Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Plan rada

OPERATIVNI PLAN ZA 2023. GODINU

Pregledajte dokument:
OPERATIVNI PLAN ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZA 2022. GODINU

Pregledajte dokument:
IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZA 2022. GODINU

OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2016. GODINU

Operativni plan djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, za 2016. godinu usvojen je, na temelju članka 32. Statuta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, na redovnoj godišnjoj Skupštini, održanoj 14.03.2016. godine.1. REDOVAN RAD UDRUGE
Aktivnosti

 • rješavanje poslovne pošte i svih tekućih poslova,
 • pripremanje i održavanje sjednica upravnih tijela i klubova,
 • održavanje redovnih sastanaka voditelja i izvoditelja po programu i projektu,
 • održavanje sastanaka s članovima udruga,
 • tajničko-računovodstveni i organzacijski poslovi,
 • rad sa strankama svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07 – 15 h.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri2. EDUKACIJA ČLANSTVA
Aktivnosti
Nastaviti s aktivnostima edukacije članstva s ciljem jačanja potencijala članova i udruge na tri razine:

 • 1. za učenike osnovnih i srednjih škola – da postižu najbolje rezultate kako bi po završetku školovanja bili konkurentni na tržištu rada,
 • 2. za nezaposlene – da edukacijom povećaju svoje kompetencije a time i mogućnost zapošljavanja,
 • 3. za ostale – ovladavanje novim znanjima i vještinama potrebnim za pisanje i provedbu projekata te za što bolju socijalizaciju.

Nositelji
 • predsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • stručnjaci-profesori raznih profila za instrukcije i ostale potpore,
 • ovlaštene institucije.3. SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA, LOKALNOM SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA
Aktivnosti

 • Nastaviti suradnju s krovnim udrugama: HSUTI, ZSOIH, SDDH, HSUCDP, OSVIT, HSZRB;
 • Kroz pisanje projekata i programa nastaviti stručnu suradnju s ministarstvima i ustanovama: MSPIM, MZOS, POSI, UZUVRH, NZCD;
 • Nastaviti dobru suradnju s udrugama diljem Hrvatske: Koprivnica, Đurđevac, Daruvar, Križevci, Kutina, Zagreb, Rijeka, Sisak, Zlatar, Ivanec, Varaždin, Pula, Slavonski Brod, Požega, Čakovec, Knin;
 • Posebnu pažnju posvetiti suradnji s bjelovarskim udrugama i to na projektima: osnivanja zaštitne radionice, socijalnog poduzetništva, izgradnji Centra za osobe s invaliditetom te prilagodbama;
 • Organizirati susret osoba s tjelesnim invaliditetom Hrvatske «Bjelovar 2016»;
 • I dalje surađivati s ostalim institucijama i JLS: BBŽ, grad Bjelovar GDCK Bjelovar, grad Čazma, grad Garešnica, gravitirajuće općine, Centar za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije, HZZ područna služba Bjelovar, osnovne i srednje škole diljem županije;
 • U suradnji s UOSI Daruvar, Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije inzistirati na osnivanju tijela za OSI – Povjerenstvo za OSI;
 • U suradnji s udrugama OSI Grada Bjelovara inzistirati na osnivanju tijela za OSI – Povjerenstvo za OSI;

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri,
 • koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija.4. POMOĆ ČLANOVIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA
Aktivnosti

 • Nastaviti s trogodišnjim programom “Osobni asistent“, uz financiranje MSPM, za devet naših članova; u 2016. godini pokušati povećati broj korisnika osobne asistencije;
 • U suradnji s lokalnom samoupravom i ostalim lokalnim dionicima, kroz donatorske aktivnosti organizirati prikupljanje sredstava za nabavku ortopedskih pomagala (invalidskih kolica i druge opreme);
 • Za najpotrebitije članove, u suradnji s HZZZ-om i lokalnom samoupravom – organizirati pripomoć kod kuće – pomoćnik u kući;
 • Članovima, teškim invalidima lošeg imovnog stanja periodički pripomoći novčano ili u naravi;
 • Nekoliko puta godišnje komisijski obići naše članove te im uručiti skromne, prigodne poklone.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.5. PROJEKTI I PROGRAMI
Aktivnosti

