Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 5. PROSINCA OBILJEŽEN JOŠ JEDNOM VOLONTERSKOM AKCIJOM

Dana 05.12.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar obilježio se Međunarodni dan volontera akcijom pakiranja obavijesti prema članstvu udruge za nadolazeću 2023. godinu

image

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Također treba naglasiti, da Međunarodni dan volontera predstavlja jedinstvenu priliku za ljude, kao i organizacije koje rade s volonterima, da surađuju s tijelima vlasti, neprofitnim institucijama, lokalnim skupinama, znanstvenom zajednicom i privatnim sektorom.

image

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar njeguje inkluzivno volontiranje, dakle volontiranje članova udruge koji su bili i sami primatelji volonterskih usluga. Takav trend nastavili smo i dalje kroz akcije i kampanje gdje volonteri Udruge razbijaju stereotipe i predrasude, doprinose borbi protiv diskriminacije i mijenjaju percepciju o tome što oni koji su do sada, u pravilu, gotov uvijek bili primatelji, mogu doprinijeti društvu kao volonteri.

image

Sudionici akcije – volonteri Udruge:
1. Rafael Tomrecaj
2. Luciano Bosanac
3. Draženka Gadanac
4. Ankica Krog
5. Kristijan Diebalo
6. Ines Seleš
7. Ivanka Punčikar Opitz
8. Vlado Benčak
9. Nada Bilek
10. Štefica Diebalo
11. Tea Bošnjak

Stranica 1 od 1 //