Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

315. OBAVIJEST

315. OBAVIJEST

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA KOMBI VOZILOM

Sredstvima odobrenih projekata, članovima UTIB-a omogućili smo sufinanciranje troškova prijevoza kombi vozilom i to tako da je Izvršni odbor, na Sjednici od 24.03.2020., u skladu s Člankom 4. Pravilnika o prijevozu OSI, donio odluku:
- usluga prijevoza članova za vrijeme provedbe odobrenih projekata iznosi: start 10,00 kn + 0,5 kn/km.
- svim članovima odobrava se besplatna vožnja jedanput mjesečno do 100 km u jednom smjeru tj. 200 km sveukupno.
- za osobe u invalidskim kolicima i teže pokretne osobe u školskom sustavu i radnom odnosu usluga prijevoza je besplatna.

Udruga će pratiti dinamiku potrošnje te, ukoliko se ukaže potreba, izvršiti izmjenu ove odluke.

314. OBAVIJEST

OBAVIJEST
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zbog nastalih okolnosti s kojima smo suočeni posljednjih tjedana, ovim putem vas obavještavamo kako se vanjske klinike neće održati.
Članovi članica Udruge invalida Bjelovar i ostali zainteresirani građani mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za besplatnu pravnu pomoć tako da upute zahtjev na e-poštu klinika@pravo.hr uz dostavu sljedeće dokumentacije:
- Fotokopiju osobne iskaznice;
- OIB;
- Adresa, kontakt telefon, e-mail;
- Broj uzdržavanih članova kućanstva;
- Prihod po članu kućanstva.

313. OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizira


Tečaj engleskoga jezika
- razina – prema profilu prijavljenih -

Po završenom tečaju uspješni polaznici dobivaju svjedodžbu.

Zainteresirane molimo da se HITNO jave u Udrugu na tel. 043/220-004.
Prijave traju do popune mjesta.

Početak rada – prema dogovoru!

312. OBAVIJEST

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravne klinike Pravnoga fakulteta u Zagrebu

Održat će se u četvrtak, 05.03.2020. od 10,00 do 14,00 sati, u Bjelovaru,
prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnoga fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom, i ostali zainteresirani građani, u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi i invaliditeta, iz područja:
  > Socijalne skrbi;
  > Zdravstvene skrbi;
  > Obrazovanja;
  > Zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije;
  > Mobilnosti.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama.

311. OBAVIJEST

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

POZIV

Na temelju zaključka Izvršnoga odbora od 20.02.2020. te članka 21. Statuta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, sazivam Skupštinu Udruge koja će se održati u petak, 06.03.2020. u 15:00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2. 

U radu Skupštine mogu sudjelovati članovi koji su platili članarinu za 2020. godinu. Prijave za sudjelovanje u radu Skupštine primaju se u Udruzi do utorka, 03.03.2020. godine do 12:00 sati gdje se mogu preuzeti materijali.
Na Skupštinu obavezno ponesite člansku iskaznicu.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine;
 a) Izbor Radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
 b) Izbor Verifikacijske komisije;
 c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće Verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2019. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2019. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana rada UTIB-a za razdoblje 2020. – 2023.
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2020. godinu s financijskim planom;
9. Donošenje Odluke o promjenama Statuta Udruge;
10. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
11. Zaključivanje rada Skupštine.

310. OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 29.02.2020. godine (subota) organizira izlet u

Aqua Viva
Krapinske toplice

Polazak autobusa:     u 07,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:     50,00 kuna za redovne članove

             65,00 kuna za pratnju

Ulaznica za bazen:    54,00 kune (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:         prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti invalidske iskaznice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.

309. OBAVIJEST

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravne klinike Pravnoga fakulteta u Zagrebu


Održat će se u četvrtak, 16.12.2020. od 10,00 do 14,00 sati, u Bjelovaru, prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnoga fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom, i ostali zainteresirani građani, u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi i invaliditeta, iz područja:
> Socijalne skrbi;
> Zdravstvene skrbi;
> Obrazovanja;
> Zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije;
> Mobilnosti.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama.

308. OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 18.01.2020. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa:     u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:     30,00 kuna za redovne članove

             50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:    1.800 forinti (plaćanje u autobusu)

Povratak:         prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.

307. OBAVIJEST

OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u suradnji s „Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar - CUK“, organizira edukaciju članova, zaposlenika i volontera UTIB-a:

OSNOVE INFORMATIKE – e-GRAĐANIN

PRIPREMNI DIO – OSNOVE INFORMATIKE:
RAD RAČUNALOM, INTERNET, E-POŠTA;

GLAVNI DIO – e-GRAĐANIN:
UVOD U e-USLUGE U RH, JAVNI PRISTUP e-USLUGAMA, AUTORIZACIJSKE USLUGE NETBANKINGA

Prijaviti se možete telefonom, e-mailom ili osobno, svakoga radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama udruge. Prijave se primaju do popune – 12 polaznika.

