Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI

UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI
„UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“
24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA

image
image
image
image

U razdoblju od 24. do 26. lipnja 2022. godine u Aranđelovcu u Srbiji održana je XIII. Međunarodna naučno-stručna konferencija ”Unapređenje kvalitete života djece i mladih”.

Konferencija je održana u organizaciji Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

Teme ovogodišnje Međunarodne konferencije odnosile su se na Unapređenje kvalitete života djece predškolskog i školskog uzrasta, Unapređenje kvalitete života mladih, Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju kao i slobodne teme.

O izvaninstitucionalnom obrazovanju djece i mladih osoba s tjelesnim invaliditetom koje, kroz projektne aktivnosti provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, sudionike je upoznao predsjednik UTIB-a Tomislav Novosel, prof.

image

image

image

Na Konferenciji je u ime UTIB-a sudjelovao predsjednik Tomislav Novosel, prof. s asistenticom.

Stranica 1 od 1 //