Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

AKCIJA PRIKUPLJANJA DONACIJA ZA NABAVKU POTKOLJENIČNE PROTEZE

IV. SIMPOZIJ ZA VODITELJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

Održan je u organizaciji HSUTI-ja 27. i 28 ožujka 2017. u Zagrebu u hotelu „I“.
Simpozij, koji je bio međunarodnog karaktera, otvorio je dr. Zorislav Bobuš. Dnevni red je bio opsežan, ali i izuzetno zanimljiv i koristan za sve sudionike jer su predavači iz tri ministarstva govorili o aktualnim temama vezanim uz osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, najavili nove natječaje za projekte i programe iz nacionalnih i europskih fondova, te izmjenu određenih zakona i propisa, a u svrhu poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom
Također, jedna od tema je bila i financijsko upravljanje i planiranje udruga, te zakonski propisi vezani uz neprofitne organizacije gdje su također dane najvažnije informacije i upute kako bi organizacije trebale raditi.

Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom
Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom
Jedna od najvažnijih tema drugog dana, a kojoj su prisustvovali predstavnici udruga svih saveza (oko 200-tinjak), koju je uvodno predstavila Marica Mirić, a zatim pojedinačno po mjerama predstavnici svih saveza bila je predstavljanje Nacrta Strategije za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom za razdoblje 2016 – 2020 koja je temeljni dokument za izradu lokalnih strategija u idućem razdoblju.

Simpozij za voditelje udruga osoba s invaliditetom
Na kraju Simpozija, predsjednica HSUTI, Jozefina Kranjčec, zahvalila je svim predstavnicima udruga na dolasku, te svim predvačima koji su svojim izlaganjima sudjelovali u radu Simpozija.
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljao je predsjednik Tomislav Novosel, prof. u pratnji osobne asistentice.GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA I IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge u petak, 10.03.2017. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

Godišnja izvještajna i izborna skupština
Na skupštini je sudjelovalo 75 članova udruge s pravom glasa te 6-tero gostiju.
Rad skupštine odvijao se prema sljedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor izborne komisije;
d) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2016. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Razrješenje dosadašnjega predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije;
8. Predstavljanje kandidata za novoga predsjednika, članove Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije i njihov izbor;
9. Izvješće Izborne komisije o rezultatima glasovanja za tijela Udruge i potvrđivanje izabranih kandidata;
10. Predstavljanje i usvajanje prijedloga Strateškoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za razdoblje od 2017. do 2020. godine;
11. Predstavljanje i usvajanje Operativnoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2017. godinu s Financijskim planom;
12. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
13. Zaključivanje rada Skupštine.

Godišnja izvještajna i izborna skupština
Godišnja izvještajna i izborna skupština
Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2016. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini podnijela je Mirela Štefinec Plavac, predstavnica Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Jednoglasno je prihvaćeno razrješenje dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije.
Kandidate za članove upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koje Skupštini predlaže Izvršni odbor, sukladno zaključcima sa sjednice održane 08.03.2017.g., pročitao je T. Novosel.
Nakon rasprave o prijedlogu kandidata, izvješće izborne komisije podnijela je Zdenka Šorša: glasovanje je izvršeno javno prema predloženom kandidacijskom listiću, svi predloženi kandidati za tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar izabrani su većinom od 73 glasa, dvoje suzdržanih.
Za predsjednika je izabran Novosel Tomislav.
Za Izvršni odbor izabrani su: Rajković Mladen, Seleš Ines, Majurec Antun, Grgić Marijana, Štefinec Ljuba, Oremović Antun, Krog Ankica (Adriana - majka zakonska zastupnica), Benčak Vlado.
Za Nadzorni odbor izabrani su: Kovačić Ratko, Štefinec-Plavac Mirela, Cingel Antun, Slivar Josip, Uremović Dragica.
Za Stegovnu komisiju izabrani su: Müller Morana, Šeruga Stjepan, Filipović Ivanka, Štefinec Stjepan, Kuzminović Marta.
Za Statutarnu komisiju izabrani su: Vučetić Đurđa, Fištrović Zlatko, Crljenac Mario, Novaković Dušanka, Mikacinić Ankica. 
Skupština jednoglasno prihvaća predloženi Strateški plan za razdoblje od 2017. do 2020. godine.
Prihvaćen je Operativni plan djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2017. godinu s Financijskim planom.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB.

