Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PREDAVANJE MR. SCI. DR. STIPE BRZOVIĆA, INTERNISTA-KARDIOLOGA – ARITMIJA

Stručno predavanje mr. sci. dr. Stipe Brzovića, internista-kardiologa, održano je 31.05.2023. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

image

Tema predavanja bila je Aritmija a nakon stručnog dijela dr. Brzović je odgovarao na sva pitanja vezana za dijagnoze, medicinske pretrage, terapiju i međusobno djelovanje lijekova. Događanje je organizirano u okviru trogodišnjeg programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“.

image

Pozivamo sve zainteresirane na iduće predavanje dana 14.06.2023. na temu: Kolesterol.

Stranica 1 od 1 //