Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi

Radionica, u okviru projekta kojega financira Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS), a provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, održana je u Hotelu Central u Bjelovaru u subotu, 13.11.2010. godine.

Sudionici:
- Pomoćnici u nastavi
- Članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
- Predstavnici grada i županije;
- Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije;
- Predstavnici suradničkih udruga iz Križevaca, Koprivnice i Kutine.

Teme i predavači:

  1. Dosadašnja iskustva i problemi u realizaciji – Izvršni direktor: Tomislav Novosel, prof.
  2. Profil i edukacija pomoćnika u nastavi – Obiteljski centar: Romana Misir, prof.
  3. Opći i posebni ciljevi projekta te pedagoška dokumentacija za praćenje ovoga vida nastave – Voditeljica projekta: Nikolina Posuda, dipl. radni rehabilitator

Utvrđeni su prioritetni zadaci u budućemu razdoblju:
  1. U suradnji s udrugom «Idem» formirati i educirati Mobilni stručni tim za stručnu podršku (MST) na razini Bjelovarsko bilogorske županije;
  2. Osigurati sredstva za provedbu ovoga projekta do kraja školske godine 2010./2011. (HZZ, JLS, projektne aktivnosti);
  3. U novoj 2011./2012. školskoj godini inzistirati da osnivači osnovnih i srednjih škola (grad Bjelovar, Bjelovarsko bilogorska županija i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta) preuzmu svoju zakonsku obvezu.

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi


Stranica 1 od 1 //