Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA HSUTI-A

Održana je putem platforme Zoom u ponedjeljak, 19. prosinca 2022. u 12:00 sati.

PREDLOŽENI DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radno predsjedništvo,
b) Verifikacijska komisija,
c) Zapisničar i dva Ovjerovitelja zapisnika
2. Usvajanje Poslovnika i Dnevnog reda Skupštine
3. Usvajanje Zapisnika Izborne Skupštine HSUTI održane 18. ožujka 2022.
4. Plana rada za 2023. godinu
5. Financijski plan za 2023. godinu
6.  Rasprava o planovima i usvajanje planova
7. Rebalans financijskog plana za 2021. Godinu
8. Izbor jedne/jednog članice/člana Predsjedništva HSUTI
9. Razno

image

Na početku jednoglasno su izabrana radna tijela Skupštine: a) Radno predsjedništvo,
b) Verifikacijska komisija, c) Zapisničar i dva Ovjerovitelja zapisnika.
Usvojen je Poslovnik i Dnevni red Skupštine.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni: Plana rada za 2023. godinu, Financijski plan za 2023. godinu i Rebalans financijskog plana za 2021. godinu.

image

Skupština je završila s radom u 13:30 sati.
U ime UTIB-a na Sjednici je sudjelovao predsjednik Tomislav Novosel, prof.

Stranica 1 od 1 //