Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

INTERAKTIVNA KREATIVNA RADIONICA S POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA CERV PROGRAMA U ZAGREBU

Koju je organizirao Ured za udruge Vlade RH, kao Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. – 2027., 09.02.2023. od 9:30 do 15:30 sati u Kući Europe, A. Ceasarca 4-6., 10000 Zagreb.

image

image

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, jednakost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.
U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja.

image

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao nacionalna kontakt točka CERV programa, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

image

Iz UTIB-a u radu radionice sudjelovali su Katarina Pospišil, Višnja Jeličić, Božica Pečar, Nada Bilek i Tomislav Novosel.

Stranica 1 od 1 //