 • Osigurati organizacijsko-financijske uvjete za funkcionalno korištenje kombi vozila (tekući troškovi, troškovi vozača – pratitelja);
 • Korektno provesti odobrene programe i projekte:
  - MSPM – prva godina provedbe trogodišnjeg programa „Osobni asistent“ – 9 korisnika;
  - MSPM – druga godina provedbe trogodišnjeg programa „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom u zajednicu“;
  - MSPM – Projekt „Lokalni volonterski centare UTIB“ – 34 volontera, 860 sati;
  - MSPM – Projekt „Smanjimo nejednakosti!“ – sufinanciranje toplih obroka u o.š. u šk.g. 2015./2016. (Bjelovar, BBŽ) – 399 učenika u 8 osnovnih škola;
  - MSPM – Projekt „Kombi koji život znači!“ – troškovi kombi vozila, vozača i participacija u prijevozu članova;
  - HZZ – javni radovi: projekt „Pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama“ – 20 učenika i 19 pomoćnika u 5 o.š. (Bjelovar, BBŽ).
 • Korektno završiti sudjelovanje u partnerskom projektu:
  - CeDePe Zagreb – IPA – STARTUP Program Employment and self-employment opportunities for persons with physical disability – 20 članova UTIB-a u procesu radnoga treninga kod poslodavaca;
 • Tokom godine samostalno prijaviti:
  - HZZ – javni radovi – 6 pomoćnika u kući – 27 korisnika;
  - DM-DROGERIE MARKT – „Organizacija poludnevnog boravka“;
  - MSPM – Projekt „60+“ – povećanje kvalitete života starijih OSI“
 • U partnerstvu s „Učilištem za poslovno upravljanje, Zagreb“ prijaviti:
  - EU projekt „VIRTUOSI“ – osnivanje socijalnoga poduzeća u Bjelovaru.
 • Aktivno sudjelovati u pripremama oko pisanja i provedbe projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije;

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.6. SPORTSKE AKTIVNOSTI
Aktivnosti

 • Nastaviti s dobrom suradnjom sa “Sportskim savezom invalida Bjelovar“ i DŠI „Sokol“ pri sportskim aktivnostima i prikladnom rješavanju problema prostorija za vježbanje i sportsko natjecanje.
 • U sportskim aktivnostima surađivati sa svim udrugama osoba s invaliditetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
 • Omogućiti sudjelovanje predstavnika UTIB-a na natjecanjima “Mala liga viseće kuglane“, na županijskom prvenstvu u pikadu i visećoj kuglani te na državnome prvenstvu osoba s invaliditetom.
 • Osigurati uvjete korištenja teretane za osobe s tjelesnim invaliditetom te sportske dvorane Ugostiteljske i prehrambene škole.
 • Pripomoći članovima Kluba ribiča UTIB-a u rekreativnim i natjecateljskim aktivnostima;
 • Pripomoći u aktivnostima paraolimpijcima – članovima udruga.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri,
 • koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija.7. IZLETI I PRIGODNA KULTURNO-ZABAVNA DOGAĐANJA
Aktivnosti

 • Prema željama i mogućnostima članova i uz pripomoć udruge organizirati izlete u kupališna mjesta diljem Hrvatske i šire.
 • U suradnji s gradom Bjelovarom organizirati ljetovanje na moru i izlet u Novi Vinodolski.
 • Organizirati ljetovanje na moru u Podgori.
 • Uz pripomoć udruge organizirati višednevni izlet u susjedne europske zemlje.
 • Prikladno obilježiti Valentinovo, Međunarodni dan starijih osoba i Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
 • Organizirati ispraćaj stare godine.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.8. JAVNA DJELATNOST
Aktivnosti

 • Organizirati okrugle stolove i tribine na temu “Osobni asistent“, “Pomoćnik u nastavi”, “Konvencija Ujedinjenih naroda“, “Stanje pristupačnosti u gradu Bjelovaru i BBŽ“, “Prilagodba javnog prijevoza“, „Zaštitna radionica i zapošljavanje OSI u gradu Bjelovaru“, „Europa i osobe s invaliditetom“ uz sudjelovanje gostiju iz HSUTI-a, SZOIH-a, policije, grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije te sredstava javnog priopćavanja.
 • Završiti izradu županijske strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
 • Organizirati nastupe na TV i radio postajama na temu aktualnih problema udruge i članova.
 • Organizirati tiskovne konferencije u vezi s djelatnošću udruge, prigodnih datuma i događaja.
 • Na portalu www.utib.hr objavljivati vijesti iz rada udruge.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri,
 • koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija.9. ČLANSTVO
Aktivnosti

