Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA OSOBA S INVALIDITETOM UZ PRVI JAVNI NASTUP SUDIONIKA PROJEKTA

„54 + KULTURA“

Dana 03. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) održano je svečano obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2, s početkom u 13,00 sati u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, prvi puta su javno nastupili sudionici projekta „54 + Kultura“. Sredstava za provedbu osigurana su iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Starost nije bolest
Starost nije bolest
Starost nije bolest
Starost nije bolest

Tema:
- Svečano obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom uz javni nastup sudionika projekta „54 + Kultura“

Raspored:
- Okupljanje sudionika od 13,00 do 13,30 sati;
- Pozdravna riječ domaćina i gostiju;
- Prigodni program: nastup Zbora i Literarne sekcije Udruge tjelesnih invalida Bjelovar u okviru projekta Ministarstva kulture „54 + Kultura“;
- Svečani ručak;
- Zabava uz druženje i ples;
- Završetak u 18,00 sati.

Starost nije bolest
Starost nije bolest

Ovom prigodom okupljeni su imali priliku doživjeti produkte vrijednog rada sudionika projekta „54 + Kultura“ putem glazbenih i literarnih radionica.

Ovogodišnji Međunarodni dan osoba s invaliditetom, za nas koji pripadamo najbrojnijoj svjetskoj manjini, (10% na lokalnoj i globalnoj razini), održava se pod krilaticom koja je naša zajednička poruka društvu:  „Osnaživanje osoba s invaliditetom te osiguravanje inkluzivnosti i jednakosti“. Na ovaj dan kada podsjećamo donosioce odluka i naše sugrađane da smo u mnogim aspektima još uvijek isključeni iz ravnopravnog sudjelovanja, prenosimo im poruku da uklanjanjem ne samo fizičkih barijera nego još više prihvaćanjem naših drugačijih sposobnosti svi oni mogu puno doprinijeti stvaranju društva koje će uistinu uključivati sve.

Starost nije bolest
Starost nije bolest
Starost nije bolest
Starost nije bolest
Starost nije bolest
Starost nije bolest

“Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, njihovim roditeljima i starateljima, stručnim djelatnicima i volonterima, te svima koji sudjeluju u skrbi i poboljšanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, upućujemo čestitke povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 03.12.”

Sudionici:
- predstavnici Grada Bjelovara; Bjelovarsko-bilogorske županije; Centra za socijalnu skrb Bjelovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- predstavnici organizacija civilnoga društva
- predstavnici medija
- članovi Udruge, zaposlenici i građani.DODJELA UGOVORA U OKVIRU POZIVA ZA PROVEDBU TROGODIŠNJIH PROGRAMA UDRUGA

„RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM“

U ponedjeljak, 3. prosinca 2018. u Hotelu The Westin u Zagrebu svečano je obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom te održana dodjela ugovora u okviru Poziva za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) i Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2“.

Starost nije bolest
Starost nije bolest
Ovom prigodom predstavnicima udruga uručeni su ugovori o pružanju usluge asistencije, usluge tumača znakovnog jezika i usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom koji se financiraju iz sredstava prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna te pružanju usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda.

Starost nije bolest
Svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i dodjeli ugovora prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske g. Andrej Plenković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić, ministar rada i mirovinskoga sustava, g. Marko Pavić, ministar zdravstva, g. Milan Kujundžić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, gđa Anka Slonjšak, predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, g. Zorislav Bobuš, predsjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, gđa Marija Pletikosa, članovi Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom te državni tajnici i pomoćnici resornih ministarstava.

Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su 132 udrugama koje su uspješno završile proces dodjele sredstava u okviru „Poziva za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine)“ te 25 udruga koje su uspješno završile proces dodjele sredstava u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda i to za pružanje usluge osobne asistencije.

Starost nije bolest
Starost nije bolest
Ugovore su predstavnicima udruga uručili ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić, ministar rada i mirovinskoga sustava, g. Marko Pavić, ministar zdravstva, g. Milan Kujundžić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar.
U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar ugovor je preuzeo predsjednik Tomislav Novosel, prof.PREDAVANJE „STAROST NI(JE) BOLEST“ U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA

„POVEĆANJE DOSTUPNOSTI USLUGA ZA STARIJE OSOBE S INVALIDITETOM“

Dana 29. 11. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održano je stručno predavanje za članove dr. Stipe Brzovića na temu: „Starost ni(je) bolest“ u sklopu provedbe projekta „Povećanje dostupnosti usluga za starije osobe s invaliditetom“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Starost nije bolest
Starost nije bolest
Tema:
1. Predavanje dr. Stipe Brzovića na temu: „Starost ni(je) bolest“

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba te osiguranje mobilnosti i neovisnosti, posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), a sve to s ciljem zadržavanja u vlastitome domu.
Specifični ciljevi:
− poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u svojem domu
− osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
− osigurati prijevoz članovima Udruge i građanima kako bi sudjelovali u aktivnostima Udruge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Starost nije bolest
Starost nije bolest
Najzastupljenija vrsta aktivnosti koja se provodi u projektu je prijevoz starijih osoba s invaliditetom.

