Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

UVODNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA „STARTUP PROGRAM”

“MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM“
BJELOVAR (hotel Central) – utorak, 26. 05. 2015.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Učilište za poslovno upravljanje - Ustanova za obrazovanje odraslih, partneri su u projektu CeDePe-u Zagreb.  Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar i Zagreb.

Startup program
Cilj konferencije bio je inaugurirati projekt i upoznati javnost s planiranim aktivnostima te motivirati članove Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za uključivanje u projekt, odnosno educiranje u svrhu zapošljavanja.

Projekt je usmjeren na povećanje konkurentnosti osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i gradu Zagrebu.

Projekt traje 16 mjeseci (14. 04. 2015. - 13. 08. 2016.).

Ciljnu skupinu čini 35 osoba s tjelesnim invaliditetom u Bjelovaru i Zagrebu koje će biti uključene u aktivnosti treninga: stručno osposobljavanje, trening osobnih i poslovnih vještina i motivacije te rad u praktikumima uz potporu radnih instruktora.

Teme:
- „Predstavljanje djelokruga rada partnerskih organizacija“ - Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Tajana Pernar, ravnateljica Ustanove za obrazovanje odraslih
- „Predstavljanje organizacije nositelja projekta“ - Zvjezdana Delić, stručna tajnica CeDePe-a
- „Predstavljanje projekta“ - Mia Cingesar, voditeljica projekta
- „Predstavljanje pojma zapošljavanja uz podršku“ - Josip Koštan, projektni administrator.

Startup program
Sudionici konferencije bili su predstavnici javnih vlasti, institucija i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup., i Antonia Buzuk, bacc. oec.

Startup program

Startup programStranica 1 od 1 //