Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

AKCIJA PRIKUPLJANJA DONACIJA ZA NABAVKU POTKOLJENIČNE PROTEZE

INFORMATIVNA RADIONICA ZA ESF POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

„PODRŠKA ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA ZA UNAPRJEĐENJE MENADŽMENTA VOLONTERA I PROVEDBU VOLONTERSKIH PROGRAMA“

Održana je u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, 27. 7. 2016. u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, s ciljem pojašnjenja svrhe i uvjeta prijave na Poziv.

Radionicu su otvorile dr. sc. Nada Šikić, ministrica rada i mirovinskoga sustava, i Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Informativna radionica za ESF poziv

Teme:
- predstavljanje ciljeva i svrhe natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ − Stela Fišer Marković, voditeljica odjela za strateško planiranje, programiranje i informiranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
- informacije o postupku prijave − Stela Fišer Marković, voditeljica odjela za strateško planiranje, programiranje i informiranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar pronašla se je, kao prijavitelj ili partner, u oba specifična cilja Poziva:
1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa
2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Informativna radionica za ESF poziv

Sudionici radionice bili su potencijalni korisnici Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na radionici je sudjelovalo 76 predstavnika organizacija civilnoga društva, javnih ustanova i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te privatnog sektora, dok ju je putem prijenosa uživo pratilo 4600 zainteresiranih gledatelja. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.POSTIGNUTI REZULTATI U PROVEDBI PROJEKATA I PROGRAMA U RAZDOBLJU 2015. – 2016.

U četvrtak 14. 7. 2016. godine u 11 sati, u prostorijama hotela „Central“ u Bjelovaru, V. Lisinskoga 2, održana je tiskovna konferencija o provedbi, završetku i postignutim rezultatima projekata i programa u razdoblju 2015. – 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Teme:
1. Trogodišnji program “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom” – Ministarstvo socijalne politike i mladih RH (donacija i uručenje stajalice našemu članu, Damiru Glavaku – zahvaljujući donatorima prikupljeno je potrebnih 36.000,00 kn; stajalicu je uručila predstavnica najvećeg donatora, gđa Renata Platiša, direktorica tvrtke „RD Metali“) - T. Novosel, prof.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

2. Projekt „Mladi za mlade − pomagači u nastavi“ – Hrvatski zavod za zapošljavanje, Bjelovar – u školskoj godini 2015./2016. osigurano 19 pomagača u nastavi za 20 učenika - N.  Posuda, bacc. therap. occup.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

3. Projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti „Smanjimo nejednakosti!“ − u školskoj godini 2015./2016. osigurani besplatni obroci za 399 učenika osnovnih škola Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije; Ministarstvo socijalne politike i mladih RH - T. Novosel, prof.

Opći cilj: Smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina

Specifični ciljevi:
1. Unaprijediti kvalitetu života djece iz socijalno ugroženih obitelji
2. Uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim osobama.

Partneri:
I. osnovna škola Bjelovar
II. osnovna škola Bjelovar
III. osnovna škola Bjelovar
IV. osnovna škola Bjelovar
Osnovna škola Mirka Pereša
Osnovna škola Rovišće
Osnovna škola Velika Pisanica
Osnovna škola Veliko Trojstvo

Suradnici:
Grad Bjelovar
Centar za socijalnu skrb Bjelovar

4. Startup program – mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom − sufinanciranje preko Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u sklopu Grant sheme „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“ u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. − 2013.“ – UTIB partner CeDePe-u, (uručenje svjedodžbi i diploma polaznicima – Sandra Cindrić, predstavnica Bjelovarsko-bilogorske županije) – 19 polaznika iz Bjelovara prošlo edukaciju i dobilo diplomu i uvjerenje o osposobljavanju - N. Posuda, bacc. therap. occup.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

5. Projekt „Lokalni volonterski centar UTIB“ − Ministarstvo socijalne politike i mladih RH − Projektom smo povećali broj volontera na području lokalne zajednice; unaprijedili partnerstvo između naše organizacije, lokalne samouprave te partnerskih organizacija; osigurali volontersku pomoć svim potrebitim članovima/korisnicima - N. Posuda, bacc. therap. occup.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Postignuti rezultati u provedbi projekta i programa u razdoblju 2015. - 2016.

