Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA GRADA, ŽUPANIJE I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR

BJELOVAR (velika vijećnica Bjelovarsko-bilogorska županija) – 12. 05. 2015.

U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, 12. 05. 2015. godine u Bjelovaru, velika vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, A. Starčevića 8, održan je, prema planu aktivnosti EU projekta pod nazivom „Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju“, Grant ugovor broj HR.2.3.03-0012, u sklopu IPA IV. komponente “ Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza II“, sastanak s predstavnicima Grada, Županije i Centra za socijalnu skrb Bjelovar.

Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju
Cilj sastanka bio je predstaviti dosadašnje projektne rezultate i pronaći rješenje za financijsku, organizacijsku i prostornu održivost socijalnih usluga u zajednici - respite i patronaža.

Teme:
- prezentacija do sada postignutih rezultata i problemi u realizaciji - Nikolina Posuda, bacc. therap. occup. i Matea Pleskalt, mag. logopedije
- održivost projekta - Tomislav Novosel, prof., Mirjana Markovinović, soc. radnica, Teodora Not, mr. sc.
- priprema Protokola/Sporazuma o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima - Mirjana Markovinović, izvršna direktorica HSUCDP-a.

Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju

Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju

Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju
Zaključak:
- Bjelovarsko-bilogorska županija trebala bi preuzeti koordinaciju nastavka pružanja socijalnih usluga i pružiti organizacijsku, financijsku i političku podršku, što je i njihova obveza
- Grad Bjelovar osigurat će prostor za održavanje radionica te financijski podržati pružanje usluga djeci koja spadaju pod Grad Bjelovar
- Svi dionici sudjelovat će u izradi Protokola/Sporazuma o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Sudionici sastanka bili su predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara, Centra za socijalnu skrb; predstavnici Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i Centra za rehabilitaciju Zagreb; predstavnik roditelja te predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar (Tomislav Novosel, prof., Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup., Matea Pleskalt, mag. logopedije).Stranica 1 od 1 //