Godišnja izvještajna i izborna skupština
Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci, kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglm stolovima i u periodičnim dopisima članstvu.
Skupština je završila s radom u 16:53 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI PROJEKTA „KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI!“

Financiranoga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održana je u petak 03.03.2017. godine u 10 sati, u prostorijama Veleučilišta, A. B. Šimića 1.

Kombi koji život znači
Tema: Nastavak provedbe projekta „Kombi koji život znači“ – prijevoz starijih osoba s tjelesnim invaliditetom i promocija/podjela promotivnog materijala -> predsjednik Udruge T. Novosel, prof. i voditeljica projekta N.  Posuda, bacc. therap. occup.

Kombi koji život znači
Kombi koji život znači
Kombi koji život znači
Projektnim aktivnostima želimo doprinijeti borbi protiv socijalne isključenosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije, utjecati na smanjenje stigmatizacije starijih osoba s tjelesnim invaliditetom te ojačati njihov položaj unutar obitelji i zajednice, tako što ćemo:
− poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u vlastitom domu
− osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Kombi koji život znači
Sudionici:
− predstavnici partnera: Vesna Trnski, ravnateljica Doma za statije osobe Bjelovar i Sanela Mlatilik, stručna suradnica u Centru za socijalnu skrb Bjelovar
− suradnici: Sandra Cindrić, stručna suradnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Jasna Grgić Škaurin, stručna suradnica u Gradu Bjelovaru.
− korisnici
− izvoditelji
− članovi upravnih tijela
− zaposlenici
− Sredstva javnoga priopćavanja.RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA

U utorak, 21. veljače 2017. godine, u maloj dvorani srednjoškolskog centra u Bjelovaru, održana je prva radionica inkluzivnog plesa. Voditeljica radionice je Irma Unušić, plesna umjetnica i pedagoginja. Plesno obrazovanje stekla je u srednjoj umjetničkoj školi „Franjo Lučić“ u Velikoj Gorici na odjelu suvremenoga plesa. Vodi raznovrsne plesno – kreativne radionice i članica je izvedbenog nukleusa IMRC-a (Integrirani kolektiv za istraživanje pokreta) https://web.facebook.com/IMRC-Inkluzivni-kolektiv-za-istraživanje-pokreta-1374386972777687/ koji se bavi inkluzijom osoba s invaliditetom u suvremeni ples.

RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA
RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA
Na radionici su sudjelovali suradnica za projektne aktivnosti Valentina Gregurin, volonteri Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Snježana Miletić i Damira Vlahović te naši članovi Marko Mišić i Matija Matula. Tijekom radionice smo se bavili istraživanjem pokreta i plesa te kroz različite vježbe osvještavanja tijela, plesnih improvizacija i kreativnih zadataka, osmišljavanja vlastite koreografije, ali i opuštanja, uživali u zajedničkom druženju i iskustvu plesnog kretanja koje je dostupno svima. Kroz radionicu smo mogli iskazati svoju kreativnost osmišljavajući vlastite koreografije. Tako smo, podijeljeni u dvije grupe, osmislili i izveli koreografije koje su se bazirale na tri riječi koje smo zapisali na papir, a koje su oslikavale naše raspoloženje ili pojam koji nas opisuje. Prva koreografija prikazala je let leptira. Pokretima smo pokušali dočarati leptira i njegov let, što je ujedno i lijep nagoviještaj proljeća.

RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA
RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA
RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA
RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA
Druga koreografija je dala scenski prikaz uobičajenog druženja na kavi u veselom raspoloženju, što su naši sudionici pokušali dočarati plesnim pokretima. Radionicu smo završili opuštanjem tijela i duše uz laganu glazbu.

