Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

11. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 10. evaluacija rada osobnih asistenata.

Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u četvrtak 15. ožujka 2018. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.

11. evaluacija rada osobnih asistenata
Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena četrnaestero osobnih asistenata.

Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novosel, prof., voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra, koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec., edukatorica/evaluatorica projekta.

Teme:
1. osvrt na prvih jedanaest mjeseci provedbe Projekta
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. plan korištenja godišnjih odmora OA
4. evaluacija rada osobnih asistenata.

11. evaluacija rada osobnih asistenata
Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostima
GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge u srijedu, 07.03.2018. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

Godišnja skupština
Na skupštini je sudjelovalo 70 članova udruge s pravom glasa te 5-tero gostiju.
Rad skupštine odvijao se prema sljedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2017. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2017. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada za 2018. godinu s financijskim planom;
8. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
9. Zaključivanje rada Skupštine.

Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2016. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini podnijela je Mirela Štefinec Plavac, predstavnica Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prihvaćen je Plan rada Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2018. godinu s Financijskim planom.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB.

Godišnja skupština
Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci, kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglm stolovima i u periodičnim dopisima članstvu.
Skupština je završila s radom u 16:50 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA „AKTIVNI U ZAJEDNICI“

Dana 02. 03. 2018. godine (petak) sa početkom u 15:00 h, u prostorijama Centra udruga Grada Bjelovara, Masarykova 8, 43000 Bjelovar održano je predstavljanje programa „Aktivni u zajednici“ u organizaciji Grada Bjelovara, Zajednice udruga u kulturi grada Bjelovara i Zaklade „Zamah“, http://www.zamah.hr/

AKTIVNI U ZAJEDNICI
Tema: U okviru programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Zaklada „Zamah“ je u 2018. godini započela s provođenjem programa „Aktivni u zajednici“.  U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.  u 15 odabranih lokalnih zajednica s područja 5 županija, uključujući Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Zaklada kao partner namjerava intenzivno surađivati s udrugama, sa ciljem osnaživanja društvenog kapitala zajednice, uspješnijeg provođenja projekata u zajednici, organizacije kampanja i akcija, te da organizacijama/ustanovama koje će sudjelovati u programu pruži mogućnost usvajanja novih znanja i vještine potrebnih za uspješniji rad u zajednici.

AKTIVNI U ZAJEDNICI
Mogući korisnici navedenog programa su: udruge, osnovne i srednje škole, srednje strukovne škole, vrtići, pučka otvorena učilišta, muzeji, knjižnice.

Više o programu možete naći na linku: http://www.zamah.hr

Predstavljanju programa „Aktivni u zajednici“ u ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, prisustvovali su gospodin Vlado Benčak, član i Ivana Toncer, stručna suradnica na projektnim aktivnostima Udruge.

Sudionici:
1. Predstavnici institucija
2. Predstavnici neprofitnih organizacija.
FBA SPECIJALISTIČKI PROGRAM (FUNDAMENTALS OF BUSINESS ADMINISTRATION)

PODUZETNIŠTVO U EKONOMIJI ZNANJA – DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVONa osnovu dosadašnjeg iskustva u provođenju programa cjeloživotnog obrazovanja, Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Studentskim poduzetničkim inkubatorom Sveučilišta u Zagrebu i ove godine organizira provedbu FBA specijalističkog programa pod nazivom „Poduzetništvo u ekonomiji znanja – Društveno poduzetništvo“. Program je certificiran od strane Zagrebačkog sveučilišta i priznaje se kao dopunsko obrazovanje i usavršavanje u struci, a ove godine provodi se kao sastavnica projekta „Kako postati društveni poduzetnik“, koji se financira u okviru Europskog socijalnog fonda Operativni program – Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

