Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PREDAVANJE O VOLONTIRANJU U SKLOPU PROJEKTA „LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“

Dana 14.03.2019. godine (četvrtak) s početkom u 08:30 h, u prostorijama Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, održano je predstavljanje projektnih aktivnosti i predavanje o volontiranju za učenike i profesore u sklopu provedbe projekta „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Predavanje je održano povodom obilježavanja 16. Dana škole.

Lokalni volonterski centar UTIB
Lokalni volonterski centar UTIB
Tema:
1. O volontiranju; ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Ispred Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, predstavljanje projektnih ciljeva i aktivosti te očekivanih rezultata održala je voditeljica projekta Ivana Toncer, bacc. oec., stručna suradnica na projektnim aktivnostima dok je predavanje o volontiranju održao predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. s članicom Udruge Adrianom Krog, učenicom I. razreda KTŠ Bjelovar, koja je uputila sudionike u potrebe korisnika volontiranja. Predavanju su također prisusvovale voditeljica Ureda Monika Polančec, oec. i stručna suradnica za socijalne usluge Nada Bilek, med. sestra te ispred KTŠ Bjelovar profesorica hrvatskog jezika Josipa Vitković, prof.

Lokalni volonterski centar UTIB
Partneri na projektu:
- Grad Bjelovar
- Grad Čazma
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici:
1. Predstavnici partnera: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – učenici i profesori
2. Predstavnici medija
3. Volonteri
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.



GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge, u četvrtak, 07.03.2019. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
Na skupštini je sudjelovalo 77 članova udruge s pravom glasa. Rad skupštine odvijao se prema sljedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2018. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu s financijskim planom;
8. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
9. Zaključivanje rada Skupštine.

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2018. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini podnio je R. Kovačić, predsjednik Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prihvaćen je Plan rada Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2019. godinu s Financijskim planom.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB.
Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci, kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglim stolovima i u periodičnim dopisima članstvu.
Skupština je završila s radom u 16:40 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR



REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR

Održala se u prostorijama Udruge invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, u srijedu, 06.03.2019. u 13:00 sati. 

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR
Za Skupštinu je predložen i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine:
a. Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b. Izbor verifikacijske komisije;
c. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
4. Izvješće o radu u 2018. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Prijedlog Programa rada za 2019. godinu;
8. Prijedlog financijskoga plana za 2019. godinu;
9. Razno.

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR
Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2018. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini podnio je V. Benčak, predsjednik Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prihvaćen je Plan rada Udruge invalida Bjelovar za 2019. godinu s Financijskim planom.



RIJETKI INSPIRIRAJU. OSTAVI TRAG!

28. veljače 2019. u Maloj dvorani Lisinski u Zagrebu, povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti, organiziran je prigodni program.
Događanje pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba predstavlja finale ovogodišnje kampanje pod nazivom ‘Rijetki inspiriraju. Ostavi trag!’

Hodogram događanja:
12:00 - 12:05 - pozdravni govor
12:05 - 12:20 - kazališna predstava
12:20 - 13:00 - panel diskusija Stvarnost rijetkih bolesti
13:00 - 13:15 - dodjela nagrada za angažman u području rijetkih bolesti

RIJETKI INSPIRIRAJU. OSTAVI TRAG!
Po završetku prvog dijela programa, održana je panel diskusija na kojoj su sudjelovali svi ključni dionici koji mogu utjecati na povećanje kvalitete života oboljelih od rijetkih bolesti u Hrvatskoj, a to su predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, Društva za rijetke bolesti pri HLZ, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te predstavnik pacijenata oboljelih od rijetkih bolesti.

RIJETKI INSPIRIRAJU. OSTAVI TRAG!
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupao je predsjednik T. Novosel, prof. s pratnjom.



INFO DANI 2019. - VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, URED ZA UDRUGE

Info dani o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2019. godini održali su se 21. i 22. veljače 2019. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb).
Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, organizirao je Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2019. godini.
Svrha je Info dana da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva predstave natječaji koji će se raspisivati u 2019. godini. Program Info dana pripremljen je sukladno Godišnjem planu natječaja za 2019. godinu.