Sudionici:
− predstavnici partnera
− suradnici
− korisnici
− izvoditelji
− donatori
− članovi upravnih tijela
− zaposlenici.
„STARTUP PROGRAM MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM

U utorak 5. 7. 2016. godine u Zagrebu, Kaptol 27, Tribina grada Zagreba, održani su završna konferencija i seminar o socijalnom poduzetništvu i zapošljavanju osoba s invaliditetom
organizirani u sklopu projekta „StartUp Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom“, sufinancirani u sklopu Grant sheme „Poboljšanje pristupa tržišta rada osobama s invaliditetom“ u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijalana 2007. – 2013.“.

StartUp program

Projekt ukupne vrijednosti 119.284,92 eura, sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, a usmjeren je na povećanje konkurentnosti osoba s tjelesnim invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje i mogućnosti za samozapošljavanje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.

Projekt provode CeDePe Zagreb, kao nositelj, te partnerske organizacije Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Učilište za poslovno upravljanje – Ustanova za obrazovanje odraslih. Suradnici u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni uredi Bjelovar i Zagreb.

Cilj: informiranje građana, studenata, poslodavaca i institucija o programima i iskustvima koja su polaznici i partneri stekli sudjelovanjem u aktivnostima projekta „StartUp Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom“.

Teme:
a) Seminar o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom
- Višnja Majsec Sobota (URIHO)
- Teodor Petričević (ACT Grupa)
- Andreja Rosandić (NESsT Hrvatska)
- Vasile Petru Gafiuc – Social Firms Europe (CEFEC)
- Marijana Grgin / Monika Borac (HZZ, Regionalni ured Zagreb)
- Dodjela diploma sudionicima.
b) Završna konferencija – predstavljanje rezultata projekta - Kristina Negulić, bacc. therap. occup. – voditeljica projekta.

StartUp program

Iz Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, diplome i uvjerenja za završenu edukaciju za zanimanje „Specijalist za internet marketing i prodaju“ / „Asistent za uredsku i web administraciju“ dobili su: Vladimir Despetović, Kristijan Diebalo, Stipo Grgić, Martin Ivanković, Andrea Koren, Miroslav Kovač, Ines Seleš, Josip Zima, Valentina Kuzmek, Igor Šantalab, Goran Tuškan, Antonio Šunjo, Danijel Šamec, Miroslav Pleić, Marko Perić, Ivan Štefančić i Matija Pelin.
Diplome su ovjerene pečatom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, čime su stečeni uvjeti za upis zanimanja u radnu knjižicu.

Sudionici:
- predstavnici nositelja Projekta (odgovorne osobe, radni instruktori, polaznici edukacije i poslodavci)
- predstavnici partnerskih organizacija (odgovorne osobe, radni instruktori, polaznici edukacije i poslodavci)
- predstavnici suradničkih organizacija

StartUp program

- Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su: Polaznici edukacije – Ines Seleš, Danijel Šamec, Goran Tuškan, Antonio Šunjo, Igor Šantalab i Marko Perić; Predstavnica poslodavaca Nataša Vibiral, prof., ravnateljica Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar; Radne trenerice – Nikolina Posuda, bacc. therap. occup., i Josipa Vitković, prof.; te Tomislav Novosel, prof., predsjednik UTIB-a i organizator aktivnosti projekta u Bjelovaru.

StartUp program

StartUp program

StartUp programZAVRŠNE AKTIVNOSTI LOKALNOG VOLONTERSKOG CENTRA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

> VOLONTIRANJE – PRILIKA ZA NOVE KOMPETENCIJE

Završna edukacija volontera u organizaciji Volonterskog centra Zagreb održana je u utorak, 07.06.2016. u Zagrebu. Iz Lokanog volonterskog centra Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, (LVC UTIB) nazočili su volonteri Ivica Mamić, Ines Seleš i Andrea Koren.

