Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

Osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske županije

Osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske županije
kao stalnog radnog tijela Županijske skupštine

Na prijedlog Udruga osoba s invaliditetom navedeno Povjerenstvo imalo bi za cilj da predstavnici osoba s invaliditetom sudjeluju i odlučuju na tematskim sjednicama o temama vezanim uz promicanje, zaštitu i osiguranje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.

image

„Činilo mi se logičnim da ako je na nama da uključimo naše sugrađane, osobe s invaliditetom, u politički život županije, tada bi to bilo najbolje napraviti kroz ovu promjenu Statuta na način da se započne postupak da bi se na idućoj sjednici Županijske skupštine to vjerojatno i dogodilo. Kada govorimo o tome, predvidjeli smo da se na ovoj sjednici ide prema osnivanju takvog odbora koji bi bio stalno radno tijelo Županijske skupštine. Izuzetno je važna inkluzija, ravnopravnost i uključenost u društvo osoba s invaliditetom, zapošljavanje, pravo na jednake plaće za isti posao i mislim da tu još ima puno prostora, ne samo kod nas u županiji nego u našem društvu da se omogući ljudima koji naporno rade da bi završili škole, fakultete, da im se omogući posao, prihodi i budućnost“, istaknuo je župan Damir Bajs. Inače, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ove godine provodi projekt iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava prioritet P – 1 Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom i javni i politički život pod nazivom „Javnost – osobe s invaliditetom – politika“ i osnivanje Povjerenstva pomoglo bi im u ostvarivanju svih ciljeva zacrtanih navedenim projektom.

image

image

„Osoba s invaliditetom raznih profila ima 10 posto. To je za Bjelovarsko-bilogorsku županiju oko 15 tisuća osoba s invaliditetom, a kada to pomnožite s minimalno tri, tada dobijete broj ljudi koji brinu o invalidima, jedni o drugima. To je skupina koja je prilično ranjiva, i očekuje se da im se da prilika da pokažu svoje potencijale. Gospodine župane, u ime svih osoba s invaliditetom s područja Bjelovarsko-bilogorske županije hvala vam na inicijativi koju ste pokrenuli za osnivanje ovoga Odbora“, naglasio je predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislav Novosel.

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom tako bi između ostalog:
- Sudjelovalo u koordiniranju, poticanju i praćenju provedbe mjera i aktivnosti u svom području
- Koordiniralo i surađivalo sa Županijskom skupštinom
- Pružalo stručne i savjetodavne pomoći nositeljima i suradnicima vezano uz provođenje mjera i aktivnosti
- Pratilo primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih akata koji se odnose na područje zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom
- Pratilo provedbu nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na osobe s invaliditetom
- Prikupljalo podatke i proučavalo iskustva drugih zemalja u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom

Tečaj i ispit za radioamatere

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP)
˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih
invalida Bjelovar u suradnji s Radio klubom „Nikola Tesla“ Bjelovar, organizirali su tečaj za
radioperatere.

image

Radioamaterizam je hobi unutar tehničke kulture kojim se bave ljudi cijelog svijeta.
Radioamateri koriste suvremenu opremu za komunikaciju sa ostalim radioamaterimaza za
javne potrebe u slučaju nesreća, katastrofa te rekreaciju.

Članovi Udruge tjelesnih invalida, polaznici tečaja od dugogodišnjih radioamatera naučili su
kako koristiti različite načine komuniciranja koje koriste radioamateri, kako koristiti
frekvencijsku modulaciju, što su odašiljači, frekvencije. Koristili su uređaje za komunikaciju
te su na tečaju vidjeli i čuli kako se komunicira sa radioamaterima iz Hrvatske, ali su se
javljali radioamateri i iz Europe.

image

image

16.01.2020. članovi Šunjo Antonio, Mandić Mihael, Tuškan Goran, Novosel Tomislav, koji
su pohađali tečaj pristupili su ispitu koji je održala ispitna komisjia od tri člana na kojem su
pokazali ključno znanje i razumijevanje koncepta radiamaterizma. U Republici Hrvatskoj se
razlikuju dva razreda radioamatera P početnički razred te A razina. Članovi su uspješno
položili i dobili svjedodžbu P početničkog razreda.

