Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

RADIONICA FOTODESIGNA

Prema dogovorenim propozicijama, odrađene su prve 4 radionice fotodesigna na kojima se članovima približio pojam fotodesigna. Uz stručno vodstvo profesora likovne umjetnosti Miroslava Brletića, pojašnjene su glavne komponente grafičkog dizajna.

image

Nakon ljetne stanke, odnosno na jesen, očekuje nas nastavak radionice gdje će članovi radionice moći podijeliti svoje fotografske uratke sa ostalim polaznicima te na stručan način prokomentirati eventualne pogreške kod fotografiranja ali i one komponente koje sadrži dobar „kadar“.

image

Polaznici radionice: Tomislav Novosel, Nada Bilek, Vlado Benčak, Marieta Magdić, Višnja Jeličić, Karla Polančec, Monika Polančec i Tea Bošnjak.

Stranica 1 od 1 //