Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TEČAJ ZA MASERE

TEČAJ ZA MASERE – OTVORENA SURADNJA MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR I UTIB-A KROZ REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI U SEKTORU ZDRAVSTVA

Dana 13.07.2022. godine (srijeda) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održan je sastanak između ravnateljice Medicinske škole Bjelovar, Biljane Balenović, mag.med.biochem. i dopredsjednika Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Vlade Benčaka sa suradnicama. Tema sastanka bila je promocija i poziv članovima udruge starijima od 18 godina sa stupnjem obrazovanja SSS da se kroz Regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva educiraju za poslove masera.  Edukacija je za polaznike besplatna i svakom polazniku nakon uspješno završene provjere se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za poslove masera. Navedeno uvjerenje nudi osobama veću konkurentnost na tržištu rada, jer sve veći broj građana koristi usluge masiranja.

image

Pojedinosti o Edukaciji:

Osposobljavanje traje 150 sati i može ga polagati osoba koja ima završenu srednju školu, ima navršenih 18 godina te ima liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera.

Od navedenih 150 sati teorijska nastava čini 45 sati, vježbe 20 sati i praktična nastava 85 sati.

• Konzultativno - instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 29 sati se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 16 sati izvode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

• Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik vodi dnevnik praktične nastave.

Početak Edukacije planira se na jesen, nakon što se uspostavi nastavna godina te još jednom pozivamo članove zainteresirane za Tečaj da se uključe u Program educiranja koje će se provoditi uz prisustvo mentora stručnjaka u tom zvanju.

image

Sudionici sastanka:
⦁ Dopredsjednik Udruge – Vlado Benčak;
⦁ Ravnateljica Medicinske škole Bjelovar – Biljana Balenović, mag.med.biochem.;
⦁ Djelatnice Udruge – Nada Bilek, voditeljica ureda i Tea Bošnjak, bacc.oec., voditeljica projekata;
⦁ Kandidatkinja za tečaj – Karla Polančec, članica udruge.

Stranica 1 od 1 //