 • Redovito ažurirati podatke o članstvu i članarini.
 • Poduprijeti rad klubova: Klub nezaposlenih, Klub ribolovaca, Klub za sport i rekreaciju, Klub-18 (djeca do 18 godina i roditelji), Klub osoba oboljelih od rijetkih bolest, Klub rekreativaca i izletnika, Klub glazbenih aktivnosti.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.10. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE
Aktivnosti

 • Sudjelovati na skupovima krovnih organizacija: HSUTI,ZSOIH, SDDH, HSUCDP, NZCD, HSZRB.
 • Sudjelovati na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz područja vođenja udruga, financiranja i javnog zagovaranja.
 • Educirati članstvo a posebno članove tijela upravljanja o organizaciji, vođenju i financijskomu poslovanju udruge.
 • Kroz projektne aktivnosti nastaviti s radom Lokalnog volonterskog centra UTIB-a.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2013. GODINU

Operativni plan djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, za 2013. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, održanoj 25. ožujaka 2013. godine.1. REDOVAN RAD UDRUGE
Aktivnosti

 • rješavanje poslovne pošte i svih tekućih poslova,
 • pripremanje i održavanje sjednica upravnih tijela i klubova,
 • održavanje redovnih sastanaka voditelja i izvoditelja po Programu i projektu,
 • održavanje sastanaka s članovima udruga,
 • tajničko-računovodstveni i organzacijski poslovi,
 • rad sa strankama svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07 – 15 h.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.2. EDUKACIJA ČLANSTVA
Aktivnosti
Nastaviti s aktivnostima edukacije članstva s ciljem jačanja potencijala članova i udruge na tri razine:

 • 1. za učenike osnovnih i srednjih škola – da postižu najbolje rezultate kako bi po završetku školovanja bili konkurentni na tržištu rada,
 • 2. za nezaposlene – da edukacijom povećaju svoje kompetencije a time i mogućnost zapošljavanja,
 • 3. za ostale – ovladavanje novim znanjima i vještinama s ciljem što bolje socijalizacije.

Nositelji
 • predsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • stručnjaci-profesori raznih profila za instrukcije i ostale potpore,
 • ovlaštene institucije.3. SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA, LOKALNOM SAMOUPRAVOM I INSTITUCIJAMA
Aktivnosti

 • Nastaviti suradnju s krovnim udrugama: HSUTI, ZSOIH, SDDH, HSUCDP, OSVIT;
 • Kroz pisanje projekata i programa nastaviti stručnu suradnju s ministarstvima i ustanovama: MSPIM, MZOS, POSI, UZUVRH, NZCD;
 • Nastaviti dobru suradnju s udrugama diljem Hrvatske: Koprivnica, Đurđevac, Daruvar, Križevci, Kutina, Zagreb, Rijeka, Sisak, Zlatar, Ivanec, Varaždin, Pula, Slavonski Brod, Požega;
 • Posebnu pažnju posvetiti suradnji s bjelovarskim udrugama i to na projektima osnivanja zaštitne radionice, izgradnje Centra za osobe s invaliditetom te prilagodbama (gradski bazen);
 • Organizirati susret osoba s tjelesnim invaliditetom Hrvatske «Bjelovar 2013»;
 • I dalje surađivati s ostalim institucijama i JLS: BBŽ, grad Bjelovar GDCK Bjelovar, grad Čazma, grad Garešnica, gravitirajuće općine, Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavod za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije, HZZ područna služba Bjelovar, osnovne i srednje škole diljem županije

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri,
 • koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija.4. POMOĆ ČLANOVIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA
Aktivnosti

 • Nastaviti s projektom “Osobni asistent“, uz financiranje MSPM, za devet naših članova; novim projektom u 2013. godini pokušati povećati broj korisnika osobne asistencije;
 • U suradnji s lokalnom samoupravom organizirati nabavku ortopedskih pomagala (invalidskih kolica i druge opreme).
 • Za najpotrebitije članove, u suradnji s HZZZ-om i lokalnom samoupravom – organizirati pripomoć kod kuće.
 • Članovima, teškim invalidima lošeg imovnog stanja periodički pripomoći novčano ili u naravi.
 • Nekoliko puta godišnje komisijski obići naše članove te im uručiti skromne, prigodne poklone.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.5. PROJEKTI I PROGRAMI
Aktivnosti

