Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

393. OBAVIJEST

393. OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar u suradnji s Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar – CUK, organizira edukaciju članova, zaposlenika i volontera UTIB-a:

TEČAJ – OSNOVE INFORMATIKE

Edukacija će obuhvatiti (20 sati ukupno):
• Korištenje računala i upravljanje datotekama
• Obrada teksta (Word)
• Tablične kalkulacije (Excel)
• Prezentacije (PPT)
• Osnovna obrada fotografija (Paint)
• Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
• Google alati (G-mail)

Zainteresirani članovi, volonteri i zaposlenici mogu se prijaviti na broj Udruge 043/220-004, e-mailom utib2@utib.hr ili osobno, svakoga radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Udruge. Prijave se primaju do popune – 12 polaznika. Termin održavanja radionica ćemo znati čim se formira grupa.

Nastava će se odvijati u informatičkom kabinetu CUK-a, Bjelovar, P. Preradovića 2, 3. kat (iznad Erste banke).

Po završetku edukacije svaki sudionik će dobiti Potvrdu.

Kabinet je pristupačan za osobe u invalidskim kolicima - lift!

Stranica 1 od 1 //