INFO DANI 2019.
Tijela državne uprave - davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Zaklada „Hrvatska za djecu“
Agencija za mobilnost i programe EU
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Ministarstvo kulture
Zaklada „Kultura nova“
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo pravosuđa
Središnji državni ured za šport
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ministarstvo turizma

INFO DANI 2019.
Područja za koja će se raspisivati natječaji:

1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji
2. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva
3. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
4. Kultura
5. (Su)financiranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2018.
6. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški
7. Zaštita zdravlja, borba protiv ovisnosti i pružanje pravne pomoći
8. Sport
9. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i zaštita potrošača
11. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi
12. Programi u poljoprivredi
13. Programi u turizmu

Iz Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na Info danima sudjelovali su T. Novosel, I. Toncer i N. Bilek.



22. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 22. evaluacija rada osobnih asistenata.

Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u petak, 15. veljače 2019. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.
22. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena trinaestero osobnih asistenata.
22. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novosel, prof. – voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra – koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec. – edukatorica/evaluatorica projekta.

Teme:
1. osvrt na proteklih mjesec dana
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. evaluacija rada osobnih asistenata.

Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostima.



KAMPANJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA RIJETKIH BOLESTI: „RIJETKI INSPIRIRAJU. OSTAVI TRAG!“

Hrvatski savez za rijetke bolesti krovna je organizacija za rijetke bolesti u Hrvatskoj koja danas okuplja 26 udruga članica te preko 800 individualnih članova oboljelih od rijetkih bolesti. Svake godine tokom veljače organizira obilježavanje Međunarodnog dana rijetkih bolesti i radi na podizanju svijesti javnosti o rijetkim bolestima.
RIJETKI INSPIRIRAJU. OSTAVI TRAG!“

Ove godine, povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti, Hrvatski savez za rijetke bolesti obilazi 20 gradova središta županija u Hrvatskoj. Sukladno planiranom programu, događanje u Bjelovaru održalo se u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar, Ul. Ivana Viteza Trnskog 8e, 43000 Bjelovar, dana 8.veljače 2019. godine s početkom u 11:30 sati.

U kampanju su uključene i odgojno-obrazovne ustanove u pojedinim gradovima. Cilj je edukacija učenika, budućih djelatnika u sustavima zdravstvene i socijalne skrbi, koji će se u svom poslu susretati s rijetkim bolestima. S tim ciljem, pripremljena je i kazališna predstava u trajanju od pola sata, čiji sadržaj prikazuje glavne značajke života s rijetkom bolesti, od traganja za dijagnozom, preko traženja informacija, podrške i svog mjesta u sustavima zdravstvene i socijalne skrbi do svakodnevnih životnih izazova.

Kazališna predstava u obliku video prikaza, prikazana je u 12:00 sati. Okupljeni su imali priliku ispitati svoje znanje o rijetkim bolestima na multitouch screnu, igrajući neke od najpoznatijih društvenih igara poput Memorija.
RIJETKI INSPIRIRAJU. OSTAVI TRAG!“

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar već tradicionalno podržava kampanju povodom obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti, a ove godine kampanji su prisustvovali: predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof., voditeljica Kluba učenika i studenata Ines Seleš, članovi Slava Novosel, Valentina Kuzmek i Dragan Pavić, voditeljica Ureda Monika Polančec, oec. i stručna suradnica za projektne aktivnosti Ivana Toncer, bacc. oec.



KONFERENCIJA O USLUZI OSOBNE ASISTENCIJE

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizirali su dana 5. veljače 2019. „Konferenciju o usluzi osobne asistencije“ u hotelu Panorama Zagreb.

KONFERENCIJA O USLUZI OSOBNE ASISTENCIJE“
KONFERENCIJA O USLUZI OSOBNE ASISTENCIJE“
Cilj Konferencije je prikazati dosadašnja iskustva u provođenju usluge osobne asistencije i utvrditi preduvjete za pravni okvir prilikom izrade nacrta Zakona o usluzi osobne asistencije. Naime, na sastanku održanom s ministricom Nadom Murganić i najbližim suradnicama dogovoreno je da će se pristupiti izradi Zakona što je potvrđeno na 3. sjednici Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom na kojoj je i definiran rok da se nacrt Zakona izradi do kraja srpnja 2019. godine.