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge, u petak, 06.03.2020. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

image

image

Na skupštini je sudjelovalo 70 članova udruge s pravom glasa. Rad skupštine odvijao se
prema sljedećemu dnevnom redu:
1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2019. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2019. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana rada UTIB-a za razdoblje 2020. – 2023.
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu s financijskim planom;
9. Donošenje Odluke o promjenama Statuta Udruge;
10.Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
11.Zaključivanje rada Skupštine.

image

image

Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2019. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2019. godini podnio je R.Kovačić, predsjednik Nadzornog odbora. Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena. Usvojen je Strateški plan rada UTIB-a za razdoblje 2020. – 2023.

Prihvaćen je Plan rada Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2019. godinu s Financijskim planom. Na prijedlog Statutarne komisije donesena je Odluka promjenama Statuta Udruge.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB. Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci,
kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglim stolovima i u periodičnim dopisima članstvu. Skupština je završila s radom u 16:50 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.

INFO DANI 2020

INFO DANI
o natječajima za dodjelu financijskih sredstava
projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2020. godini

image

Dana 27.02.2020. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ured za udruge, davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, održao je Info dane 2020 u suradnji s tijelima državne uprave. Tema su bili natječaji za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2020. godini. Već jedanaestu godinu za redom zainteresiranim organizacijama civilnog društva predstavljeni su natječaji koje će ministarstva, Vladini uredi i druge javne institucije raspisivati u 2020. godini.

image

Na Info danima sudjelovali su: predsjednik Tomislav Novosel sa suradnicama Nadom Bilek i Teom Bošnjak.

image

POLAGANJE „B“ KATEGORIJE VOZAČKOG ISPITA

Provedbom treće godine Trogodišnjeg programa: “Socijalno uključivanje djece i odraslih s tjelesnim invaliditetom“, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj ,mlade i socijalnu politiku, uz suradnju s Auto školom - Instruktažnim centrom iz Križevaca, u toku je aktivnost polaganje B kategorije vozačkog ispita za članove UTIB-a.

image

image

image

Auto škola ima vozila koja su prilagođena osobama s invaliditetom. Troje kandidata, Mlinar Filip, Bosanac Luciano i Dokić Srećko dobili su, nakon liječničkog pregleda, u ustanovi koja se bavi medicinskim pregledom uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima. Nakon odslušanog teorijskog dijela Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Pružanje pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, kandidati su pristupili ispitima koje su položili. Kandidati su stekli uvjete za obuku u vozilima, te će nakon propisane vožnje od 35 sati pristupiti ispitu polaganja upravljanja vozilom.

AKTIVNOSTI SPORTSKOG KLUBA UTIB

Članovi Udruge vježbaju, tijekom mjeseca listopada i do kraja godine, viseću kuglanu i pikado u dvorani Turističko ugostiteljske i prehrambene škole, pripremajući se za nastup na Sportsko rekreativnim igrama državne razine za osobe s invaliditetom u Poreču, a koje će se održati u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

image

Članovi Udruge tjelesnih invalida nastupili su, kao predstavnici Bjelovarskog sportskog saveza osoba s invaliditetom, a u sklopu Sportskog saveza osoba s invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske županije, u Poreču od 22.-24.11. na 20. Sportsko rekreativnim igrama državne razine za osobe s invaliditetom.

image

Na natjecanju je nastupilo preko 360 sportašica i sportaša iz cijele Hrvatske.
Jedanaest sportašica i sportaša Udruge uspješno je predstavljalo Bjelovarski sportski savez osoba s invaliditetom i našu Udrugu osvojivši ukupno pet odličja i to;
• 1. mjesto u visećoj kuglani, ekipno žene, kao predstavnice ŠSOSIBBŽ, (Rosandić Vesna, Zdenka Šorša i Draga Uremović)
• 3. mjesto u visećoj kuglani, ekipno muški; (Rajković Mladen, Zvonko Jurić, Josip Cimerman, Franjo Đipalo i Anđelko Skukan),
• 3. mjesto u visećoj kuglani, žene ekipno, (Marta Kuzminović)
• 2. mjesto u visećoj kuglani, pojedinačno, sjedeći, muški, (Rajković Mladen),
• 3. mjesto u visećoj kuglani, pojedinačno, sjedeći, žene, (Marta Kuzminović)

Nakon uspješnog nastupa na 20. Sportsko rekreativnim igrama državne razine za osobe s invaliditetom sportaši nastavljaju vrijedno vježbati pripremajući se za nadolazeća natjecanja u 2020. godini.