Nastava počinje u srijedu, 08.01.2020. godine u 13:00 sati, u kabinetu informatike, Bjelovar, V. Nazora 5A, CUK – Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (bivše Pučko otvoreno učilište – POU).

Kabinet je pristupačan za osobe u invalidskim kolicima!

306. OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u suradnji s „Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar“, organizira u utorak, 17.12.2019. u 10:00 sati u prostorijama Udruge, I. Gundulića 1, Bjelovar,

MOTIVACIJSKU RADIONICU ZA EDUKACIJU

OSNOVE INFORMATIKE – e-GRAĐANIN

PRIPREMNI DIO – OSNOVE INFORMATIKE:
➢ RAD RAČUNALOM
➢ INTERNET
➢ E-POŠTA

GLAVNI DIO – e-GRAĐANIN:
➢ UVOD U e-USLUGE U RH
➢ JAVNI PRISTUP e-USLUGAMA
➢ AUTORIZACIJSKE USLUGE NETBANKINGA

305. OBAVIJEST

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravne klinike Pravnoga fakulteta u Zagrebu

Održat će se u četvrtak, 12.12.2019. od 10,00 do 14,00 sati, u Bjelovaru, prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnoga fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom, i ostali zainteresirani građani, u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi i invaliditeta, iz područja:
> Socijalne skrbi;
> Zdravstvene skrbi;
> Zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije;
> Mobilnosti.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, članovi Udruge osoba s intelektualnim teškoćama.

304. OBAVIJEST

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 14.12.2019. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa: u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza: 30,00 kuna za redovne članove

50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:  1.300 forinti (plaćanje u autobusu)

Povratak: prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.

303. OBAVIJEST

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu

Održat će se četvrtak, 21.11.2019. od 10,00-14,00 sati, u Bjelovaru, prostorije Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom, i ostali zainteresirani građani, u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za ostvarivanje prava:

- Na osnovi članstva u udruzi;
- Na osnovi invaliditeta;
- Iz područja socijalne skrbi;
- Iz područja zdravstvene skrbi;
- Iz sustava obrazovanja;
- Iz sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije;
- Iz sustava mobilnosti.

Sudionici: Predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi Udruge slijepih Bjelovar, članovi Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama.

302. OBAVIJEST

Bjelovar, 14.11.2019.

OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u suradnji s Radio klubom „Nikola Tesla“ Bjelovar, organizira

TEČAJ ZA RADIOPERATORE

Kojim se stječe licenca za rad na radioamaterskim frekvencijama.

Po završenom tečaju uspješni polaznici dobivaju svjedodžbu.

Zainteresirane molimo da se HITNO jave u Udrugu na tel. 043/220-004.
Prijave traju do popune mjesta.

301. OBAVIJEST

1. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom organizira prigodnu svečanost „Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom“
Vrijeme:            03.12.2019. godine (utorak)
Mjesto:              Hotel Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar
Cijena za članove i zaposlene:  30,00 kuna
Cijena za pratnju osobama
smanjene pokretljivosti:       30,00 kuna
Cijena za pratnju:         70,00 kuna
Raspored:
- Okupljanje sudionika od 13,00 do 13,30 sati, pozdravna riječ domaćina i gostiju
- Svečani ručak u 14,00 sati
- Zabava uz glazbeni sastav “Bolero“, druženje i ples
- Završetak u 18,00 sati
Uplate se vrše do 27.11.2019. godine do 12,00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, svakim radnim danom od 07,00 do 14,00 sati.

“Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, njihovim roditeljima i starateljima, stručnim djelatnicima i volonterima, te svima koji sudjeluju u skrbi i poboljšanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom upućujemo čestitke povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 03.12.”

2. Svečani ispraćaj stare godine: 28.12.2019. godine (subota)
Mjesto:             Hotel “Central“, V. Lisinskoga 2, Bjelovar
Cijena za članove i zaposlene:   40,00 kuna
Cijena za pratnju osobama
smanjene pokretljivosti:      40,00 kuna
Cijena za pratnju:          90,00 kuna
Raspored:
- Okupljanje sudionika od 17,00 do 17,30 sati, pozdravna riječ domaćina;
- Pozdravna riječ domaćina;
- Večera u 18,00 sati;
- Zabava uz glazbeni sastav “Bolero“, druženje i ples.
Uplate se vrše do 17.12.2018. godine do 12,00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar svakim radnim danom od 07,00 do14,00 sati.

3. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar vodi bazu volontera (članova, zaposlenika, vanjskih suradnika) koji pripomažu Udruzi administrativnim, intelektualnim ili socijalnim uslugama, fizičkim poslovima ili kroz neki drugi oblik pomoći. Ukoliko želite volontirati, za više informacija javite se u Udrugu ili posjetite http://utib.hr/volonteri

4. Uslugu prijevoza članova – osoba s invaliditetom, osoba u invalidskim kolicima i teže pokretnih osoba vršimo prilagođenim kombi vozilom s podiznom rampom po cijeni: start – 10,00 kn + 1 kn/km. Narudžbe korisnika za prijevoz primaju se od ponedjeljka do petka na broj 220-004 najmanje 4 (četiri) dana ranije.

5. Teretana, prilagođena osobama s tjelesnim invaliditetom, Andrije Hebranga b.b., radi ponedjeljkom i četvrtkom od 17,00 do 19,00 h. Vježbanje je besplatno i odvija se pod stručnim vodstvom trenera. Svi članovi zainteresirani za vježbanje mogu se javiti u Udrugu ili direktno u teretanu za vrijeme radnog vremena.

6. Aktivnosti Sportskog kluba Udruge tjelesnih invalida Bjelovar odvijaju se ponedjeljkom od 16,30 do 18,00 sati u sportskoj dvorani Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 10 (kod novog srednjoškolskog centra).

7. Članove zainteresirane za stolni tenis obavještavamo da su treninzi ponedjeljkom i srijedom od 14,30 do 17,00 h u ulici J. Draškovića 1 (stari vatrogasni dom).

8. U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MDOMPS) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝ u mogućnosti smo organizirati:
a) Tečaj informatike i edukacija „e-građanin“;
b) Instrukcije za učenike osnovne i srednje škole iz potrebitih predmeta i pomoć u pisanju domaćih zadaća;
c) Glazbene i literarne radionice;
d) Organizaciju priprema i polaganja vozačkoga ispita „B“ kategorije u prilagođenim automobilima;
e) Radionice pod nazivom „Podijelimo znanje“. Teme radionica: životne priče osoba s invaliditetom uz prenošenje iskustava i informacija drugim članovima kako bi se potaknuo razvoj samopouzdanja, razvoj sporta, zapošljavanje, socijalizacija i uključivanje u aktivniji život zajednice.
Molimo zainteresirane članove da se hitno jave u udrugu.

9. U mogućnosti smo našim članovima organizirati besplatnu pravnu pomoć – pravne savjete koje daju studenti i profesori Pravnoga fakulteta iz Zagreba, u okviru projekta „PRAVNA KLINIKA“. Usluge članovi mogu koristiti jednom mjesečno u prostorijama Udruge prema rasporedu koji će pravovremeno biti objavljen na oglasnoj ploči i na našoj internet stranici.
Pravne savjete također daje diplomirani pravnik Leke Sokolaj, pravnik SOIH-a (Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske). Besplatne pravne informacije i savjete možete dobiti svake srijede u vremenu od 15,00-18,00 sati na telefon 01/481-2383 i 01/482-9295.

10. Zdravstveno savjetovalište: U okviru provedbe projekta “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ u mogućnosti smo organizirati nastavak provođenja socijalnih usluga – zdravstveno savjetovalište: mjerenje tlaka krvi, mjerenje šećera u krvi, savjeti prema zdravstvenom statusu. Zdravstveno savjetovalište radi u prostorijama Udruge: utorak – 11:00 do 12:00 i četvrtak – 9:00 do 10:00 sati.

11. OTOS (https://www.otos.hr/hr) ortopedska tehnika d.o.o. iz Osijeka izrazila je molbu za suradnjom s našom udrugom. U prvoj fazi, djelatnik tvrtke dolazi u prostor naše udruge s ciljem uzimanja mjera i isporuke ortopedskih pomagala.

12. Članarina:
A. Članovi koji nisu platili članarinu za 2019. godinu brisani su iz evidencije;
B. Članarinu u iznosu od 70,00 kn za 2020. godinu moći ćete uplatiti poslije 01.01.2020. godine na blagajni ili putem uplatnica koje ćemo vam tada poslati.

13. Molimo sve članove da pravovremeno javljaju sve promjene podataka npr. adresa, broj telefona, promjena radnog statusa, odabir željenih aktivnosti i sl. kako bismo olakšali organizaciju i provođenje raznih aktivnosti.
Nadalje, e-mailom obavještavamo članove o novostima iz područja rada Udruge ili drugim važnim obavijestima stoga svoju e-mail adresu svakako javite u Udrugu ili na utib-ured@utib.hr.

14. Udruga povremeno organizira izlete uz prijevoz autobusom ili prilagođenim kombi vozilom. Svi članovi koji žele sudjelovati na izletima obavezno se moraju prijaviti kako bi se izradio popis zainteresiranih članova.

15. Detaljnije informacije o izletima, proslavama i svim ostalim aktivnostima Udruge možete saznati putem:
- oglasne ploče
- telefonom na 220-004
- pregledom obavijesti i događanja na http://utib.hr/invalidi-vijesti/

Stranica 1 od 18 // 1 2 3 >  Last »