KONFERENCIJA O USLUZI OSOBNE ASISTENCIJE“
Konferencija se provodila kroz plenarna izlaganja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je dalo prikaz iskustva i razvoja projekta osobnog asistenta, SOIH-a sa suradničkim savezima koji je dao prikaz iskustva provođenja usluge osobne asistencije, a pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je predstavila iskustva praćenja provedbe usluge osobne asistencije.

Predstavnici Republike Slovenije dali su prikaz Zakona o osobnoj asistenciji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., kao i način na koji se ocjenjuje broj potrebnih sati asistencije. Predstavnici Centra socijalnu skrb prikazali su kompatibilnost/isključivost socijalnih usluga i usluge osobne asistencije. U poslijepodnevnim satima provedena su tri radionice od kojih je prvu moderirao korisnik usluge osobne asistencije, drugu osobni asistent, a treću voditelj usluge osobne asistencije. Na radionicama se ostvario značajan doprinos predstavnika udruga kojima se pružila prilika da kroz kratak osvrt iznesu prijedloge unapređenja usluge osobne asistencije.

KONFERENCIJA O USLUZI OSOBNE ASISTENCIJE“
Na Konferenciji je iz UTIB-a, kao korisnik i predstavnik voditelja usluge osobne asistencije sudjelovao T. Novosel a kao osobna asistentica N. Bilek.



PRVA SAVJETODAVNA REGIONALNA RADIONICA O PROVEDBI I PRAĆENJU PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE

IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2017. DO 2020. GODINE I KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM UN-A

Održana je u Zagrebu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 31. siječnja 2019. godine.

IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM“
IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM“
Sudionici radionice bili su: koordinatori iz Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova s kojima predstavnici ovih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave surađuju u svrhu provedbe mjera.
Uloga Ministarstva je koordiniranje provedbom Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. do 2020. godine koja ima za cilj unaprijediti promicanje, zaštitu i ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom na području Republike Hrvatske.
Uvodnu riječ na radionici održala je državna tajnica Marija Pletikosa naglasivši da je zadaća svih dionika u ovom procesu da svatko sa svoje razine poduzme korake korištenjem svih resursa kako bi ovaj cilj bilo moguće ostvariti u najvećoj mogućoj mjeri.

U interaktivnoj komunikaciji s predavačima dr. sc. Ankom Kekez Koštro, Zvjezdanom Bogdanović i Brankom Zečević te predstavnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, sudionici su razmijenili iskustva, detektirali područja u kojima su vidljive potrebe unapređenja u svrhu implementacije navedenog dokumenta, osvrnuli se na probleme s kojima se susreću u provedbi, praćenju i izvještavanju te zajednički razmatrali moguća rješenja pojedinih problema.

Predstavnik Udruge invalida Bjelovar, Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i organizacija civilnog društva s područja grada Bjelovara i BBŽ bio je predsjednik UTIB-a i UIB-a, Tomislav Novosel, prof. s pratnjom.

IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM“



TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM PROVEDBE PROJEKTA „LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“

Dana 30. 1. 2019. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija povodom provedbe projekta „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
Tema:
1. Ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
Partneri na projektu:
- Grad Bjelovar
- Grad Čazma
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici:
1. Predstavnici partnera: Grad Bjelovar – zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec; Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – ravnateljica gospođa Nataša Vibiral; Centar za socijalnu skrb Bjelovar – gospođa Sanela Mlatilik
2. Predstavnici medija
3. Volonteri
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.

Ovom prilikom pozivamo članove i građane da se pridruže volontiranju i podrže razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici!



RADIONICA: „GLASAM ZA EUROPU!“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je radionicu za razradu projektnih ideja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 u utorak, 22. siječnja 2019. godine, u Kući Europe, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb s početkom u 10:00 sati.

RADIONICA: „GLASAM ZA EUROPU!“
RADIONICA: „GLASAM ZA EUROPU!“
Svrha radionice je sudionike upoznati s prioritetima programa za 2019. godinu te im pružiti savjetodavnu potporu u razradi projektnih ideja, s ciljem što kvalitetnije pripreme projektnih prijedloga na predstojeće natječaje, s naglaskom na 1. veljače, 1. ožujka i 1. rujna 2019. godine. Također, na radionici se govorilo i o predstojećim izborima za EU parlament, koji će se održati u svibnju 2019. godine.