RADIONICA INKLUZIVNOG PLESA

Cilj radionice je socijalno uključivanje odraslih osoba s invaliditetom, doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života i umanjiti osjećaj društvene isključenosti. Radionica pruža osjećaj pripadnosti, jedinstva, druženja, smijeha i upoznavanja novih ljudi. Radionica je trajala od 16,00 do 17,30 sati. Naši prvi sudionici su oduševljeni sudjelovanjem na kreativnoj radionici koja je namijenjena i prilagođena svima. Stoga pozivamo i ostale da se priključe, a sve što je potrebno ponijeti je volja i želja, jer postati dio nečega novoga, otkrivamo sebe i radimo na svojem razvoju.
OSIGURAVANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA

U utorak, 31. siječnja 2017. godine, Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gđa. Nada Murganić uručila je udrugama osoba s invaliditetom ugovore o dodjeli financijskih sredstava programima usmjerenim osiguranju usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.
Ovim se programom jača socijalno uključivanje osoba s invaliditetom, potiče samostalnost i neovisno življenje te se, kao osobni asistenti zapošljavaju osobe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Osiguranje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar ugovor je potpisao predsjednik Tomislav Novosel, prof.

Osiguranje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Tim povodom, u petak 10.02.2017. godine u 10 sati, u Bjelovaru, prostorije Veleučilišta, A. B. Šimića 1, održana je tiskovna konferencija na kojoj su istaknuti opći i specifični ciljevi programa:

Osiguranje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.
Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Osiguranje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara Lidija Novosel, prof. svečano je osobnim asistentima uručila ugovore o radu.

Osiguranje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Ugovore o suradnji korisnicima je uručila ravnateljica Centra za socijalnu skrb Bjelovar Kristina Novalić, dipl. socijalna radnica.

Osiguranje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Sudionici:
• Korisnici osobne asistencije,
• Osobni asistenti,
• Predstavnici Grada Bjelovara,
• Predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,
• Zavod za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije.DONACIJA PBZ-a UDRUZI TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Mario Lončar, predstavnik Privredne banke Zagreb i Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, uz prisustvo župana Damira Bajsa i članova Izvršnog odbora Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, potpisali su Ugovor o donaciji PBZ-a Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar.

Tim povodom, 10.01.2017. godine u prostorijama Udruge održana je tiskovna konferencija na kojoj je Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar pozdravio sve prisutne i naglasio: “Na početku moram istaknuti da je potpisivanje ovog ugovora jedan od lijepih događaja za Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar. Hvala svima koji su omogućili da ova donacija dođe u našu udrugu. Sredstva od donacije ići će u razne aktivnosti naše udruge koja broji oko tisuću članova, od toga je 70 članova s visokom i višom spremom, oko 75 članova u invalidskim kolicima i oko 250 članova sa ostalim invalidskim pomagalima. Također, moram istaknuti da najviše imamo starijih osoba (608) kojima osiguravamo osobne asistente, pomoćnike u kući, kombi prijevoz i zdravstvene usluge. Veliku pažnju posvećujemo mladima i njihovu školovanju kroz organizaciju instrukcija, pisanja domaćih zadaća i pomoćnicima u nastavi. Imamo 28 učenika u osnovnim i srednjim školama i 8 studenata te ćemo dio doniranih sredstava usmjeriti za organizaciju ovih aktivnosti. Naša Udruga surađuje s Udrugom Zamisli iz Zagreba i sa Zagrebačkom županijom, odnosno Gradom Zagrebom u smislu što efikasnije organizacije studentskoga života, prijevoza i smještaja naših članova”.

Donacija PBZ-a Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs naglasio je: “Bjelovarsko-bilogorska županija i Privredna banka Zagreb imaju potpisan ugovor o provođenju projekta cash poolinga, u koji su uključeni Bjelovarsko-bilogorsku županiju i sve njene ustanove i tvrtke kojima je osnivač, a priključile su se dijelom i jedinice lokalne samouprave. Objedinjeno vođenje računa putem cash poolinga donosi značajne uštede. Na taj način PBZ vraća dio sredstava koja su ostvarena stanovnicima BBŽ, a prvenstveno djeci, te tako pokazuje i socijalnu osjetljivost u sredini u kojoj posluje.

Bjelovarsko-bilogorska županija osiguravanjem donacija pridaje veliku važnost udrugama i ustanovama, pokazuje društvenu odgovornost u privlačenju sredstava za redovan rad onih koji svakodnevno obogaćuju društveni, kulturni, sportski, ali i humanitarni život u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji”.