Partner na projektu:
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici:
1. Članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
2. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.19. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 19. evaluacija rada osobnih asistenata.

Interliber
Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u petak, 16. studenoga 2018. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.

Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena trinaestero osobnih asistenata.

Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novoasel, prof. – voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra – koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec. – edukatorica/evaluatorica projekta
4. Monika Polančec, oec. – voditeljica Ureda.

Interliber
Teme:
1. osvrt na proteklih mjesec dana
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. plan korištenja godišnjih odmora OA
4. evaluacija rada osobnih asistenata.

Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostima.POSJET ČLANOVA UTIB-A „INTERLIBERU“ ZAGREB U SKLOPU LITERARNE RADIONICE U OKVIRU PROVEDBE PROJE

Dana 15. studenoga 2018. godine (četvrtak) organiziran je posjet sudionika literarne radionice na sajam knjiga „Interliber“ u Zagrebu. Stručni posjet održan je u okviru provedbe projekta „54 + Kultura“. Nositelj projekta je Udruga tjelesnih invalida Bjelovar dok je projekt odobren u okviru natječaja „Umjetnost i kultura 54+“. Sredstava za provedbu osigurana su iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Tema:
- Posjet članova Udruge tjelesnih invalida Bjelovar sajmu knjiga „Interliber“ u Zagrebu

Interliber
Cilj projekta obuhvaća socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom starijih od 54 godine kroz aktivnu participaciju u kulturno-umjetničkim aktivnostima, uključujući glazbene (zbor) i literarne radionice za članove Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Interliber
U sklopu projekta provode se glazbene radionice (zbor) srijedom u 17:00 sati pod vodstvom gospodina Gorana-Krune Kukolja te literarne radionice četvrtkom u 14:00 sati pod vodstvom gospođe Đurđe Vučetić. Radionice se provode u prostorijama Udruge, Gundulićeva 1, Bjelovar. Također, predviđena su dva javna nastupa unutar godine dana te nekoliko posjeta kazalištu i kulturno-umjetničkim institucijama.

Ovom prilikom pozivamo članove da se uključe u rad glazbene (zbor) i literarne radionice.

Sudionici:
1. Korisnici – članovi Udruge;
2. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.XXIII. HRVATSKI SIMPOZIJ OSOBA S INVALIDITETOM S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

U organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, u hotelu Holiday u Zagrebu, održan je XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem o temi: „Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – obrazovanje, zapošljavanje i neovisno življenje“.

XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom
Na simpoziju su sudjelovali predstavnici državnih tijela i organizacija civilnog društva koji su predstavili aktivnosti usmjerene na pomoć i podršku osobama s invaliditetom, posebice vezano uz inkluzivno obrazovanje i podršku obrazovnoj politici. Također su predstavljene i novine vezane uz sustav profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i dobra praksa Grada Zagreba u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Program rada:

XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom
XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupao je predsjednik Tomislav Novosel, prof.ČLANOVI UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR U HEDONI - KRIŽEVCI

Četvrta radionica iz ciklusa radionica „Podijelimo znanje“ čije se aktivnosti odvijaju u okviru programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom” financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politike održana je 26.10.2018. godine.

Podijelimo znanje

Članovi UTIB posjetili su Choco bar i čokolateriju Hedona d.o.o. u Križevcima gdje su nas vrlo srdačno dočekali gđa Marijana Habdija, stručna osoba u integrativnoj radionici i svi zaposlenici proizvodnog pogona i Choco bara Hedona.

Čokolateriju Hedona d.o.o. kao socijalno poduzeće osnovala je Udruga invalida Križevci 2013. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja čokolade i čokoladnih pralina
Iz nastojanja za zapošljavanjem i jačim socijalnim uključivanjem osoba s invaliditetom iz Križevaca ostvareno je izuzetno uspješno poslovanje društvenog poduzeća koje je kvalitetom svojih proizvoda postalo prepoznatljivo i izvan granica Hrvatske.
Odnedavno djeluju kao integrativna radionica a rade po najvišem sustavu sigurnosti hrane HACCP načelima, te najavljuju i preseljenje sadašnjeg proizvodnog pogona u Razvojni centar i tehnološki park u Križevcima.

