Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Na temelju zaključka Izvršnoga odbora od 01.03.2024. te članka 21. Statuta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, u petak 15.03.2024. godine u 15.00 sati u prostorijama restorana Golub, Bjelovar, Franjevačka 6a, održana je Redovna Skupština Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

image

U radu Skupštine sudjelovali su članovi koji su platili članarinu za 2024. godinu. Prijave za sudjelovanje u radu Skupštine primale su se u Udruzi do srijede, 13.03.2024. godine do 12:00 sati gdje su se mogli preuzeti materijali.

image

Na Skupštini su sudjelovala 82 člana Udruge tjelesnih invalida Bjelovar koji su svoj status člana potvrdili predočenjem članske iskaznice Udruge.

image

image

Za Skupštinu predložen je bio sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine;
a) Izbor Radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor Verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće Verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2023. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2023. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2024. godinu s financijskim planom;
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Strateškog plana rada za 2024. do 2027. godine;
9. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
10. Zaključivanje rada Skupštine.

image

image

Zasjedanje Redovne Skupštine završeno je u 17:30 sati.

Stranica 1 od 1 //