Donacija PBZ-a Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar
Donacija PBZ-a Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar
Donirana sredstva u iznosu od 12.500,00 kuna koristiti će se za rad Udruge i za humanitarnu akciju nabavke atletske proteze za bjelovarskog paraolimpijca Josipa Slivara.Svečani ispraćaj stare godine

Organiziran je u srijedu 28.12.2016. godine u hotelu “Central“, V. Lisinskoga 2, Bjelovar prema sljedećem rasporedu: - Okupljanje sudionika od 17,00 do 17,30 sati, pozdravna riječ domaćina; - Večera u 18,00 sati; - Zabava uz glazbeni sastav “STOP“, druženje i ples.

Sudionike događaja, njih 168, pozdravili su Ljubica Štefinec, voditeljica izletničkih i zabavnih aktivnosti Udruge i Tomislav Novosel, predsjednik.

Zabava je u ugodnom raspoloženju potrajala sve do 24:00 sata.

„PODRŠKA UČENICIMA I STUDENTIMA S INVALIDITETOM“

Održana je u okviru treće godine provedbe trogodišnjega programa "Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“, financiranoga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u utorak, 27.12.2016. godine u 12,00 sati, u prostorijama udruge, I. Gundulića 1, Bjelovar. Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života. Specifični cilj je: Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole i fakultete koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada Teme:
  1. Razmjena iskustava; potrebe; problemi; prijedlozi
  2. Domjenak.
Partneri: Bjelovarsko bilogorska županija
  • Grad Bjelovar
  • Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Sudionici:
  1. Predstavnici grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije i Centra za socijalnu skrb Bjelovar;
  2. Učenici, studenti i njihovi roditelji;
  3. Voditelj programa i stručni suradnici.
Tiskovna konferencija: PODRŠKA UČENICIMA I STUDENTIMA S INVALIDITETOM Voditelj programa Tomislav Novosel, prof. opisao je aktivnosti i postignute rezultate posebno u skupini učenika osnovnih i srednjih škola, a posebno u skupini studenata. Potakao je raspravu i razmjenu iskustava između učenika, studenata, roditelja i ostalih s ciljem motiviranja učenika i roditelja da nastave školovanje na dostupnim fakultetima. Na tiskovnoj konfernciji sudjelovala je zamjenica župana BBŽ gđa Đurđica Ištef Benšić i predstavnica Grada Bjelovara gđa Jadranka Matašin. U aktivnostima programa sudjeluju učenici:

Ime i prezime

Učenik

Škola

Godina

Adriana Krog

učenica

I. OŠ Bjelovar

7.

Marko Mišić

učenik

EBŠ Bjelovar

4.

Marcel Pavlek

učenik

IV. OŠ Bjelovar

8.

Marieta Magdić

učenica

OŠ Ivanska

8.

Marko Zvonar

učenik

OŠ V. Pisanica

7.

Ivica Tomeković

učenik

Opća gimnazija Čazma

3.

Danica Ivanović

učenica

OŠ. V. Pisanica

6.

Matej Mužina

učenik

I. OŠ Bjelovar

8.

Ante Kozić

učenik

OŠ Rovišće

2.

 

 

I studenti:

Ime i prezime

Student

Fakultet

Godina

Katarina Pospišil

studentica

Sociologija

1.

Anita Blažeković

studentica

Ekonomija

2.

Mihael Mandić

student

Ekonomija

3.

Kristijan Diebalo

student

Ekonomija

1.

Biljana Babić

studentica

Socijalni rad

3.

Marko Kašnik

student

Ekonomija

1.

 

PODRŠKA UČENICIMA I STUDENTIMA S INVALIDITETOM

BLAGDANSKI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A

Održan je u utorak, 20.12.2016. u 12:00 u prostorijama udruge. Predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. pozdravio je prisutne i u kratkim crtama prezentirao rad, postignuća i probleme u 2016. godini. U UTIB-u je tokom godine preko projekata na ugovor o radu radilo 30 zaposlenika i na ugovor o volontiranju 29 volontera. Ovoga trena u udruzi radi 15 zaposlenika na poslovima osobnih asistenata, pomoćnika u nastavi i logistici te 18 volontera. Poslovni rezultati su u skladu s Operativnim planom za 2016. godinu te preuzetim obvezama glede ostvarenja projektima planiranih ciljeva.