 • Završiti započeti projekt, 3. MSPM – «Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom» - 27 korisnika;
 • Osigurati organizacijsko-financijske uvjete za funkcionalno korištenje kombi vozila (tekući troškovi, troškovi vozača – pratitelja);
 • Napisati i prijaviti nove projekte: 1. MSPM – «Osobni asistent» - 10 korisnika, 2. MSPM – «Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom» - 8 korisnika plus HZZ i JLS – 30 korisnika, 3. NZCD – „Pilot-program uvođenja sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom“, 4.  CES DFC – EU projekt „With the assistant to Prosperity“;
 • Aktivno sudjelovati u pripremama oko pisanja i provedbe projekata za korištenje sredstava Europske unije a u okviru predpristupnoga fonda – IPA te Europskoga socijalnog fonda – ESF;

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri,
 • koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija.6. SPORTSKE AKTIVNOSTI
Aktivnosti

 • Nastaviti s dobrom suradnjom sa “Sportskim savezom invalida Bjelovar“ i DŠI „Sokol“ pri sportskim aktivnostima i prikladnom rješavanju problema prostorija za vježbanje i sportsko natjecanje.
 • U sportskim aktivnostima surađivati sa svim udrugama osoba s invaliditetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
 • Omogućiti sudjelovanje predstavnika UTIB-a na natjecanjima “Mala liga viseće kuglane“, na županijskom prvenstvu u pikadu i visećoj kuglani te na državnome prvenstvu osoba s invaliditetom.
 • Osigurati uvjete korištenja teretane za osobe s tjelesnim invaliditetom te sportske dvorane Ugostiteljske i prehrambene škole.
 • Pripomoći u aktivnostima paraolimpijcima – članovima udruga.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri,
 • koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija.7. IZLETI I PRIGODNA KULTURNO-ZABAVNA DOGAĐANJA
Aktivnosti

 • Prema željama i mogućnostima članova i uz pripomoć udruge organizirati izlete u kupališna mjesta diljem Hrvatske i šire.
 • U suradnji s gradom Bjelovarom organizirati ljetovanje na moru i izlet u Novi Vinodolski.
 • Uz pripomoć udruge organizirati višednevni izlet u susjedne europske zemlje.
 • Prikladno obilježiti Valentinovo, Međunarodni dan starijih osoba i Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
 • Organizirati ispraćaj stare godine.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.8. JAVNA DJELATNOST
Aktivnosti

 • Organizirati okrugle stolove i tribine na temu “Osobni asistent“, “Konvencija Ujedinjenih naroda“, “Stanje pristupačnosti u gradu Bjelovaru i BBŽ“, “Prilagodba javnog prijevoza“, „Zaštitna radionica i zapošljavanje OSI u gradu Bjelovaru“, „Europa i osobe s invaliditetom“ uz sudjelovanje gostiju iz HSUTI-a, SZOIH-a, policije, grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije te sredstava javnog priopćavanja.
 • Završiti izradu bjelovarske i županijske strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
 • Organizirati nastupe na TV i radio postajama na temu aktualnih problema udruge i članova.
 • Organizirati tiskovne konferencije u vezi s djelatnošću udruge, prigodnih datuma i događaja.
 • Na portalu www.utib.hr objavljivati vijesti iz rada udruge.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri,
 • koordinatori iz partnerskih i suradničkih institucija.9. ČLANSTVO
Aktivnosti

 • Redovito ažurirati podatke o članstvu i članarini.
 • Poduprijeti rad klubova: Klub nezaposlenih, Klub ribolovaca, Klub za sport i rekreaciju, Klub-18 (djeca do 18 godina i roditelji), Klub osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti.
 • Osnovati Klub glazbenih aktivnosti.

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.10. ORGANIZACIJSKO JAČANJE UDRUGE
Aktivnosti

 • Sudjelovati na skupovima krovnih organizacija:  HSUTI, ZSOIH, SDDH, HSUCDP, NZCD.
 • Sudjelovati na savjetovanjima i manifestacijama na kojima se stječu znanja iz područja vođenja udruga, financiranja i javnog zagovaranja.
 • Educirati članstvo a posebno članove tijela upravljanja o organizaciji, vođenju i financijskomu poslovanju udruge.
 • Uvođenje Sustav osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija (SOKNO).

Nositelji
 • članovi upravnih tijela,
 • predsjednik, potpredsjednik,
 • tajnica, blagajnica, administratorica,
 • stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti,
 • volonteri.