvali su se:
A) Predstavnici institucija; u ime Bjelovarsko-bilogorske županije župan gospodin Damir Bajs, pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb gospođa Jasmina Radojčić, gospođa Mirna Čačić Klobučić i gospođa Iva Kratzl, u ime Grada Bjelovara zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec te u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gospodin Nenad Martinovski;
B) Predstavnici političkih stranaka: HDZ, HSS, DB, ABB.

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Sudionici:
1. Predstavnici partnera – BBŽ, Grad Bjelovar;
2. Predstavnici političkih stranaka;
3. Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
4. Korisnici – članovi Udruge;
5. Članovi upravnih tijela;
6. Sredstva javnoga priopćavanja;
7. Zaposlenici.
10. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 10. evaluacija rada osobnih asistenata.

Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u četvrtak 15. veljače 2018. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.

10. evaluacija rada osobnih asistenata
Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena četrnaestero osobnih asistenata.

10. evaluacija rada osobnih asistenata
Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novosel, prof., voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra, koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec., edukatorica/evaluatorica projekta.

Teme:
1. osvrt na prvih deset mjeseci provedbe Projekta
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. plan korištenja godišnjih odmora OA
4. evaluacija rada osobnih asistenata.

Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostimaINFORMATIVNA RADIONICA U SKLOPU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

„ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1“

U ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine, sa početkom u 11:00 sati, Kuća Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb održana je informativna radionica u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“.

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar radionici su prisustvovali: Tomislav Novosel, prof. – predsjednik Udruge i Ivana Toncer, bacc. oec. – stručna suradnica na projektnim aktivnostima Udruge.
ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1
ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1

Okupljene su pozdravili Predstavnik Grada Zagreba i Predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava te gospođa Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je predstavljen uz prezentaciju Uputa za prijavitelje i raspravu, koju je vodio gospodin Vladimir Šomen, voditelj Odjela za vrednovanje projekata iz fondova EU, Služba za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1
Sudionici:
− predstavnici Grada Zagreba
− predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava
− predstavnici udruga
− predstavnici UTIB-a
− građani.
SAVJETOVANJE O KORIŠTENJE SUSTAVA eFondovi – INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE EU PROJEKATA

Savjetovanje o apliciranju na neki od EU natječaja te njihovu prijavu uz korištenje sustava eFondovi – informatičkog sustava namijenjenog za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, konkretno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Radionica je namijenjena svima koji žele naučiti pripremati projekte za financiranje iz fondova EU i koji žele steći konkretna i praktična znanja, a posebno voditeljima projekata i osobama koje rade na EU projektima.

Efondovi
Efondovi
Sudionicima savjetovanja uručene su potvrde o sudjelovanju:
Efondovi„VISOKI JABLANI“ – okrugli stol „Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“

U organizaciji Udruge VISOKI JABLANI i Centra UP2DATE, 7. veljače 2018. je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan okrugli stol „Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“. Okrugli stol je organiziran u okviru projekta RePlast 3D koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a okupio je više od stotinu predstavnika društvenih poduzetnika iz cijele Hrvatske.

Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Voditeljica projekta RePlast 3D Mihaela Jović Karešin u uvodnom izlaganju je iznijela osnovne informacije o projektu kojem je cilj izgradnja kapaciteta partnerskih udruga za pokretanje društvenog poduzeća za sekundarno zbrinjavanje plastičnog otpada reciklažom plastike i proizvodnjom filamenta (punjenja) za 3D printere. Projekt se provodi u suradnji s Gradom Kninom, a u osposobljavanje je uključeno 23 korisnika, nezaposlenih osoba s invaliditetom, žena i mladih.

Raspored izlaganja:

Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupao je predsjednik T. Novosel s pratnjom.
KAMPANJOM „ZAGRLI ZA RIJETKE“ OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI U BJELOVARU

U utorak, 06. veljače 2018. godine, na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru s početkom u 10:00 sati održana je kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o rijetkim bolestima u organizaciji Hrvatskog saveza za rijetke bolesti.

Ovom prigodom građani su imali priliku dobiti više informacija o rijetkim bolestima te podržati kampanju „Zagrli za rijetke“.

Cilj događanja, bio je eduacirati i informirati građane o rijetkim bolestima, i razmijeniti iskustva.

Zagrli za rijetke
Prilikom obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti, u Bjelovaru se postavio pop-up zid, promo pult te instagram okvir uz provedbu ankete među građanima, kao i podjelu pet vrsta letaka koji uključuju:
− specifičnosti rijetkih bolesti
− fizički aspekt rijetkih bolesti
− socijalni aspekt rijetkih bolesti
− psihološki aspekt rijetkih bolesti
− diskriminaciju.
Rezultati provedene kampanje javno će se obznaniti 28.02.2018. u Zagrebu na Cvjetnome trgu, kada se obilježava Međunarodni dan rijetkih bolesti.

Zagrli za rijetke
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar sudjelovala je u provedbi kampanje u svojstvu udruge članice Saveza, zajedno sa koordinatoricom za rijetke bolesti u Općoj bolnici Bjelovar, specijalisticom neurologije gospođom Marinom Šimunović.

Voditeljica kampanje, u ime Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, gospođa Tamara Kvas pojasnila je problematiku utvrđivanja dijagnoze i liječenja te naglasila kako, prema procjenama struke, u Hrvatskoj od rijetkih bolesti boluje oko 250.000 ljudi s više od 400 različitih dijagnoza. Također, postoji velik broj ljudi čija je dijagnoza jedinstvena u Hrvatskoj.

Zagrli za rijetke
Zagrli za rijetke
Zagrli za rijetke
Zagrli za rijetke
Podršku danoj akciji pružili su brojni članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovaru, među kojima je i devetnaestogodišnji Marko Mišić, kojemu je dijagnosticirana cerebralna paraliza. Marko je unatoč poteškoćama, maturirao te u neprestanoj borbi trenutno pohađa autoškolu za B kategoriju, uz podršku Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koja će sustavno kroz tri godine educirati i osposobiti po tri kandidata osoba s invaliditetom godišnje za B kategoriju, što pridonosi povećanju kvalitete života i samodostatnosti osoba s invaliditetom.
Sudionici:
− predstavnici Hrvatskog saveza za rijetke bolesti
− predstavnici medija
− predstavnici UTIB-a
− građani.
Radionica o socijalnom poduzetništvu u Koprivnici

U organizaciji suradničke Udruge osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice,
01.02.2018.god. održana je radionica s tematikom osnivanja društvenog poduzeća „KopriVITA“ koje ima za cilj zapošljavanje osoba s invaliditetom. Projekt nosi naziv Inovativni koprivnički socijalni centar, IKSoC i sufinanciran je u okviru Operativnog programa – „Učinkoviti ljudski potencijali“ iz Europskog socijalnog fonda.

Radionica o socijalnom poduzetništvu u Koprivnici
Radionica o socijalnom poduzetništvu u Koprivnici
Radionicu, održanu u prostorijama udruge invalida Koprivnica otvorila je pozdravnim riječima predsjednica udruge Marija Mraz. O ciljevima, postignutim rezultatima i održivosti govorila je direktorica GTF – Inicijative za održivi rast, Mary Ann Rukavina Cipetić. U radu, aktivno su sudjelovali sudionici radionice.
U radionici su, u ime UTIB-a sudjelovali Vlado Benčak i Mirjana Benčak.

Radionica o socijalnom poduzetništvu u KoprivniciStranica 3 od 29 //« First  <  1 2 3 4 5 >  Last »