Završna edukacija volontera

> RADIONICA POD NAZIVOM ‘’ORGANIZACIJA VOLONTERSKOG PROGRAMA U ZAJEDNICI’’.

Održana je u ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine, u Vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije.
Radionica je organizirana u sklopu programa E-misija kojeg provode udruge Centar za civilne inicijative iz Zagreba, IKS iz Petrinje, S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja iz Virovitice i Savez za pravedno društvo iz Bjelovara. Radionicu su pripremile i vodile djelatnice Centra za civilne inicijative u sklopu programa E-misija – Ines Alimani i Mirela Despotović.
Na radionici, Lokalni volonterski centar UTIB zastupala je koordinatorica projekta Sanela Brdar.

Završna edukacija volontera

> ZAVRŠNI SASTANAK ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Održan je u četvrtak, 09.06.2016. godine, u sklopu projekta „Volontiranje – prilika za nove kompetencije“ Volonterskog centra Zagreb, u prostorijama Zaklade „Čujem, vjerujem, vidim“ u Zagrebu.
Sastanak je bio orijentiran na logističke stvari i mentoriranje te donošenje zaključaka. Sudjelovali su predstavnica VCZ-a i predstavnica CeDePe-a Zagreb te predstavnici UTIB-a. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., Nikolina Posuda, bacc.therap.occup. i Antonia Buzuk, bacc.oec.

Završna edukacija volontera

Završna edukacija volontera

Završna edukacija volontera

Završna edukacija volonteraDAN OTVORENIH VRATA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

U srijedu, 25.05.2016. godine u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru održan je Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar. Riječi dobrodošlice uputili su Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Skup je u, ime Grada Bjelovara pozdravio gradonačelnik Antun Korušec sa zamjenicama Lidijom Novosel i Jasnom Višnjević.

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Nakon uvodnih riječi, započela su predstavljanja paraolimpijskih sportova u Bjelovaru: Zoran Ćuić – atletika, Vlatko Kovačić – stolni tenis, Dražen Družinec – fitnes, Damir Bošnjak – zračni pištolj i Senka Budimir – dresurno jahanje.

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Dan otvorenih vrata Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Nekoliko riječi o uključivanju mladih osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti rekao je predsjednik zdravstvene komisije HPO-a, Boris Kirin, a više informacija kako se aktivirati u rad BSSOSI uputila je Višnja Družinec, tajnica BSSOSI-a. Nakon završnih riječi, nastavljeno je druženje uz osvježenje.RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE

Temeljem Programa javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Udruga tjelesnih invalida Bjelovar prihvatila je provesti Program humanitarno-socijalne potpore u lokalnoj zajednici „Radom za zajednicu i sebe“ te je 17.05.2016. potpisano šest Ugovora o radu na šest mjeseci. Provedbom projekta članovima udruge (26) osigurana je pomoć u kući te su zaposlene dugotrajno nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
Pomoćnicima u kući uručen je raspored, pročitan Etički kodeks, date upute oko pisanja izvješća o radu, dogovor oko opisa poslova i dr.

Radom za zajednicu i sebe

Radom za zajednicu i sebe

Naziv projekta: Radom za zajednicu i sebe

Opis projekta: humanitarno-socijalna potpora osobama s invaliditetom - članovima Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Cilj projekta: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar djeluje s ciljem ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg i dostojanstvenijeg života pojedinih članova udruge, a time i promicanja zajedničkih interesa svih članova udruge, podizanje kvalitete života pojedinca i njegove obitelji i zajednice u cjelini.
Temeljni ciljevi aktivnosti baziraju se na prevenciji institucionalizacije starih i nemoćnih osoba te odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom; povećanju kvalitete njihova života, stvaranju preduvjeta za uvođenje novog oblika izvaninstitucionalne potpore osobama s najtežim tjelesnim invaliditetom.
U pitanju je uvođenje nove filozofije i pokreta neovisnog življenja, a sve u cilju stvaranja preduvjeta da osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta postanu kreatori i kontrolori svoga življenja.
DODATNA EDUKACIJA U SKLOPU STARTUP PROGRAMA