BLAGDANSKI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A

Prema sadašnjem stanju projektnih aktivnosti nova 2017. godina bit će u poslovno-financijskim gabaritima kao i ova, 2016.
Nakon razgovora na gornju temu predsjednik je svima zaželio sretan i blagoslovljen Božić i sve najbolje u novoj 2017. godini.
Na kraju, organiziran je prigodni blagdanski domjenak.

BLAGDANSKI DOMJENAK ZAPOSLENIKA UTIB-A

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Održano je u subotu, 03.12.2013. godine, u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2, s početkom u 13,00 sati. 

Raspored:
1. Okupljanje sudionika od 13,00 – 13,30 sati;
2. Pozdravna riječ domaćina i gostiju;
3. Predstavljanje rada udruga članica UIB-a;
4. Svečana podjela ECDL uvjerenja članovima Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, polaznicima projekta InPULS;
5. Svečani ručak;
6. Zabava uz glazbeni sastav “STOP“, druženje i ples.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom
Sudionici: članovi udruga osoba s invaliditetom Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavnici grada, županije, Centra za socijalnu skrb i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom
Međunarodni dan osoba s invaliditetom prisutnima je čestitao župan Damir Bajs koji je zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Lidijom Novosel i asistenticom u projektu InPuls HSUCDP Ines Seleš uručio diplome polaznicima koji su uspješno završili program osposobljavanja za ECDL operatera.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom
“Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, njihovim roditeljima i starateljima, stručnim djelatnicima i volonterima, te svima koji sudjeluju u skrbi i poboljšanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom upućujemo čestitke povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 03.12.”

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetomBOŽIĆNI SAJAM UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

U petak 2. 12. 2016. godine od 12 sati, na sajmu u Gudovcu, Paviljon broj 1, u organizaciji Bjelovarskog sajma d. o. o., održano je predblagdansko druženje za udruge koje se bave osobama s invaliditetom.
Organizatori su osigurali izložbeni prostor (drveni sajamski štand u zatvorenom prostoru), a udruge su predstavile svoje proizvode/usluge.

Božićni sajam udruga BBŽ
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar na sajmu je predstavila sljedeće proizvode/usluge:
1. edukacija i zapošljavanje – (StartUp: asistent za uredsku i web administraciju, specijalist za Internet marketing i prodaju; InPULS: informatika – ECDL)
2. sport i rehabilitacija – (Klub sportaša, paraolimpijski sport)
3. socijalne usluge – (pomoćnici u kući, osobni asistenti)
4. volonterski centar – (organizacija i volonterski rad).

Božićni sajam udruga BBŽ
Cilj sudjelovanja: prezentacija aktivnosti i usluga te prikupljanje sredstava pod motom „MI ZA JOSIPA, JOSIP ZA HRVATSKU“ za nabavku potkoljenične proteze i stopala za našega člana, Josipa Slivara, paraolimpijca u bacanju kugle, čija cijena iznosi 50.303,60.

Božićni sajam udruga BBŽ
Sajam je bio izložbeno-prodajnog karaktera te su svi izlagači morali zadovoljiti i poštivati sve zadane propise i zakone Republike Hrvatske.

Božićni sajam udruga BBŽ
Sudionici:
− predstavnici udruga osoba s invaliditetom
− predstavnici poduzeća – poslovnih partnera Sajma s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.„PJESME MOGA KRAJA“ NASTUP PJEVAČKOGA ZBORA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

U subotu 22. 10. 2016. godine u 19 sati, u prostorijama hotela „Central“ u Bjelovaru, V. Lisinskoga 2, u okviru projekta „Pjesme moga kraja“ financiranoga od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva − Kreativni fond mladih UZGON, održan je nastup pjevačkoga zbora Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Pripreme:

Pjesme moga kraja
Pjesme moga kraja

Svečanost je započela pozdravnom riječju domaćina - gosp. Novosela, predsjednika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, i gđe Štefinec, potpredsjednice Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Pjevački zbor nastupio je s pjesmama „Oj, goro Bilogoro“ i „Bilogora“.