Podijelimo znanje

U ovakvom obliku socijalnog poduzeća većinu zaposlenih čine osobe s invaliditetom a sva ostvarena dobit reinvestira se u zaposlenike, u razvoj njihovih kompetencija, otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzeća.

Naša misija je proizvoditi kvalitetne proizvode te u sljedećih 10 godina zaposliti sve nezaposlene osobe s invaliditetom u Križevcima. Naša vizija je reinvestiranje dobiti u svrhu stvaranja novih radnih mjesta i stvaranje trajnih vrijednosti, a to su zadovoljni i motivirani zaposlenici koji rade u ugodnom okruženju te proizvode najfiniju čokoladu i praline.“ - tekst preuzet sa stranice http://www.hedona.hr

Članovi udruge uživali su u bogatim okusima odlične čokolade te toplo preporučuju svima koji se nađu u blizini Križevaca da svakako svrate i uvjere se u provjerenu kvalitetu.
Za sve one koji nemaju te mogućnosti podsjećamo da Hedonine proizvode mogu kupiti u trgovini Happy and healthy life u Bjelovaru, A. Kačića Miošića 15.

Podijelimo znanje

Pozivamo sve članove koji žele naučiti nešto novo, podijeliti svoja iskustva i podružiti se da se prijave na sljedeću radionicu.

Sudionici: članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.14. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP „Zapošljavanje za sve – Employment for all“

OSVIT - Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba Hrvatske i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao dugogodišnji partneri, organizirali su 25. i 26. listopada 2018. godine u Zadru, godišnji međunarodni stručni skup iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Zapošljavanje za sve

Cilj stručnog skupa bio je cjelovito sagledavanje izazova u području profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom na europskom tržištu rada, kao i status osoba s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj nakon što se započelo s implementacijom novog modela profesionalne rehabilitacije.

Zapošljavanje za sve

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti je temeljni preduvjet za omogućavanje dobrobiti za sve dijelove društva, svodeći pritom ekonomske razlike i društvenu polarizaciju na najmanju moguću mjeru, uz postizanje gospodarskog rasta, te otvaranje novih radnih mjesta. Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, je jedan od teže ostvarivih, ali jedan od najznačajnijih preduvjeta za pokretanje gospodarskog razvitka. Osobama s invaliditetom, kao jednoj od najranjivijih i teže zapošljivih skupina, koja je time i izloženija opasnosti ulaska u siromaštvo, zapošljavanje je posebno važno kao način socijalnog uključivanja u društvo, ali i samoostvarenja. Iako je u Hrvatskoj posljednjih godina učinjen veliki iskorak kada su u pitanju osobe s invaliditetom i njihova prava i mogućnosti, dalek je put pred nama.

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na skupu je sudjelovao predsjednik prof. Tomislav Novosel s pratnjom.18. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 18. evaluacija rada osobnih asistenata.

Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u četvrtak, 18. listopada 2018. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.

18. Evaluacija rada osobnih asistenata
Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena četrnaestero osobnih asistenata.

Evaluaciju su proveli:
1. Ljuba Štefinec – dopredsjednica Udruge
2. Vlado Benčak – član IO Udruge
3. Monika Polančec – voditeljica Ureda
4. Nada Bilek, med. sestra – koordinatorica projekta
5. Ivana Toncer, bacc. oec. – edukatorica/evaluatorica projekta.

18. Evaluacija rada osobnih asistenata
Teme:
1. osvrt na proteklih mjesec dana
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. plan korištenja godišnjih odmora OA
4. evaluacija rada osobnih asistenata.

Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostima.TROMJESEČNA EVALUACIJA – SUPERVIZIJA

U sklopu provedbe dvogodišnjega projekta (za razdoblje od 2017. do 2019. godine), usmjerenog osiguravanju usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, pod nazivom

OSOBNI ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM!

održana je tromjesečna evaluacija – supervizija.

Supervizija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u četvrtak, 18. listopada 2018. godine u prostorijama hotela Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar.

Supervizija primarno služi razvoju pojedinaca i organizacija. Ona unaprjeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama u određenom institucionalnom kontekstu uzimajući interaktivno u obzir osobni, organizacijski, društveni i politički aspekt.

Tromjesečna evaluacija – supervizija namijenjena je osobnim asistentima i korisnicima.