ZAVRŠNA TISKOVNA KONFERENCIJA

Povodom završetka informatičkog tečaja

„OSNOVE INFORMATIKE - e-Gradani“

Financiranog od strane Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u okviru provedbe programa ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, održana je u petak, 14.02.2020. godine u 12,45 sati, u kabinetu informatike, Bjelovar, V. Nazora 5A, CUK – Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (bivše Pučko otvoreno učilište – POU).

image

Ovim tečajem obuhvaćeno je:
1. Uvod u E-usluge u RH, preduvjeti, osnovni pojmovi;
2. Javni pristup e-uslugama (katastar, matične knjige, ministarstva, policija);
3. Autorizacijske usluge NETBANKINGA (općenito, sigurnost, vrste usluga, e-računi).

Tema konferencije: Planirani ciljevi tečaja, aktivnosti i postignuti rezultati.

Sudionici:
1. Predstavnici partnera – BBŽ, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu
2. Predstavnici Zavoda za zapošljavanje
3. Korisnici – polaznici tečaja
4. Članovi upravnih tijela
5. Sredstva javnoga priopćavanja.

Polaznici tečaja: Bilek Nada, Bošnjak Tea, Benčak Vlado, Benčak Mirjana, Lončar Dorica, Lončar Zdravko, Oršolić Željko i Basta Milkica pohađali su edukaciju kroz koju su se upoznali s osnovama informatike, radom na računalu, sigurnosti na internetu i slanjem i primanjem e- pošte.

Glavni dio edukacije sastoji se od upoznavanja s radom e-usluga i kako im pristupiti na računalu. E- usluga omogućava pristup e- uslugama MUP-a, e- Porezne, e- Matične knjige i ostalim uslugama.
Polaznici su posjetili FINU gdje su dobili vjerodajnicu koja je sredstvo prijave u sustav. Nakon odslušane edukacije članovi će dobiti uvjerenja.

image

image

Predsjednik udruge tjelesnih invalida Bjelovar prof. Novosel Tomislav pozdravio je predstavnike županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Bjelovar, polaznike tečaja, ravnateljicu CUK-a Zvjezdanu Galkowski, predstavnike udruge i profesora koji je održavao tečaj, Kaličanin Slobodana. Naglasio je važnost tečaja za osobe sa invaliditetom neovisno da li su zaposleni ili u mirovini jer im se ovim edukacijama omogućuje pristup uslugama e- Građanin.
Ravnateljica CUK-a pozdravila je prisutne i istaknula kontinuitet suradnje UTIB-a i CUK-a koja traje već pet godina.

RAZGOVOR SA STRUČNIM TIMOM – „RIJETKE BOLESTI“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti, treću godinu za redom stručni tim HSRB-a tokom veljače organizira kampanju u 20 hrvatskih gradova.
Dana 7. veljače (petak) 2020. godine posjetili su BBŽ i razgovarali sa zamjenicom župana Bojanom Hribljan o problemima osoba s invaliditetom a posebno onih s rijetkim bolestima. Naglašena je odlična suradnja s Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar.

image

Stručni tim na čelu sa Sanjom Bulog, mag. psych. u 13:00 posjetio je Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar gdje je organiziran susret i razgovor s predstavnicima Udruge i članovima koji boluju od rijetkih bolesti.

image

image

Tom prilikom naglašeno je: „Rijetke bolesti su prema definiciji one bolesti koje se javljaju na manje od 5 pojedinaca na 10.000 stanovnika. Iako rijetke, kada se uzme veliki broj rijetkih bolesti (između 6.000 i 7.000 različitih dijagnoza) dolazimo do podatka da u Europi od rijetkih bolesti boluje oko 6-8% cjelokupne populacije. Za pojedine, češće dijagnoze, postoje udruge pacijenata ali mnoge dijagnoze nemaju svoje udruge radi veoma malog broja oboljelih. Naime, unutar same grupe rijetkih bolesti, postoje i one koje su “vrlo rijetke”, te pogađaju jednu osobu na 100.000 stanovnika ili čak i manje. Takvi pacijenti su posebno izolirani i ranjivi. No, s obzirom da se većina oboljelih od rijetkih bolesti susreće sa sličnim problemima formiraju se udruge za sve rijetke bolesti koje okupljaju i udruge za pojedine dijagnoze i individualne članove.
S medicinske strane, to su najčešće kronične, degenerativne i smrtonosne bolesti, zbog čega je oboljelima značajno smanjena kvaliteta života, pogotovo jer su ovisni o tuđoj pomoći. Čest je slučaj da se takve bolesti kasno dijagnosticiraju, upravo zbog svoje rijetkosti.“

U UTIB-u osnovan je Klub rijetkih bolesti koji broji je 38 članova.

LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar uključena je u projekt „Korak bliže zaposlenju“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom Bjelovar i Hrvatskom obrtničkom komorom. Nositelj aktivnosti: Javna ustanova „Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije“.

image

28. i 29. studenog 2019. godine održana je prva edukacija “Upravljanje Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije”. Edukacija je obuhvatila prikaz recentnog stanja gospodarstva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, kretanja na tržištu rada u Županiji i pregled funkcioniranja Lokalnih partnerstava u Europskoj uniji i u svijetu.

image

28. i 29. siječnja 2020. te 4. veljače 2020. godine održana je druga edukacija pod nazivom “Povezivanje i razvoj Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije”. Edukacija je obuhvaćala analizu upitnika vezanog uz unaprjeđenje funkcioniranja LPZ-a BBŽ koji su ispunili članovi Lokalnog partnerstva a ticalo se ocjene dosadašnjeg funkcioniranja, načina informiranja o aktivnostima lokalnog partnerstva, vidljivosti u javnosti te prijedlozima za povećanje vidljivosti, internoj komunikaciji, informiranosti o aktivnostima LPZ BBŽ u javnosti i prijedlozima poboljšanja, organizacijskom modelu, financiranju, pravnom obliku kao i prijedlozima jačanja kapaciteta članova LPZ BBŽ.
Analizirala se Strategija razvoja ljudskih potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije 2015.-2020. odnosno uloga i zadaci LPZ BBŽ, swot analiza, strateški ciljevi razvoja ljudskih potencijala u Županiji, praćenje provedbe Strategije i analiza mjera i aktivnosti.

image

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar u aktivnostima projekta sudjeluju stručna suradnica Tea Bošnjak, bacc. oec. i predsjednik Tomislav Novosel, prof.

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA “MI TO MOŽEMO”

Projekt “Mi to možemo”, kojega provodi Grad Bjelovar, predstavljen je javnosti na uvodnoj konferenciji u četvrtak, 6. veljače 2020. Vrijedan je 1.406.786,60 kuna, a u 100%-tnom iznosu financira se iz Europskog socijalnog fonda.

image

Projekt su predstavili gradonačelnik Dario Hrebak i voditeljica projekta Ivana Bekavac, mag. oec. te pritom naglasili:
„Projekt “Mi to možemo” traje dvije godine. U partnerstvu s Udrugom tjelesnih invalida Bjelovar, Udrugom oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, cilj je nezaposlenim osobama s područja Grada Bjelovara, omogućiti stručna osposobljavanja koja će im pomoći na tržištu rada. Projekt predviđa šest stručnih osposobljavanja – za računalnog operatera, administratora baze podataka, za internetski marketing, za knjigovođu, gerontodomaćicu te osposobljavanje za poslove suradnika u pripremi provedbe EU projekata. Osposobljavanja su verificirana od Ministarstva znanosti i obrazovanja. U projektu je planirano provođenje informativnih radionica o pravima i mogućnostima nezaposlenih osoba, treninzi i radionice za jačanje samopouzdanja i osnaživanje nezaposlenih osoba za bolji pristup radu, osvješćivanje važnosti suradnje i timskog rada, vlastitih poduzetničkih kompetencija, samozapošljavanje, socijalno poduzetništvo te usluga mentorstva u svrhu individualnih konzultacija i izrade individualnih planova osobnog razvoja za korisnike minimalne zajamčene naknade u svrhu povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.“

image

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar konferenciji su prisustvovali predsjednik Tomislav Novosel, prof. i stručna suradnica i administratorica u projektu Tea Bošnjak, bacc. oec.

image

Predsjednik UTIB-a T. Novosel pozdravio je napor Grada Bjelovara oko provedbe projekta i naglasio: „Kroz ovaj projekt i projekt Bjelovarsko-bilogorske županije, osobe s invaliditetom u prilici su steći nova znanja i vještine i podići kompetencije za utakmicu na otvorenom tržištu rada. UTIB na ovome planu radi već više od 10 godina te je 50 članova završilo razne oblike edukacije i osposobljavanja: ECDL, e-Građani, web dizajn, osnove knjigovodstva, engleski jezik, Start Up program za uredsko poslovanje s praktičnom nastavom. Zaposleno je 15 članova. S obzirom na ovu činjenicu u Gradu Bjelovaru nužno je pokrenuti socijalno poduzetništvo a najprije, osnovati zaštitnu radionicu po modelu „Suvenir nova“ Sirač i „Uriho“ Zagreb. Gradonačelnik je podržao ovu inicijativu!