U oviru projekta „STARTUP Program – Mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom“ organizirana je dodatna edukacija u obliku radionica za 15 praktikanata iz Zagreba i Bjelovara koji su na samom kraju uspješnog odrađivanja ili su odradili stručnu praksu, a motivirani su za nadogradnju stečenih znanja s ciljem boljeg konkuriranja na otvorenom tržištu rada kao i za usmjeravanje svih svojih potencijala na samozapošljavanje.

Dodatna edukacija u sklopu StartUp programa

Sa daljnjom edukacijom nastavili su praktikanti iz Bjelovara: Vladimir Despetović, Goran Tuškan, Antonio Šunjo, Josip Zima, Miroslav Pleić, Valentina Kuzmek, Ines Seleš i Danijel Šamec te praktikanti iz Zagreba: Luka Crnomarković, Mario Orlić, Mario Oroz, Viktor Roth, Anita Blažinović i Josip Zdešić.
Dodatna edukacija (trening) se sastojala od tri integrativna modula, odnosno tri radionice, svaka u trajanju od 4 sata.

Dodatna edukacija u sklopu StartUp programa

Radionice za stjecanje osnovnog znanja o poduzetništvu kao i vještina potrebnih za pokretanje i vođenje vlastitog posla održali su predavači s Učilišta za poslovno upravljanje – Ustanova za obrazovanje odraslih iz Zagreba, uz asistenciju radnih instruktorica iz UTIB-a, Nikoline Posude, bacc.therap.occup. i Josipe Vitković, prof. te radne instruktorice iz CeDePe-a Zagreb, Kristine Negulić, bacc.therap.occup.

Dodatna edukacija u sklopu StartUp programa

Prve dvije radionice, Osnovne poslovne vještine i Osnove računovodstva, održane su u Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar 4. i 6. svibnja 2016. g. obuhvaćajući, između ostalog, osnovne informacije o osnivanju i razvoju poduzeća, o poduzetništvu u suvremenim tržišnim uvjetima, o oblicima poduzeća u tržišnoj ekonomiji, o osnovama računovodstva, financijskim izvještajima, potrebnim novčanim sredstvima kao i načinima financiranja, o obvezama poduzetnika prema radnicima i državi te informacije o porezu na dodanu vrijednost i porezu na dobit.

Dodatna edukacija u sklopu StartUp programa

Treća radionica Poslovna komunikacija održana je u CeDePe-u Zagrebu 11. svibnja 2016. g. i obuhvatila je teme poslovne komunikacije i etike. Svi praktikanti koji su sudjelovali na radionicama dobili su Priručnik za poduzetništvo.

Dodatna edukacija u sklopu StartUp programa

Osnovna svrha treninga je povećanje konkurentnosti osoba s invaliditetom na tržištu rada kroz razvoj vještina za zapošljavanje kao i implementacija znanja praktikanata u pokretanje vlastitog posla kako bi se smanjila sveukupna nezaposlenost osoba s invaliditetom i kako bi se tim osobama omogućilo da iskoriste svoje potencijale, vještine i znanja na način da se integriraju na tržište rada i osiguraju vlastitu egzistenciju.IX. SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE „BJELOVAR 2016“

U petak, 13.05.2016. godine u hotelu Central u Bjelovaru održan je IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske. Susret je započeo pozdravnim riječima predsjednika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Tomislava Novosela. Pozdravnim riječima pridružile su se Lidija Novosel, zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara i Tatjana Grđan, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova koja je prisutnima objasnila aktivnosti pod nazivom „Iste, a različite“ s ciljem ukazivanja na probleme ravnopravnosti žena s invaliditetom. Pozdravne riječi uputile su i Snježana Mišir, pomoćnica pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije te djelatnice Centra za socijalnu skrb koje su pozvale prisutne na humanitarni turnir za Damira Glavaka.