FBA SPECIJALISTIČKI PROGRAM
Osnovne odrednice FBA specijalističkog programa:
- trajanje programa: 12 tjedana nastave (te cc. 4 tjedna mentorski rad)
- ukupan broj sati: 120 sati nastave
- ukupan broj kolegija: 16 kolegija izvođača profesora s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i 8 stručnih kolegija stručnjaka iz ostalih državnih institucija
- termini izvođenja: petkom poslijepodne i subotom prijepodne po 5 sati u Velikoj vijećnici BBŽ
- broj polaznika: 30
- cijena programa: besplatno za polaznike
- po završetku programa svaki polaznik dužan je kao završni rad samostalno izraditi poslovni plan razvoja ili unapređenja svoje poduzetničke djelatnosti sa svim organizacijskim i financijskim aspektima provedbe
- uspješnim završetkom programa dobiva se Certifikat o završenom FBA studiju „Poduzetništvo u ekonomiji znanja“, od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu što se upisuje u e-Radnu knjižicu.

FBA SPECIJALISTIČKI PROGRAM
Specijalistička edukacija „Poduzetništvo u ekonomiji znanja – Društveno poduzetništvo“, u sklopu projekta „Kako postati društveni poduzetnik“ namijenjena je braniteljima i/ili stradalnicima Domovinskog rata, mladima, osobama s invaliditetom, pripadnicima romske manjine i zaposlenicima udruga.
Specijalistička edukacija započela je u listopadu 2017. godine te ju redovito pohađaju članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar te zaposlenici kako bi što bolje i kvalitetnije odgovorili na potrebe osoba s invaliditetom kao i izazove društvenog poduzetništva i prilike koje ono nudi.
TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM ODLASKA NAŠEGA ČLANA JOSIPA ZIME NA PARAOLIMPIJSKE IGRE

U PYEONGCHANG, JUŽNA KOREJADana 01.03.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, u suradnji sa Skijaškim klubom Sokol Bjelovar održana je tiskovna konferencija povodom odlaska našega člana Josipa Zime na Paraolimpijske igre u PyeongChang, Južna Koreja.

Josip Zima
Tema:
1. Pripreme, ciljevi i očekivani rezultati Jospia Zime na Paraolimpijskim igrama u PyeongChang-u, Južna Koreja.
2.  Svečani ispraćaj i isporuka pregršti lijepih želja za sretan put i dobre rezultate!

Josip Zima
Josip Zima
Brojni članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar došli su ovom prilikom podržati našega člana i sugrađanina Josipa Zimu. Na konfernciji bio je trener gospodin Ivan Šola, u ime Grada Bjelovara zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec i gospođa Jasna Grgić Škaurin, pročelnica v.d. Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrbi i opće poslove, u ime Bjelovarsko-bilogorske županije gospodin Ratko Kovačić, također predsjednik Skijaškog kluba Sokol Bjelovar, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Europskog paraolimpijskog odbora i predstavnici medija.

Sudionici:
1. Predstavnici institucija
2. Članovi Udruge
3. Članovi upravnih tijela
4. Sredstva javnoga priopćavanja
5. Zaposlenici.

Josip Zima
Josip ZimaTISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM ZAVRŠETKA INFORMATIČKOG TEČAJA

„OSNOVE INFORMATIKE - e-Građanin“Dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija u okviru provedbe trogodišnjega programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

e-Građanin
Tema: E-Građani – cilj: modernizacija, pojednostavljenje i ubrzanje komunikacije građana i
javne uprave te povećanje transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga –
Slobodan Kaličanin, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar

Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga.

Ovom prigodom Župan Bjelovarsko-bilogorske županije gospodin Damir Bajs sa suradnicima svečano je uručio svjedodžbe članovima Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koji su uspješno završili edukaciju.

e-Građanin
Sudionici:
− predstavnici institucija
− predstavnici partnera
− predstavnici medija
− polaznici
− članovi upravnih tijela
− zaposlenici.

e-GrađaninTISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM POČETKA PROVEDBE PROJEKTA

„JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA“Dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija u okviru provedbe trogodišnjeg programa „JAVNOST  OSOBE S INVALIDITETOM  POLITIKA“ financiranog od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Partner - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, dok prva godina provedbe obuhvaća razdoblje od 05.12.2017. do 01.10.2018. godine.