ODRŽANA SVEČANA DODJELA UGOVORA O FINANCIRANJU TE IZOBRAZBA O PROVEDBI INSTITUCIONALNE PODRŠKE

U ponedjeljak, 20. siječnja 2020. godine u 10:30 sati u hotelu Dubrovnik,Zagreb, održana je dodjela ugovora o financiranju te izobrazba o provedbi institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj i udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini.

image

Upraviteljica Nacionalne zaklade gospođa Cvjetana Plavša-Matić te zamjenica upraviteljice za razvojne programe gospođa Marija Boltek svečano su uručile ugovore predstavnicima udruga nakon čega je uslijedila izobrazba o kvalitetnoj provedbi.

image

Na svečanosti bilo je nazočno preko 90 udruga civilnog društva koje su ostvarile različite potpore u 9 kategorija.

Temeljem do sada ostvarenih rezultata, te postojećih ljudskih i materijalnih kapaciteta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva odobrila je udruzi Institucionalnu podršku za razdoblje 2020-2023. godina.
Ovom podrškom Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva potiče daljnji razvoj udruge, razvoj organizacijske strukture, te ljudskih i materijalnih kapaciteta.

image

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na svečanoj dodjeli ugovora i edukaciji sudjelovali su predsjednik Tomislav Novosel, prof. i stručna suradnica Tea Bošnjak bacc. oec.

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A

Održan je u četvrtak, 19.12.2019. godine u 13,00 sati, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, Bjelovar. 

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A

Predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. pozdravio je prisutne i u kratkim crtama prezentirao rad, postignuća i probleme u 2019. godini. U UTIB-u tokom godine preko projekata na ugovor o radu radi 26 zaposlenika i na ugovor o djelu 6 zaposlenika. U okviru Volonterskog centra UTIB-a, preko ugovora o volontiranju angažirano je 12 volontera koji su do sada ostvarili 758 volonterskih sati. Poslovni rezultati su u skladu s Operativnim planom za 2019. godinu te preuzetim obvezama glede ostvarenja projektima planiranih ciljeva.

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A
BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A
BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A

Prema sadašnjem stanju projektnih aktivnosti nova 2020. godina bit će u poslovno-financijskim gabaritima kao i ova, 2019.
Nakon razgovora na gornju temu predsjednik je svima zaželio sretan i blagoslovljen Božić i sve najbolje u novoj 2019. godini.
Na kraju, organiziran je prigodni blagdanski domjenak.

SVEČANI ISPRAĆAJ STARE GODINE

Članovi, zaposlenici, volonteri i gosti UTIB-a svečano su 28.12.2019. godine (subota) u
hotelu „Central“ ispratili staru 2019. godinu.
Raspored:
- Okupljanje sudionika od 17,00 do 17,30 sati, pozdravna riječ domaćina;
- Pozdravna riječ domaćina;
- Večera u 18,00 sati;
- Zabava uz glazbeni sastav “Bolero“, druženje i ples.

SVEČANI ISPRAĆAJ STARE GODINE

SVEČANI ISPRAĆAJ STARE GODINE

Pozdravna riječ domaćina, predsjednika T. Novosela, prof.

Poštovane dame i gospodo,

U ime 950 članova UTIB-a, u sjeni Katedrale, u ozračju Božića, želim vam ugodnu blagdansku večer koju, povodom ispraćaja Stare godine, uz vašu podršku i zadovoljstvo organiziramo već niz godina zaredom.

Posebno pozdravljam sve članove, zaposlenike i volontere UTIB-a.

Pozdravljam VAS sve drage goste koji ste u ovoj tradicionalnoj zabavi prepoznali vrijeme,mjesto i ambijent u kojemu vjerujete da ćete se osjećati sretno i zadovoljno.

Za to će se, kao i do sada brinuti vrijedni zaposlenici Hotela Central i članovi sastava „BOLERO“.

