Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM NASTAVKA TROGODIŠNJEG PROGRAMA

„SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDTETOM“ ZA RAZDOBLJE 01.06.2022. – 31.05.2023.

image

Opći cilj programa: razvoj alternativnih inovativnih usluga s ciljem prevencije institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom, te povećanje kvalitete njihova života.
Posebni ciljevi su:
Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole i fakultete koji osiguravaju konkurentnost na tržištu rada;
Odrasle osobe, zaposleni i nezaposleni koji bi htjeli raditi – da se zaposle i da što duže rade;
Starije osobe s tjelesnim invaliditetom – samostalno kretanje u zajednici, samostalnost i neovisno življenje.

image

Predsjednik udruge Tomislav Novosel, prof. osvrnuo se na planirane ciljeve u trećoj godini:
• Pripreme i polaganje vozačkih ispita - „B“ kategorija;
• Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (Instrukcije - učenici, studenti);
• Sport i rekreacija;
• Izleti i kulturno zabavne večeri;
• Sportski ribolov;
• Kultura: Literarna radionica;
• Pravni savjeti.

image

image

image

Voditeljica projekata Tea Bošnjak, bacc.oec. kroz ilustrativne prikaze približila je sudionicima, ali i široj zainteresiranoj javnosti kako su se aktivnosti do sada obavljale, te koje sve resurse, napore i sredstva treba uložiti kako bi se aktivnosti održale. Rezultati se definitivno vide, ali sa aktivnostima se ne želi stati. 
Očekivani rezultati u trećoj godini provedbe:
Djeca i mladi (48): imaju educirane asistente u nastavi, provodi se izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (domaće zadaće, instrukcije, glazbene radionice), prijevoz se organizira prilagođenim kombi vozilom;
Odrasle osobe, zaposleni i koji bi htjeli raditi (36): organizirana je edukacija iz informatike i e-Građani, omogućeno je trajno pohađanje tečajeva stranoga jezika, organizacija i polaganje vozačkih ispita na prilagođenom vozilu, zaposleno je 6 korisnika;
Starije osobe s tjelesnim invaliditetom (34): zapošljavanje 4 pomoćnika u kući i 8 volontera uz prethodnu edukaciju i socijalizaciju, postizanje većeg samoodređenja 34 korisnika usluge, uključenost 34 korisnika u aktivnosti svakodnevnog življenja, uključivanje 2 korisnika u rad Udruge, uključivanje 2 korisnika u sustav formalnog obrazovanja.
Sudionici:
1. Tomislav Novosel, prof. – predsjednik Udruge
2. Tea Bošnjak, bacc.oec. – voditeljica projekata i projektnih aktivnosti Udruge
3. Voditelji Klubova i suradnici:
• Klub sportske rekreacije – voditelj: Mladen Rajković;
• Klub izletnika i kulturno zabavnih večeri – voditeljica: Ljubica Štefinec
• Klub učenika i studenata – voditeljica: Ines Seleš;
• Klub ribiča – voditelj: Vlado Benčak;
• Pjevački zbor udruge – voditelj: Dubravko Kovačević;
• Literarna sekcija – voditeljica: Đurđa Vučetić;
• Pravni savjeti – voditeljica: Miljenka Radović;
• Zdravstveni savjeti, COVID – voditeljica: Nada Bilek
• Suradničke organizacije: ICK Križevci, Pravna klinika Pravnog fakulteta Zg, Srednje škole u Bjelovaru
4. Suradnička organizacija Centar za cjeloživotno učenje i kulturu – Ivana Hrpalo, ravnateljica i Slobodan Kaličanin – predavač
5. Sredstva javnog priopćavanja.

Stranica 1 od 1 //