Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

I mi i Vi – za kombi svi

image

Udruga ima 988 članova od kojih 292 koristi štap ili štake, a 65 koristi invalidska kolica. Stanuju u Gradu Bjelovaru te općinama Kapeli, Novoj Rači, Rovišću, Šandrovcu, Severinu, Zrinskom Topolovcu, Velikom Trojstvu i Velikoj Pisanici; Gradu Čazmi te općinama Ivanskoj i Štefanju; Gradu Garešnici te općinama Bereku, Hercegovcu i Velikoj Trnovitici.

Više o članstvu: UTIB u brojkama

Cilj nam je:

  • Poboljšati mobilnost odraslih osoba i djece s tjelesnim invaliditetom
  • Omogućiti obilazak nepokretnih i slabo pokretnih članova radi pružanja savjeta i osobne pomoći
  • Osigurati prijevoz osoba s tjelesnim invaliditetom do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
  • Osigurati prijevoz djece s tjelesnim invaliditetom do škole i natrag
  • Osigurati prijevoz osoba s tjelesnim invaliditetom na sportska natjecanja, izlete i susrete

Očekujemo suradnju i partnerstvo:

  1. S jedinicama lokalne uprave i samouprave (Gradom Bjelovarom, Bjelovarsko-bilogorskom županijom, gradovima Čazmom i Garešnicom te pripadnim općinama),
  2. Javnim poduzećima i ustanovama (INA, Hrvatske šume, HEP, ministarstva, fondacije),
  3. Privatnim sektorom (Poslovne banke, osiguravajuća društva, privatne tvrtke, obrtnici),
  4. Pojedincima

Račun na koji možete uplatiti donaciju:

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

IBAN: HR7824020061500020301, ERSTEBANK

MB: 1889982, OIB: 16449983799

Ovdje možete preuzeti letak u .pdf formatu
 “I mi i Vi – za kombi svi”

REZULTATI DONATORSKE AKCIJE!