Tromjesečna evaluacija – supervizija
Evaluaciju - superviziju su proveli:
1. Ljuba Štefinec – dopredsjednica Udruge
2. Vlado Benčak – član IO Udruge
3. Monika Polančec, oec. – voditeljica Ureda
4. Nada Bilek, med. sestra – koordinatorica projekta
5. Ivana Toncer, bacc. oec. – edukatorica/evaluatorica projekta.

Tromjesečna evaluacija – supervizija
Tema: evaluacija rada osobnih asistenata – osvrt korisnika, osobnih asistenata i članova projektnog
tima na dosadašnju povedbu projektnih aktivnosti.

Sudionici:
- osobni asistenti
- korisnici usluge osobne asistencije
- zaposlenici na projektnim aktivnostima.CIKLUS RADIONICA „CILJEVI – ŠTO ŽELIM I KAKO TO MOGU POSTIĆI“

Dana 09.10.2018. godine, utorak, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je, u organizaciji Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, psihološka radionica „Ciljevi – što želim i kako to mogu postići“, prva u nizu ciklusa radionica. Radionicu je vodila gospođa Marija Stojević, psihologinja Hrvatskoga saveza za rijetke bolesti. Aktivnost je provedena u sklopu projekta „Centar za podršku oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim obiteljima“, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koji je fokusiran na pružanje izvaninstitucionalne psihosocijalne podrške oboljelima od rijetkih bolesti.

CILJEVI – ŠTO ŽELIM I KAKO TO MOGU POSTIĆI
Radionica je namijenjena odraslim članovima/korisnicima Udruge tjelesnih invalida Bjelovar kroz interaktivno okupljanje i razmjena iskustava, uz stručnu podršku i vodstvo. Na radionici su obrađene teme vezane uz istraživanje vlastitih želja, vrijednosti i mogućnosti, postavljanje ciljeva, očekivanja, ostvarivost i ograničenja pri postizanju ciljeva i drugo.
Planirano je održavanje nekoliko radionica u sklopu ovoga ciklusa. Iduća radionica održati će se 22. 10. 2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Udruge.
Trajanje radionice je oko 120 minuta.
Osobito potičemo mlade da se prijave i sudjeluju!

CILJEVI – ŠTO ŽELIM I KAKO TO MOGU POSTIĆI
Sudionici:
- članovi Udruge
- zaposlenici.ČLANOVI UTIB-a U VUKOVARU

Izlet za članove Udruge tjelesnih invalida Bjelovar u Vukovar organiziran je 09.10.2018. godine. Prijevoz do Vukovara i nazad organiziran je prilagođenim kombi vozilom.

ČLANOVI UTIB-a U VUKOVARU
Prvo odredište bio je Muzej Vukovarske bolnice – prostor atomskog skloništa, najsigurnijega dijela bolnice. Sudionici su imali priliku pogledati multimedijski prikaz ratnih zbivanja unutar bolnice tokom jeseni 1991. godine za vrijeme bitke za Vukovar.

ČLANOVI UTIB-a U VUKOVARU
ČLANOVI UTIB-a U VUKOVARU
Nakon šetnje do križa uz Dunav izletnici su krenuli prema Ovčari gdje su posjetili Spomen dom i Masovnu grobnicu. Na povratku s Ovčare posjetili su Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, gdje su uz stručnoga vodiča saznali neke od potresnih činjenica vezanih za najveću masovnu grobnicu u Hrvatskoj.

ČLANOVI UTIB-a U VUKOVARU
U povratku obišli su Vodotoranj – simbol stradanja i otpora grada Vukovara.
U kasnim večernjim satima, puni dojmova i emocija vratili su se u Bjelovar.
PREDSTAVNIK UTIB-A NA OTVORENJU HRVATSKE KUĆE FILANTROPIJE U ZADRU

PREDSTAVNIK UTIB-A NA OTVORENJU HRVATSKE KUĆE FILANTROPIJE U ZADRU
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s Europskom zakladom za filantropiju i zakladništvo otvorila je 01.10.2018. vrata Hrvatske kuće filantropije, resursnog centra za izobrazbu, razvoj i istraživanje filantropije u Republici Hrvatskoj u IMPACT centru u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24b.

PREDSTAVNIK UTIB-A NA OTVORENJU HRVATSKE KUĆE FILANTROPIJE U ZADRU
Hrvatsku kuću filantropije svečano je otvorio mr.sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava i Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
U prvom dijelu svečanosti uzvanicima su se obratili upraviteljica Nacionalne zaklade, gđa Cvjetana Plavša-Matić, ministar rada i mirovinskoga sustava, g. Marko Pavić, gđa Laura Djuragić iz Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj te g. Gerry Salole iz Europskog zakladnog centra iz Bruxellesa (European Foundation Centre).
Ministar Pavić je naglasio važnost filantropije za društveni razvoj, a upraviteljica Plavša-Matić je istaknula da se otvaranjem Hrvatske kuće filantropije osvještava važnost čovjekoljublja i zajednice te da je potrebno ulagati u društveni kapital zajednice kako bismo ju osnažili.