Nastup:

Pjesme moga kraja
Pjesme moga kraja
Pjesme moga kraja
Pjesme moga kraja

Zabava se nastavila svirkom glazbenoga sastava „STOP“ do ranojutarnjih sati.

Navedenom aktivnošću doprinijeli smo unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih s invaliditetom i volontera te spriječili/umanjili osjećaj manje vrijednosti i društvene isključenosti kod osoba s invaliditetom.

Sudionici:
− izvoditelji i njihova pratnja
− članovi UTIB-a i njihova pratnja
− zaposlenici.„InPULS“ – PROGRAM ECDL INFORMATIČKE EDUKACIJE

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize potpisnik je ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih za trogodišnji program „InPULS“ kojim se udrugama članicama Saveza nudi mogućnost provođenja informatičkih tečajeva za korisnike usluga udruga, kako bi osobe s invaliditetom stekle nove vještine i time povećale konkurentnost na tržištu rada.

Ponuđena je suradnja Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar, u vidu organiziranja tečaja za Europsku računalnu diplomu – ECDL operatera.

InPULS program ECDL informatičke edukacije

Tečaj je proveden u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, pet dana u tjednu, tri školska sata tokom 2,5 mjeseca. Ovlašteni predavači Učilišta Algebra proveli su tečaj za 10 korisnika; na kraju su korisnici polagali ispite.

Tijekom tečaja pomoćnica u nastavi Ines Seleš izvan termina tečaja pomagala je polaznicima pri savladavanju gradiva.

InPULS program ECDL informatičke edukacije

Na prigodnom domjenku nakon završetka tečaja, 11.11.2016. polaznike je u ime predsjednika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar T. Novosela, pozdravio i poželio im uspjeh u pronalaženju poslova gospodin Vlado Benčak, i sam polaznik tečaja.

InPULS program ECDL informatičke edukacije

Pomoćnica u nastavi Ines Seleš, zahvalila je na pomoći volonterima koji su pomagali kod realizacije tečaja : Saneli Brdar, Vesni Bradić Slivar, Nikolini Posudi te tajnici Udruge tjelesnih invalida Moniki Polančec.
KONFERENCIJA „ZNAČAJ ASISTIVNIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U ŽIVOTU OSOBA S INVALIDITETOM“

Održana je u četvrtak 06.10.2016. godine u 10 sati, u prostorijama hotela „Central“ u Bjelovaru, V. Lisinskoga 2, u okviru treće godine provedbe trogodišnjeg programa „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“, financiranog od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija
Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Bjelovarsko bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.
Ciljevi programa:
Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života;
Specifični ciljevi su:
• Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole koje osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
• Zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
• Osobe s najtežim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.
Broj sudionika: Djeca i mladi – 42, Zaposleni i koji bi htjeli raditi – 51, Osobe s najtežim invaliditetom – 30;

Elementi, obrađeni na konferenciji: 
• Vrsta usluge: Seminari iz područja modernih komunikacija;
• Sadržaj: Proučavanje radio – komunikacije i kućne upravljačke komunikacije („Radio klub Bjelovar“, „Servus“ Rijeka), konferencija – seminar;
• Važnost za korisnike: Informiranje i primjena novih komunikacijskih kanala: povećava se dostupnost i vrsta podataka; Primjenom informatičko – tehničkih riješenja tvrtke „Servus“ i suradničkih tvrtki poboljšavaju se uvjeti života u zajednici (obiteljskom domu).