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

Nakon doručka, započela su sportska natjecanja u visećoj kuglani, nabaci krug i pikadu te usluge stiliziranja žena s invaliditetom koje su pružili frizerski saloni Style, Femy i Figaro, kozmetički salon Karisma i salon za uljepšavanje Denique.

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

Sva sportska natjecanja i usluge stiliziranja popratio je fotograf Štefan Brajković.
Podijeljena su priznanja povodom završetka edukacije za engleski jezik (razina A2 i B1) i uspješnog završetka ECDL ispita.

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

Osigurano je i zdravstveno savjetovalište koje je vodila Nada Bilek uz pomoć Ines Seleš.

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

Ekipe koje su sudjelovale na sportskim natjecanjima: Udruga invalida Križevci, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Udruga invalida Daruvar, Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije, Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, Gradsko društvo invalida Đurđevac, Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec, Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Udruga branitelja liječenih od PTSP-a grada Bjelovara i UHDDR Bjelovar.

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

IX. Susret tjelesnih invalida Hrvatske

Nakon završenih natjecanja i proglašenja pobjednika održana je zabava do kasno popodne.12. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP

Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja – SNAGA ZA PROMJENU
12. – 13. Svibanj 2015. / Zadar

Ovogodišnji, 12. međunarodni stručni skup u organizaciji Udruge OSVIT i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom održan je tradicionalno u Zadru 12. i 13. svibnja 2016. godine, pod pokroviteljstvom ministrice rada i mirovinskog sustava prim.dr.sc. Nade Šikić. Skup je održan pod nazivom “Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja – snaga za promjenu”, a osim vodećih hrvatskih stručnjaka iz područja profesionalne rehabilitacije na skupu su sudjelovali i brojni međunarodni stručnjaci okupljeni oko krovne europske organizacije pružatelja usluga za osobe s invaliditetom EASPD.

Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja

Nakon pozdravne riječi Josipa Držaića, predsjednikA OSVIT-a, Hrvatska, pozdravne govore održali su Franz Wolfmayr, predsjednik EASPD-a, EU, predstavnici Grada Zadra i Zadarske županije i dr. sc. Nada Šikić, ministrica rada i mirovinskog sustava.

Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja

Na početku, obrađene su teme iz područja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i u Europi s naglaskom na profesionalnu rehabilitaciju i model rada zaštitnih radionica.

U nastavku obrađene su sljedeće cjeline:

  • Aktivnosti Zavoda za mirovinsko osiguranje u procesu profesionalne rehabilitacije, Irene Buchleitner, Zavod za mirovinsko osiguranje, Austrija
  • Uvjeti za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju i put do njegove realizacije, Jasna Gašparović, Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“, Hrvatska
  • Pravni aspekti poteškoća koje onemogućuju ulazak u postupak profesionalne rehabilitacije, Marijana Petkoviček, Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatska
  • Neke psihološke poteškoće koje otežavaju ili onemogućuju uključivanje u postupak profesionalne rehabilitacije, Sanja Mršić Jurina, Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatska
  • Rehabilitacijska procjena – početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije, Bojana Dražić Centar za profesionalnu rehabilitaciju «Zagreb», Hrvatska

Na kraju isaknuti su primjeri dobre prakse:

  • Primjer dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom – restoran «Druga violina», Valerija Bužan, Centar za usposobljavanje, delo in varstvo Draga, Slovenija
  • Primjer dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom – restoran «Izlelo», Andrea Meszaros, Agnes Hegedus, Kek Madar, Mađarska
  • Od ideje do održivosti projekta – URIHOV restoran, Ana Krajačec, URIHO, Hrvatska

Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja

Profesionalnom rehabilitacijom do zapošljavanja

Udrugu tjelesni invalida Bjelovar predstavljao je predsjednik Tomislav Novosel, prof.NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM

Održan je u Zagrebu 5. svibnja 2016. pod motom
IZGRADNJA KAPACITETA ZA SOCIJALNE USLUGE U ZAJEDNICI

u organizaciji
HRVATSKOGA SAVEZA UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom

Ovogodišnja tema obilježavanja Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom posvećena je izgradnji kapaciteta za socijalne usluge u zajednici. Prikazan je rad udruga osoba s invaliditetom u pružanju usluga, primjeri dobre prakse te je ukazano na potrebu širenja mreža usluga prema potrebama u zajednici uz osiguravanje kvalitetne i održive usluge.
Okrugli stol održan je u suradnji s CeDePe – Društvom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb.
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar zastupali su predsjednik T. Novosel i suradnica za pružanje socijalnih usluga N. Bilek

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizomUSLUGE U ZAJEDNICI

Pravna pomoć: U mogućnosti smo našim članovima organizirati pravnu pomoć – pravne savjete koje jednom mjesečno u prostorijama Udruge daju kliničari Pravne klinike Pravnoga fakulteta iz Zagreba.

21.04.2016. – pružanje pravne pomoći za članove i zaintersirane građane

Usluge u zajednici

Također, pravnu pomoć možete zatražiti od Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koja sa svojim suradnicima pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa. Tel.: 01/6102-170; Fax: 01/6177-901; www.posi.hr

Zdravstveno savjetovalište: U okviru provedbe projekta Ministarstva socijalne politike i mladih “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ u mogućnosti smo organizirati nastavak provođenja socijalnih usluga – zdravstveno savjetovalište: mjerenje RR (mjerenje tlaka krvi), vađenje GUK-a (mjerenje šećera u krvi), savjeti prema zdravstvenom statusu.
Zdravstveno savjetovalište radi u prostorijama Udruge: utorak – 11:00 do 12:00 i četvrtak – 9:00 do 10:00 sati.

21.04.2016. – pružanje usluge zdravstvenog savjetovanja

Usluge u zajedniciPROMOCIJA PROJEKTA PUŽEVI KORACI I OKRUGLI STOL

U organizaciji Udruge PUŽ, 19. 4. 2016. godine u Zagrebu, Osnovna školi Horvati, Horvaćanska cesta 6, održana je promocija projekta Puževi koraci u okviru programa IPA 2002. − Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta OCD-a, podizanje razine osviještenosti i znanja osoblja obrazovnih institucija i institucija lokalne uprave s ciljem promocije, zaštite i implementacije ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom.

Promocija projekta Puževi koraci

Opći cilj projekta jest osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda u provedbi ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Teme:
- predstavljanje projekta − mr. sc. Vesna Budak, dipl. ing. bioteh.
- predstavljanje prijedloga Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama – predstavnici stručne radne skupine
- stručna rasprava s prijedlozima za poboljšavanje rješenja koje nudi Okvir kojim se određuju kurikulumski aspekti odgoja i obrazovanja djece i učenika s teškoćama te čini osnovu za primjenu svih nacionalnih kurikuluma, područja kurikuluma, predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema kod djece/učenika s teškoćama – zainteresirani dionici.

Promocija projekta Puževi koraci

Sudionici promocije projekta i okrugloga stola bili su predstavnici organizacija civilnoga društva i predstavnici stručne radne skupine. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.JAVNA RASPRAVA O PRIORITETIMA NACIONALNE STRATEGIJE

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, 18. i 19. 4. 2016. godine u Osijeku (dvorana Gradska četvrt, Gornji Grad), održana je javna rasprava o prioritetima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2012. do 2016. godine.

Cilj rasprave bio je pokrenuti pripremu Nacionalne strategije za naredno razdoblje uključujući što veći broj dionika, budući da je u tijeku posljednja godina provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2012. do 2016. godine, te dobiti povratnu informaciju organizacija civilnoga društva o preprekama i izazovima razvoja civilnoga društva u novom četverogodišnjem razdoblju, uz
osvrt na provedbu aktualne Nacionalne strategije.

