Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

386. OBAVIJEST

386. OBAVIJEST

Bjelovar, 25.07.2023.

POVLASTICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U ŽELJEZNIČKOM I POMORSKOM PUTNIČKOM PROMETU

I. Povlastice za osobe s invaliditetom u željezničkom i pomorskom putničkom prometu

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu u iznosu od 75% redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom unutar Hrvatske, a njihovi pratitelji pravo na besplatan prijevoz.
Povlastica se ostvaruje dobivanjem tzv. Objave za povlašteni prijevoz željeznicom i brodom za osobe s invaliditetom koju izdaje nadležni Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, A. Starčevića 8, 2. kat, soba 90, tel. 043/278-117.
Uz zahtjev za izdavanje objave potrebno je predočiti rješenje o tjelesnom oštećenju i osobne iskaznice osobe s invaliditetom i pratitelja. Objava vrijedi 60 dana od dana ispostavljanja.

II. Sufinanciranje troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić donio je 28. lipnja 2023. godine Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Sufinanciranje troškova prijevoza iznosi 50% od troškova iznosa redovne prijevozne cijene ili povlastice na koju putnik ima pravo za 2. razred redovitih vlakova. Sufinanciranje se primjenjuje kada osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji iskoriste povlasticu iz točke I.
Povlastica se ostvaruje popunjavanjem zahtjeva za povlašteni prijevoz željeznicom koju izdaje Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije, A. Starčevića 8, 1. kat, soba 50, tel. 043/221-935.
Uz zahtjev je potrebno predočiti rješenje o tjelesnom oštećenju i osobne iskaznice osobe s invaliditetom i pratitelja. Više na:
https://bbz.hr/zupanijska-uprava/odluka-o-sufinanciranju

III. HŽ osobama s invaliditetom i smanjenoj pokretljivošću pružaju besplatnu pomoć prilikom ulaska/izlaska iz vlaka i putovanja vlakom.

Više informacija na:
http://www.hzpp.hr/podrska-prijevoz-osoba-s-invaliditetom-i-osoba-smanjene-pokretljivosti

Stranica 1 od 1 //