1. Prezentacija raznih vidova radioamaterizma – Radio klub „Nikola Tesla“ Bjelovar

Predsjednik RADIO KLUBA „NIKOLA TESLA“ Bjelovar, gospodin Željko Oršolić održao je prezentaciju raznih vidova radioamaterizma. Prezentacija se odvijala uz projekciju metodički obrađenoga filma u kojemu su prikazane karakteristike pojedinih vrsta radioamaterizma, organizacija radioamatera u Hrvatskoj i u svijetu, uređaji i tehnologije te njihove karakteristike. Gospodin Oršolić posebno se osvrnuo na značaj ove vrste komunikacije za osobe s invaliditetom te predložio provedbu ankete o zainteresiranosti a potom i organizaciju tečajeva za članove Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija
Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija

2. Edukacija o asistivnoj tehnologiji – E-Glas d.o.o., Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

Edukaciju o asistivnoj tehnologiji vodio je dr.sc. Miroslav Vrankić, direktor tvrtke E-Glas d.o.o., Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

U teorijskom dijelu edukacije opisane su karakteristike i svojstva naprava i pomagala za razne vrste i stupnjeve invaliditeta kao što su:
• Tobii komunikator – predstavlja pravu malu revoluciju u asistivnoj tehnologiji i pomiče granice koje smo do sada smatrali nepremostivim. Tobii je namjenjen svim osobama koji imaju teškoće s govorom, no ono što ga čini uistinu jedinstvenim je to što Tobii mogu koristiti i osobe s najtežim oblicima tjelesnog invaliditeta http://www.eglas.hr/tobii/tobii-communicator;
• Servus - elektronički sustav koji korisniku omogućava da pomoću glasovnih naredbi upravlja svojim domom. Iako ga volimo nazvati osobnim elektroničkim pomoćnikom, Servus nije robot. Servus je sustav koji se sastoji od brojnih elektroničkih uređaja. Glavni dio sustava je centralna Servus jedinica koja može razgovarati s Vama i davati naredbe drugim uređajima koji kontroliraju Vaše kućne aparate i uređaje http://www.eglas.hr/servus;
• Za osobe koje otežano koriste ruke postoji cijeli niz mogućnosti alternativnog pristupa računalu kao npr. posebni prekidači koji se spajaju na računalo, prilagođene tipkovnice, trackball, posebno osjetljivi joystick… http://www.eglas.hr/pristup-racunalu

Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija
Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija

U praktičnom dijelu predavanja sudionici konferencije sudjelovali su u raspravi, postavljali pitanja o radu, mogućnostima i cijeni pojedinih uređaja i pomagala te ispitivali mogućnosti uređaja s obzirom na njihove potrebe. Sva pomagala bila su dostupna za testiranje i dobiveni su odgovori na sva pitanja.

Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija
Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija
Značaj asistivnih i komunikacijskih tehnologija

Na kraju ...

~DOMJENAK~

Partneri:
Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Radio klub „N. Tesla“ Bjelovar, E-Glas d.o.o., Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

Sudionici:
Predstavnici partnera, suradnici, korisnici, izvoditelji, članovi upravnih tijela, zaposlenici.
CILJEVI, AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI ODOBRENIH PROJEKATA I PROGRAMA U 2016. GODINI

U četvrtak 06.10. 2016. godine u 10 sati, u prostorijama hotela „Central“ u Bjelovaru, V. Lisinskoga 2, održana je tiskovna konferencija o provedbi, ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima odobrenih projekata i programa u 2016./2017. godini.

Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata

1. Završetak provedbe projekta „Kombi koji život znači“ – prijevoz starijih osoba s tjelesnim invaliditetom – Ministarstvo socijalne politike i mladih -> voditeljica projekta S. Brdar, stručna suradnica

Opći cilj projekta bio je provedbom projektnih aktivnosti doprinijeti uključivanju osoba s tjelesnim invaliditetom u lokalnu zajednicu i time im poboljšati kvalitetu života, smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.
Specifični ciljevi projekta su uspostava koordiniranog sustava potpore socijalno osjetljivim skupinama i osiguravanje regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj:
− organiziranjem prijevoza starijim osobama s tjelesnim invaliditetom s područja Bjelovarsko-bilogorske županije,
− poticanjem volonterstva u radu sa starijim osobama,
− sprječavanjem socijalne isključenosti starijih osoba,
− senzibiliziranjem javnosti za povećane potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja,
− poticanjem međusobne suradnje tijela lokalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata

2. Prva godina provedbe trogodišnjeg programa „Osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“ – Ministarstvo socijalne politike i mladih -> voditelj programa T. Novosel, prof.