RADIONICA: „GLASAM ZA EUROPU!“
Radionicu su vodile gospođa Maja Tomičić i gospođa Željka Markulin, stručnjakinje iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Kontakt točke programa Europa za građane u Hrvatskoj.
Europske teme predstavila je gospođa Sandra Kasunić, GONG: „Izbori za EU parlament 2019.“, dok je primjere dobre prakse prezentirala gospođa Iva Sedlić, ED Slavonski brod predstavljajući projekt: „Clicking with Voters“.

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, radionici je prisustvovala stručna suradnica za projektne aktivnosti gospođa Ivana Toncer, bacc. oec.



21. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 21. evaluacija rada osobnih asistenata.

21. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA
Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u srijedu, 16. siječnja 2019. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.

Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena trinaestero osobnih asistenata.

21. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA
21. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA
Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novosel, prof. – voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra – koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec. – edukatorica/evaluatorica projekta.

Teme:
1. osvrt na proteklih mjesec dana
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. plan korištenja godišnjih odmora OA
4. evaluacija rada osobnih asistenata.

Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostima.



TROMJESEČNA EVALUACIJA – SUPERVIZIJA

U sklopu provedbe dvogodišnjega projekta (za razdoblje od 2017. do 2019. godine), usmjerenog osiguravanju usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, pod nazivom

OSOBNI ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM!

održana je tromjesečna evaluacija – supervizija.

Supervizija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u srijedu, 16. siječnja 2019. godine u prostorijama hotela Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar.

Supervizija primarno služi razvoju pojedinaca i organizacija. Ona unaprjeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama u određenom institucionalnom kontekstu uzimajući interaktivno u obzir osobni, organizacijski, društveni i politički aspekt.

Tromjesečna evaluacija – supervizija namijenjena je osobnim asistentima i korisnicima.

Tromjesečna evaluacija

Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novosel, prof. – voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra – koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec. – edukatorica/evaluatorica projekta.

Tema: evaluacija rada osobnih asistenata – osvrt korisnika, osobnih asistenata i članova projektnog
tima na dosadašnju povedbu projektnih aktivnosti.

Tromjesečna evaluacija

Tromjesečna evaluacija

Sudionici:
- osobni asistenti
- korisnici usluge osobne asistencije
- zaposlenici na projektnim aktivnostima.



TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM NASTAVKA PROVEDBE DRUGE GODINE PROGRAMA

„SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM“

Dana 11.01.2019. godine (petak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Veleučilišta Bjelovar - VUB, u Bjelovaru, A. B. Šimića 1., održana je tiskovna konferencija u okviru nastavka provedbe druge godine trogodišnjega programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Socijalno uključivanje
Socijalno uključivanje

Teme:
- Donacije: „Adrianin korak“; „S naslonom do aktivnosti“;
- Pripreme i polaganje vozačkih ispita - „B“ kategorija;
- Edukacija i osposobljavanje;
- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (učenici, studenti).

Socijalno uključivanje
Socijalno uključivanje
Sudionici:
1. Predstavnici partnera – Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar;
2. Predstavnici Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar;
3. Predstavnici korisnika;
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici udruge;
5. Sredstva javnoga priopćavanja.



TISKOVNA KONFERENCIJA

Povodom početka provedbe trogodišnjega programa usmjerenog osiguravanju usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, pod nazivom:

ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSI!

financiranog sredstvima Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, održana je u utorak 08.01.2019. godine u 13,00 sati, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Tiskovna konferencija
Tiskovna konferencija
Teme:
1. Ciljevi, očekivani rezultati i održivost projekta
2. Potpisivanje Ugovora o radu s osobnim asistentima i Ugovora o suradnji s korisnicima.

Sudionici:
1. Predstavnici partnera – Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar;
2. Predstavnici Zavoda za zapošljavanje
3. Predstavnici korisnika
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici udruge
5. Sredstva javnoga priopćavanja.

Tiskovna konferencija
Tiskovna konferencija



Stranica 1 od 32 // 1 2 3 >  Last »