Kao udruga ali i mi svi kao pojedinci, u ovo vrijeme zbrajamo i analiziramo godinu koja je na izmaku:
➢ Kao udruga možemo biti zadovoljni s radom i rezultatima u 2019. godini. Zaposleno je, preko projektnih aktivnosti, dvadesetak ljudi u funkciji poboljšanja kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom (OA, instrukcije, PUK, sport, ribolov, izleti + KZV, edukacije, zdravstveno-socijalna pomoć, pravna pomoć, kombi usluge, zbor, literarna sekcija, radioamateri, vozački ispiti, …);
➢ Kao pojedinci i obitelji imamo svaki svoje ciljeve; analizirajmo ih i na temelju toga planirajmo novu 2020 godinu. Pri tom paziti na visinu postavljene letvice;
➢ U novoj 2020. godini želim vam svima puno volje, energije i upornosti u ostvarenju vaših ciljeva. Pri tom vam također želim puno sreće, zadovoljstva, tolerancije i pozitivne energij

SVEČANI ISPRAĆAJ STARE GODINE

EDUKACIJA ZA ČLANOVE UTIB-a: OSNOVE INFORMATIKE – e-GRAĐANIN

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u suradnji s „Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar - CUK“, organizira edukaciju članova, zaposlenika i volontera UTIB-a.

image

Edukacija će se provesti u dva dijela:

PRIPREMNI DIO – OSNOVE INFORMATIKE:
RAD RAČUNALOM, INTERNET, E-POŠTA;

GLAVNI DIO – e-GRAĐANIN:
UVOD U e-USLUGE U RH, JAVNI PRISTUP e-USLUGAMA, AUTORIZACIJSKE USLUGE NETBANKINGA

Prijaviti se možete telefonom, e-mailom ili osobno, svakoga radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama udruge. Prijave se primaju do popune – 12 polaznika.

image

Nastava počinje u srijedu, 08.01.2020. godine u 13:00 sati, u kabinetu informatike,
Bjelovar, V. Nazora 5A, CUK – Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (bivše Pučko otvoreno učilište – POU).
Kabinet je pristupačan za osobe u invalidskim kolicima!

ČLANOVI UTIB-a POHAĐAJU TEČAJ ZA RADIOAMATERE

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u suradnji s Radio klubom „Nikola Tesla“ Bjelovar, organizira tečaj za radioperatere. U utorak, 26.11.2019. u 12:00 sati u prostorijama Udruge, I. Gundulića 1, Bjelovar, organizirana je radionica:

RADIOAMATERIZAM – NEOGRANIČENA KOMUNIKACIJA

BEZ:
➢ PRETPLATE
➢ CENZURE
➢ TELEFOVA
➢ INTERNETA

SA:
➢ SUSJEDIMA, PRIJATELJIMA, POTPUNIM STRANCIMA…
➢ LJUDIMA S PODRUČJA HRVATSKE, EUROPE I SVIJETA
➢ SA ČLANOVIMA (ASTRONAUTIMA) MEĐUNARODNIH SVEMIRSKIH POSTAJA

„Radioamaterski operatori održavaju bežičnu komunikaciju s prijateljima, članovima obitelji ili pak potpunim strancima, te često pomažu svojim zajednicama u svrhu održavanja komunikacija u kriznim situacijama (nesreće, katastrofe), a usput povećavaju svoje znanje radijske i elektroničke teorije

image
image

Radioamaterizam je hobi unutar tehničke kulture kojim se bave ljudi cijeloga svijeta. Radioamateri koriste suvremenu opremu za komunikaciju s ostalim radioamaterima za javne potrebe u slučaju nesreća, katastrofa te rekreaciju.

image

Članovi Udruge tjelesnih invalida, polaznici tečaja, od dugogodišnjih radioamatera uče kako koristiti različite načine komuniciranja koje koriste radioamateri, kako koristiti frekvencijsku modulaciju, što su odašiljači, frekvencije. Koriste uređaje za komunikaciju te na tečaju uče kako se komunicira s radioamaterima iz Hrvatske, Europe i svijeta.

Članovi koji pohađaju tečaj pristupit će ispitu na kojemu će pokazati ključna znanja i razumijevanje koncepta radiamaterizma. 

U Republici Hrvatskoj se razlikuju dva razreda radioamatera: P – početnička razina te A - razina. Po završetku ovoga tečaja članovi će polagati P – početničku razinu.

image

Stranica 1 od 37 // 1 2 3 >  Last »