Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

61. OBAVIJEST

61. OBAVIJEST

Bjelovar, 27.08.2009.

PREDMET: POMOĆNIK U NASTAVI
- traži se

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u okviru akcije

“OSNOVNA ŠKOLA I UČENICI S TJELESNIM INVALIDITETOM”

hitno traži osobe (muško/žensko) za poslove pomoćnika u nastavi.
Pomoćnik u nastavi može biti nezaposlena osoba s tim da je završila srednju školu društvenoga smjera (gimnazija, ekonomska), VŠS ili apsolvent i da ima položen vozački ispit «B» kategorije.

Prije početka rada obvezna je primjerena edukacija.

Zadaće pomoćnika u nastavi:
1.  Neposredna podrška učenicima s tjelesnim invaliditetom
- Uključivanje u razredni kolektiv,
- Savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja,
2.  Pomoć učiteljima u
- Kreiranju nastavnih ciljeva,
- Razradi IOOP-a,
- Realizaciji planiranoga.

Mjesta rada pomoćnika u nastavi su:

Mjesto ---- Broj pomoćnika
Osnovna škola Velika Pisanica ---- 1
Osnovna škola Ivanska ---- 1
IV. osnovna škola Bjelovar ---- 1
Osnovna škola PRO Vrtlinska ---- 1
Osnovna škola Veliki Grđevac ---- 1
Osnovna škola Trnovitički Popovac ---- 1

Potencijalni kandidat dužan je ispuniti upitnik i udruzi dostaviti:
1. Svjedodžbu o završenom školovanju,
2. Liječničku potvrdu - izdaje liječnik opće prakse da ste sposobni za rad,
3. Uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak - podiže se u sudu,
4. Potvrdu da osobi nije oduzeta radna sposobnost - predstavlja kopija radne knjižice; za studente kopija indeksa,
5. Potvrda da osobi nije oduzeta poslovna sposobnost jest izvod iz matične knjige rođenih koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci

Posao se sklapa preko ugovora o djelu, cijena neto sata je 25,00 kuna s plaćenim porezom, prirezom i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Upitnik za pomoćnika u nastavi možete preuzeti ovdje:
Upitnik za pomoćnika u nastavi (pdf)


Stranica 1 od 1 //