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Tema: U okviru projekta „Javnost - osobe s invaliditetom - politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Tiskovnoj konferenciji odazvali su se:
A) Predstavnici institucija; u ime Bjelovarsko-bilogorske županije župan gospodin Damir Bajs, pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb gospođa Jasmina Radojčić, gospođa Mirna Čačić Klobučić i gospođa Iva Kratzl, u ime Grada Bjelovara zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec te u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gospodin Nenad Martinovski;
B) Predstavnici političkih stranaka: HDZ, HSS, DB, ABB.

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Sudionici:
1. Predstavnici partnera – BBŽ, Grad Bjelovar;
2. Predstavnici političkih stranaka;
3. Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
4. Korisnici – članovi Udruge;
5. Članovi upravnih tijela;
6. Sredstva javnoga priopćavanja;
7. Zaposlenici.
10. EVALUACIJA RADA OSOBNIH ASISTENATA

U okviru provedbe projekta „Osobni asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“ financiranoga od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održana je 10. evaluacija rada osobnih asistenata.

Evaluacija je, u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, provedena u četvrtak 15. veljače 2018. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1.

10. evaluacija rada osobnih asistenata
Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija, a cilj evaluacije je povećanje kvalitete pruženih usluga.

Evaluacija je namijenjena četrnaestero osobnih asistenata.

10. evaluacija rada osobnih asistenata
Evaluaciju su proveli:
1. Tomislav Novosel, prof., voditelj projekta
2. Nada Bilek, med. sestra, koordinatorica projekta
3. Ivana Toncer, bacc. oec., edukatorica/evaluatorica projekta.

Teme:
1. osvrt na prvih deset mjeseci provedbe Projekta
2. praćenje rada osobnih asistenata
3. plan korištenja godišnjih odmora OA
4. evaluacija rada osobnih asistenata.

Sudionici:
- osobni asistenti
- zaposlenici na projektnim aktivnostimaINFORMATIVNA RADIONICA U SKLOPU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

„ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1“

U ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine, sa početkom u 11:00 sati, Kuća Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb održana je informativna radionica u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“.

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar radionici su prisustvovali: Tomislav Novosel, prof. – predsjednik Udruge i Ivana Toncer, bacc. oec. – stručna suradnica na projektnim aktivnostima Udruge.
ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1
ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1

Okupljene su pozdravili Predstavnik Grada Zagreba i Predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava te gospođa Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je predstavljen uz prezentaciju Uputa za prijavitelje i raspravu, koju je vodio gospodin Vladimir Šomen, voditelj Odjela za vrednovanje projekata iz fondova EU, Služba za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1
Sudionici:
− predstavnici Grada Zagreba
− predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava
− predstavnici udruga
− predstavnici UTIB-a
− građani.
SAVJETOVANJE O KORIŠTENJE SUSTAVA eFondovi – INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE EU PROJEKATA

Savjetovanje o apliciranju na neki od EU natječaja te njihovu prijavu uz korištenje sustava eFondovi – informatičkog sustava namijenjenog za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, konkretno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Radionica je namijenjena svima koji žele naučiti pripremati projekte za financiranje iz fondova EU i koji žele steći konkretna i praktična znanja, a posebno voditeljima projekata i osobama koje rade na EU projektima.

Efondovi
Efondovi
Sudionicima savjetovanja uručene su potvrde o sudjelovanju:
Efondovi„VISOKI JABLANI“ – okrugli stol „Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“

U organizaciji Udruge VISOKI JABLANI i Centra UP2DATE, 7. veljače 2018. je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan okrugli stol „Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“. Okrugli stol je organiziran u okviru projekta RePlast 3D koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a okupio je više od stotinu predstavnika društvenih poduzetnika iz cijele Hrvatske.

Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Voditeljica projekta RePlast 3D Mihaela Jović Karešin u uvodnom izlaganju je iznijela osnovne informacije o projektu kojem je cilj izgradnja kapaciteta partnerskih udruga za pokretanje društvenog poduzeća za sekundarno zbrinjavanje plastičnog otpada reciklažom plastike i proizvodnjom filamenta (punjenja) za 3D printere. Projekt se provodi u suradnji s Gradom Kninom, a u osposobljavanje je uključeno 23 korisnika, nezaposlenih osoba s invaliditetom, žena i mladih.