Ciljana skupina – osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta
Cilj programa – prevencija institucionalizacije osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, samostalno i neovisno življenje te podizanje kvalitete života pojedinca i njegove obitelji i zajednice u cjelini.
Koristi od ovoga programa su:
• ciljana skupina: korisnici – dobivaju uslugu, asistenti – zaposlenje (9+9=18);
• indirektni korisnici: obitelji i mikro-zajednica (4 na svakoga korisnika = 72);
• doprinos Udruge smanjenju nezaposlenosti;
• voditelji aktivnosti iz Udruge – stjecanje novih znanja i iskustava za daljnje aktivnosti;
• povećanje društvenoga kapitala zajednice.

Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata

3. Provedba projekta „Pjesme moga kraja“ – pjevački zbor za djecu i mlade s invaliditetom te volontere Udruge tjelesnih invalida Bjelovar – Kreativni fond mladih UZGON -> voditeljica projekta N.  Posuda, bacc. therap. occup.

Opći cilj projekta je aktivnostima projekta doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih s invaliditetom te volontera.
Specifični cilj projekta je provoditi glazbene radionice za djecu i mlade s invaliditetom te volontere, uz stručni nadzor voditelja i profesora − ovom odgojnom komponentom projekta spriječit ćemo ili barem umanjiti osjećaj manje vrijednosti i društvene isključenosti kod osoba s invaliditetom te poboljšati kvalitetu života svih dionika.

Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata

4. Provedba projekta „S pomoćnikom do uspjeha“ – pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta -> voditeljica projekta N.  Posuda, bacc. therap. occup.

Opći cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju, koji su uključeni u osnovnoškolske programe u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osigurati pomoćnike u nastavi te im pomoći u svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju.
Specifični ciljevi projekta su:
− učenicima s teškoćama u razvoju (4) u osnovnim školama osigurati pomoćnike u nastavi
− osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu te ih upoznati s njihovim zakonskim pravima i obvezama
− snažno upozoriti osnivače škola (Gradove i Županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta.

5. Provedba trogodišnjega programa „InPULS“ u partnerstvu s Hrvatskim savezom udruga cerebralne i dječje paralize, organiziranje tečaja za Europsku računalnu diplomu-ECDL operatera -> koordinator provedbe T. Novosel, prof.

Nositelj programa: HSUCDP – Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Zagreb
Partner: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Opći cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj.
Specifični cilj: povećanje kompetencija osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i šire.
Aktivnosti: Tečaj se provodi u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, pet dana u tjednu prema dogovoru Udruge i Učilišta Algebra čiji ECDL predavači vode tečaj. Predviđeno trajanje tečaja je tri sata dnevno kroz sveukupno dva mjeseca. HSUCDP u potpunosti pokriva troškove tečajeva za polaznike i troškove pomoćnice u nastavi.
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar osigurava pomoćnicu u nastavi, koja je član udruge i osoba je s invaliditetom (Ines Seleš). Pomoćnica asistira predavaču te pomaže polaznicima i izvan termina tečaja.
Broj sudionika: 10 korisnika, 1 predavač, 1 pomoćnica u nastavi, 25 ostalih sudionika.

Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata

6. Javni radovi “Radom za zajednicu i sebe - Pomoćnik u kući“ – HZZZ -> voditeljica N. Bilek, stručna suradnica

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar provodi Program potpore u lokalnoj zajednici „Radom za zajednicu i sebe“ za članove udruge te je za potrebe provođenja toga programa zaposlila dugotrajno nezaposlene osobe.
Korisnici usluga Pomoći u kući su osobe s invaliditetom, loših socijalno anamnestičkih podataka (lošeg zdravstvenog statusa, lošijeg imovinskog stanja, loši obiteljski odnosi), stare i nemoćne osobe.
Temeljni ciljevi aktivnosti – prevencija institucionalizacije odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom te starih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života pojedinca i njegove obitelji i zajednice u cjelini.
Trajanje Programa: 16.05.2016. – 15.11.2016.
Ciljana skupina: 30 korisnika i 6 pomoćnika

Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Tiskovna konferencija - Provedba projekata
Stranica 5 od 26 //« First  <  3 4 5 6 7 >  Last »