Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TERENSKA POSJETA U OKVIRU PROVEDBE DRUGE GODINE DVOGODIŠNJEG PROGRAMA

TERENSKA POSJETA U OKVIRU PROVEDBE DRUGE GODINE DVOGODIŠNJEG PROGRAMA
„ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM!“

Dana 28.06.2022. godine, izvršena je terenska posjeta kod obitelji KOA Marka Gele, Rovišće, Kolodvorska 17, povodom uvođenja usluge osobne asistencije u okviru provedbe druge godine dvogodišnjeg programa usmjerenog osiguravanju usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, pod nazivom „Asistenti – bolji život osoba s invaliditetom!“

image

Tom prilikom, provedeno je upoznavanje s obitelji KOA Marka Gele i OA Slađana Devčića. Prisutni su upoznati s aktivnostima svakodnevnog življenja: samozbrinjavanja, produktivnosti i socijalnih aktivnosti. Usluga se pruža polovicu mjesečnog fonda sati, za tekući mjesec, a prema unaprijed utvrđenom planu korisnika; o pruženoj usluzi vodi se izvješće o radu o izvršenosti usluga izraženim u minutama; pročitan je i pojašnjen Etički kodeks OA-KOA.
Etičkim kodeksom osobnog asistenta i korisnika usluga utvrđuju se načela i pravila ponašanja osobnih asistenata kojih su se oni dužni uvijek pridržavati s ciljem očuvanja i daljnjeg razvoja ljudskih prava i dostojanstva korisnika kao samostalne i neovisne osobe. 

image

Opći cilj projekta je unapređenje kvalitete života osobama s najtežim oblikom invaliditeta, omogućiti im socijalnu uključenost te doprinijeti ostvarivanju ljudskih prava i dostojanstva.
Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.Projekt je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Terensku posjetu su izvršili voditelj projekta Tomislav Novosel, prof. i Nada Bilek, koordinatorica OA.

Stranica 1 od 1 //