Raspored izlaganja:

Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupao je predsjednik T. Novosel s pratnjom.
KAMPANJOM „ZAGRLI ZA RIJETKE“ OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI U BJELOVARU

U utorak, 06. veljače 2018. godine, na Trgu Eugena Kvaternika u Bjelovaru s početkom u 10:00 sati održana je kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o rijetkim bolestima u organizaciji Hrvatskog saveza za rijetke bolesti.

Ovom prigodom građani su imali priliku dobiti više informacija o rijetkim bolestima te podržati kampanju „Zagrli za rijetke“.

Cilj događanja, bio je eduacirati i informirati građane o rijetkim bolestima, i razmijeniti iskustva.

Zagrli za rijetke
Prilikom obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti, u Bjelovaru se postavio pop-up zid, promo pult te instagram okvir uz provedbu ankete među građanima, kao i podjelu pet vrsta letaka koji uključuju:
− specifičnosti rijetkih bolesti
− fizički aspekt rijetkih bolesti
− socijalni aspekt rijetkih bolesti
− psihološki aspekt rijetkih bolesti
− diskriminaciju.
Rezultati provedene kampanje javno će se obznaniti 28.02.2018. u Zagrebu na Cvjetnome trgu, kada se obilježava Međunarodni dan rijetkih bolesti.

Zagrli za rijetke
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar sudjelovala je u provedbi kampanje u svojstvu udruge članice Saveza, zajedno sa koordinatoricom za rijetke bolesti u Općoj bolnici Bjelovar, specijalisticom neurologije gospođom Marinom Šimunović.

Voditeljica kampanje, u ime Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, gospođa Tamara Kvas pojasnila je problematiku utvrđivanja dijagnoze i liječenja te naglasila kako, prema procjenama struke, u Hrvatskoj od rijetkih bolesti boluje oko 250.000 ljudi s više od 400 različitih dijagnoza. Također, postoji velik broj ljudi čija je dijagnoza jedinstvena u Hrvatskoj.

Zagrli za rijetke
Zagrli za rijetke
Zagrli za rijetke
Zagrli za rijetke
Podršku danoj akciji pružili su brojni članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovaru, među kojima je i devetnaestogodišnji Marko Mišić, kojemu je dijagnosticirana cerebralna paraliza. Marko je unatoč poteškoćama, maturirao te u neprestanoj borbi trenutno pohađa autoškolu za B kategoriju, uz podršku Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koja će sustavno kroz tri godine educirati i osposobiti po tri kandidata osoba s invaliditetom godišnje za B kategoriju, što pridonosi povećanju kvalitete života i samodostatnosti osoba s invaliditetom.
Sudionici:
− predstavnici Hrvatskog saveza za rijetke bolesti
− predstavnici medija
− predstavnici UTIB-a
− građani.
Radionica o socijalnom poduzetništvu u Koprivnici

U organizaciji suradničke Udruge osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice,
01.02.2018.god. održana je radionica s tematikom osnivanja društvenog poduzeća „KopriVITA“ koje ima za cilj zapošljavanje osoba s invaliditetom. Projekt nosi naziv Inovativni koprivnički socijalni centar, IKSoC i sufinanciran je u okviru Operativnog programa – „Učinkoviti ljudski potencijali“ iz Europskog socijalnog fonda.

Radionica o socijalnom poduzetništvu u Koprivnici
Radionica o socijalnom poduzetništvu u Koprivnici
Radionicu, održanu u prostorijama udruge invalida Koprivnica otvorila je pozdravnim riječima predsjednica udruge Marija Mraz. O ciljevima, postignutim rezultatima i održivosti govorila je direktorica GTF – Inicijative za održivi rast, Mary Ann Rukavina Cipetić. U radu, aktivno su sudjelovali sudionici radionice.
U radionici su, u ime UTIB-a sudjelovali Vlado Benčak i Mirjana Benčak.