PREDSTAVNIK UTIB-A NA OTVORENJU HRVATSKE KUĆE FILANTROPIJE U ZADRU
U drugom su se dijelu događanja europski stručnjaci za razvoj filantropije i zakladništva, gđa Dominique Lemaistre iz Francuske, g. Ludwig Forrest iz Belgije, g. Gerry Salole te g. Colin Habberton iz Južnoafričke Republike osvrnuli na razvoj filantropije i zakladništva u Europi i svijetu. Panel je tematizirao razvoj filantropije i zakladništva u Europi i svijetu danas i u budućnosti, kroz teme: “Važnosti umrežavanja za filantropiju”, “Prekogranično doniranje – prilike i izazovi”, “Zajedničko tržište za filantropiju u Europi” te “Poduzetnička filantropija: mit ili stvarnost?”
Uzvanici su nakon otvorenja imali priliku razgledati prostor Hrvatske kuće filantropije te izložbu učeničkih radova zadarskih škola na temu filantropije.
Predstavnik UTIB-a bio je predsjednik T. Novosel s pratnjom.RIBOLOVCI UTIBA-A NA 8. MEĐUŽUPANIJSKOM NATJECANJU U RIBOLOVU UDICOM NA PLOVAK

UDRUGA „BOLJE SUTRA“ KOPRIVNICA

Na poziv suradničke udruge “Bolje sutra” Koprivnica, na jezeru u Miholjancu, 30.09.2018. g. održano je 8. međužupanijsko natjecanje u ribolovu udicom na plovak. Takmičenje je provedeno ustaljenim pravilima a sudjelovalo je 30 ribolovaca iz 10 udruga.

Bolje sutra
Bolje sutra
Bolje sutra
Bolje sutra
Predsjednica Udruge domaćina gđa Marija Mraz i njeni suradnici dočekali su nas obilnim doručkom, osvježenjem na mjestima takmičenja te ručkom za svaku pohvalu. Ovakvim provođenjem neslužbenog dijela takmičenja, a koji je za svaku pohvalu, stavljeni smo u situaciju da si postavimo pitanje dali je tvrdnja o poslovičnoj podravskoj “šparnosti” uopće opravdana.
Naši takmičari opravdali su sudjelovanje jer je članica ekipe Zdenka Šorša nagrađena kao najuspješnija ribolovkinja, a član ekipe Vlado Benčak nagrađen je prigodnim nagradama za osvojeno treće mjesto kao pojedinac. Treći član ekipe Božidar Kranjec ovaj puta nije imao sreće i nije polučio očekivani rezultat. Bodovanja ekipa nije bilo iako je u pozivu za takmičenje navedeno i takmičenje ekipa.
Susret smo završili zahvalom domaćinu gđi Mariji Mraz i njenim suradnicima te nadom da se vidimo, ako ne prije onda na našem kupu sljedeće godine.TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM ZAVRŠETKA PROVEDBE PRVE GODINE TROGODIŠNJEG PROGRAMA

„JAVNOST – OSOBE S INVALIDITETOM – POLITIKA“

Održana je 27.09.2018. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1. Program financira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, nositelj programa je Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, a partner je Savez osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH.

Javnost – osobe s invaliditetom – politika
Teme:
1. O projektu „Javnost – osobe s invaliditetom – politika“;
2. Ciljevi, aktivnosti i postignuti rezultati

Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Specifični ciljevi:
1. Izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave;
2. Vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik;
3. Osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom;
4. Sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje;
5. Informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

U drugoj godini provedbe dodat ćemo još jedan specifični cilj:
6. Na temelju realnih potreba OSI na našemu području, dobrih poslovnih praksi i relevantnih dokumenata, utvrditi okvire projekta „Izgradnje Centra za osobe s invaliditetom u Bjelovaru“ kako bi ga mogli napisati i prijaviti za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 2014. -2020. godine.
Više na:
http://www.utib.hr/invalidi-dogadjaji/centar_za_osobe_s_invaliditetom_bjelovar_cosib/

Partner na projektu:
- Savez osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

Javnost – osobe s invaliditetom – politika
Sudionici:
1. Predstavnici Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb Bjelovar;
2. Predstavnici političkih stranaka: Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske demokratske zajednice;
3. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.Stranica 1 od 31 // 1 2 3 >  Last »