Javna rasprava o prioritetima nacionalne strategije

Javne rasprave predstavljaju početak procesa izrade nove Nacionalne strategije koji će se nastaviti dodatnim tematskim raspravama tijekom 2016. godine. Proces će biti okončan internetskim savjetovanjem o njenom nacrtu te, konačno, usvajanjem Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2017. do 2021. godine u 2017. godini.

Javna rasprava o prioritetima nacionalne strategije

Predstavnice Ureda za udruge (Vesna Lendić Kasalo − zamjenica ravnatelja, Stela Fišer Marković − voditeljica odjela i Milana Romić − savjetnica) predstavile su dosadašnji napredak u provedbi aktualne Nacionalne strategije za razdoblje od 2012. do 2016. godine te razgovarale s predstavnicima organizacija civilnoga društva o aktualnim izazovima s kojima se susreću te mogućim prioritetima u novoj Nacionalnoj strategiji za naredno razdoblje. 

Sudionici rasprave bili su predstavnici 27 organizacija civilnoga društva. Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof., i Nikolina Posuda, bacc. therap. occcup.IZLET U FUŽINE, TRSAT I OPATIJU

16.04.2016. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je za članove izlet u Fužine, Trsat i Opatiju.

Izlet u Fužine, Trsat i Opatiju

Izlet u Fužine, Trsat i Opatiju

Razgledavanje stare jezgre Fužina odvijalo se pod stručnim vodstvom vodiča, potom su članovi turističkim vlakićem obišli jezero Bajer i špilju Vrelo, posjetili Lič i degustirali domaće proizvode na OPG Kovačević.

Izlet u Fužine, Trsat i Opatiju

Izlet u Fužine, Trsat i Opatiju

Nakon toga članovi su posjetili Svetište Majke Božje Trsatske i razgledali unutrašnjost Crkve, Kapelu zavjetnih darova, Kapelu svijeća, riznicu i blagovaonicu.

Izlet u Fužine, Trsat i Opatiju

Cvjetna manifestacija Opatijski Fiori&Odori sa izložbenim, edukativnim, ekološkim i kulturnim karakterom upotpunila je ugodno cjelodnevno druženje.PODRŠKA STUDENTIMA S INVALIDITETOM

U srijedu, 13.04.2016. godine u prostorijama Sveučilišta Sjever u Koprivnici održan je sastanak mladih i donositelja odluka na temu podrške studentima s invaliditetom u sklopu projekta „Podrška studentima s invaliditetom“ udruge Zamisli.

Podrška studentima s invaliditetom

Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije „Erasmus+“ te se provodi u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i Studentskim pravobraniteljem Sveučilišta u Zagrebu. Cilj projekta je kroz sastanke mladih s invaliditetom i donositelja odluka doći do zaključaka i preporuka za poboljšanje postojećeg sustava podrške SSI na razini RH.

Podrška studentima s invaliditetom

Sastanak je počeo uvodnim riječima predsjednice udruge Zamisli, Svjetlane Marijon koja je ujedno i vodila radionicu komunikacijskih vještina/asertivnosti. Nakon toga, voditeljica projekta Maja Dragojević nam je predstavila youthpass – potvrdu o sudjelovanju na određenim aktivnostima te 8 kompetencija koje se pri tome stječu: komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje.

Podrška studentima s invaliditetom

Poslije kraće pauze, došli su predstavnici grada Koprivnice, Ureda za potporu studentima i prorektori Sveučilišta koji su uputili pozdravne riječi i poželjeli dobrodošlicu. Sastanak se nastavio uz niz radionica raznih tema: podrška studentima s invaliditetom – čija je to odgovornost; „registracija“ SSI i vođenje statistike; uloga studenata s invaliditetom, pasivni primatelji usluga ili aktivni zagovaratelji svojih prava; zakonski okviri; educiranje roditelja; educiranje profesora – čija je to dužnost. Nakon svake obrađene teme, donešeni su glavni zaključci/problemi. Udrugu tjelesnih invalida predstavljali su Marko Mišić, Ilija Mišić i Antonia Buzuk, bacc. oec.Stranica 5 od 25 //« First  <  3 4 5 6 7 >  Last »