Radionica o socijalnom poduzetništvu u KoprivniciKONFERENCIJA EUROPA ZA GRAĐANE

Održana je u kongresnom centru Forum u Zagrebu 25. siječnja 2018. godine.

Europa za građane
Uvodno su se prisutnima obratile gđa Mirella Rašić, zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i gđa Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge. Istaknuta je važnost Programa kao jednog od mehanizama kojim Europska komisija nastoji promicati izgradnju europskog društva kao društva slobode, solidarnosti i koji jača spomenute vrijednosti i doprinosi većem interkulturalnom razumijevanju i suradnji, kako među europskim građanima tako i s državljanima država nečlanica Europske unije. Također, spomenuto je i 10 godina uspješnog djelovanja kontakt točke Programa koju obavlja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, tijekom kojih je dana podrška za više od 100 projekata hrvatskih korisnika, ukupne vrijednosti 4.331.260 eura.

Europa za građane
Europa za građane
Nakon uvodnih govora gđa Maja Tomičić predstavila je Program Europa za građane, osnovnu statistiku o provedbi Programa u RH u zadnjih 10 godina, njegovu strukturu, prioritete, mjere, mogućnosti financiranja projekata i trenutno otvorene natječaje.
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupao je predsjednik T. Novosel s pratnjom.
Prezentaciju o Programu Europa za građane možete preuzeti ovdjeRADNI SASTANAK – MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI

Hrvatski savez za rijetke bolesti organizirao je radni sastanak udruga članica Saveza, uključujući Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar radi predstavljanja kampanje za Međunarodni dan rijetkih bolesti 2018. godine. Sastanak su vodili: Sanja Perić, predsjednica Saveza i Tamara Kvas, stručna suradnica.
U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar prisustvovali su: Tomislav Novosel, predsjednik Udruge, Ines Seleš, predsjednica Kluba rijetkih bolesti UTIB-a i Ivana Toncer, stručna suradnica.

Sastanak se održao 11. siječnja 2018. s početkom u 17,00 sati u prostorijama Saveza, Ivanićgradska 38, Zagreb.

Međunarodni dan rijetkih bolesti 2018. godine
Tema: Predstavljanje kampanje za Međunarodni dan rijetkih bolesti koji se obilježava 28. veljače 2018., te obilježavanje Međunarodnog dana rijetkih bolesti u gradovima RH (u Bjelovaru 06. veljače 2018. godine).
Kampanja potiče podizanje javne svijesti o značaju i prisutnosti rijetkih bolesti, a rezultati provedene kampanje javno će se obznaniti 28.02.2018. u Zagrebu.
Prilikom obilježavanja Međunarodnog dana rijetkih bolesti u Bjelovaru, postavit će se pop-up zid, promo pult te instagram okvir uz provedbu ankete među građanima, kao i podjelu pet vrsta letaka koji uključuju:
− specifičnosti rijetkih bolesti
− fizički aspekt rijetkih bolesti
− socijalni aspekt rijetkih bolesti
− psihološki aspekt rijetkih bolesti
− diskriminaciju.

Međunarodni dan rijetkih bolesti 2018. godine
Zaključak: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar obvezala se ispuniti preuzete obveze oko kampanje za Međunarodni dan rijetkih bolesti u Bjelovaru, 06. veljače 2018. godine: povećanje senzibiliteta javnosti i članova Udruge na prisutnost i specifičnosti rijetkih bolesti, pripomoć u organizaciji kampanje i pružanju relevantnih podataka i informiranja javnosti o predstojećim događanjima. Također, eminentni članovi Udruge govorit će o vlastitom iskustvu sa rijetkim bolestima prilikom gostovanja na Televiziji Z1.

Sudionici:
− predstavnici Hrvatskog saveza za rijetke bolesti
− predstavnici udruga članica Saveza
− predstavnici UTIB-a.Stranica 5 od 31 //« First  <  3 4 5 6 7 >  Last »