Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

ZAPOČELA RADIONICA „SMARTPHONE“ ZA ZAPOSLENIKE, VODITELJE KLUBOVA I ČLANOVE UDRUGE

Povodom provedbe Trogodišnjeg programa „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ financiranog iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u organizaciji sa Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu dana 06.04.2022. (srijeda) s početkom u 13.00 sati započela je prva radionica za zaposlenike Udruge i voditelje Klubova Udruge u cilju izobrazbe, jačanja kapaciteta zaposlenika i članova Udruge pod nazivom „SMARTPHONE“.

image

image

image

Za sudjelovanje na radionici potrebno je raspolagati sa:
1. Pametnim telefonom, odnosno mobitelom polaznika koji ima aktivnu SIM karticu i telefonski broj, dakle da imate normalnu funkciju mobitela koji ima paket usluga preko ovlaštenog operatera (T-Com, A1,..)
2.  Za CERTILI-u polaznik posjeduje sigurnosnu omotnicu koju je dobio s eOI, a koja sadrži podatke za aktivaciju eOI (e-osobne iskaznice). U slučaju da polaznik nema novu osobnu iskaznicu može pristupiti e-uslugama koje podržavaju vjerodajnicu koju posjeduje.
3. Vjerodajnicu za uslugu portala E-građani morate imati prije samog dolaska na radionicu, a zatražit ćete je na šalteru Fine.
4. Za m-banking ugovorenu uslugu banke.
5. Za kupovinu na internetu pomoću pametnog telefona odgovarajuću karticu (npr. MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express, Diners Club).

image

Sudionici:
1. Slobodan Kaličanin – predavač CUK;
2. Polaznici radionice: Tomislav Novosel, prof, Nada Bilek, Tea Bošnjak, Dražen Horvat, Vlado Benčak, Štefica Diebalo, Mirjana Benčak, Ines Seleš, Đurđa Vučetić, Nada Jurković i Višnja Jeličić.

Stranica 1 od 1 //