Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

EUROPSKA I NACIONALNA ISKAZNICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I EUROPSKA PARKIRNA KARTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U četvrtak, 18. siječnja 2024. godine, u 14,00 sati, Gradska vijećnica, Zagrebačka 37,
Velika Gorica, Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice održalo je tribinu na temu Europska i nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom i Europska parkirna karta za osobe s invaliditetom.

image

Predavači: Djelatnici Agencije za komercijalnu djelatnost
Moderator: Darko Matić, predsjednik Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice.

image

- Danom 15. studenog 2023. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije nadležno za zaprimanje novih zahtjeva i izdavanje novih rješenja već na snagu stupa Zakon o povlasticama u prometu (Narodne novine, br. 133/23, u daljnjem tekstu: Zakon), kojim su između ostaloga regulirana prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta osoba s invaliditetom.

- Osobe s invaliditetom će ubuduće povlastice oslobađanja ostvarivati temeljem Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, koju će u posebnom postupku izdavati Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. – AKD (čl. 19. Zakona). Jednako tako AKD d.o.o. uspostavit će informacijski sustav povlastica u prometu, putem kojega će se obavljati informatička provjera ostvaruje li osoba koja predoči Nacionalnu iskaznicu određenu povlasticu. Prijelaznim i završnim odredbama Zakona je propisano da će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona donijeti provedbeni propisi kojima će se detaljno urediti postupak izdavanja Nacionalne iskaznice te funkcioniranje informacijskog sustava povlastica u prometu.

- Od stupanja na snagu Zakona, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) više neće izdavati nova rješenja o korištenju povlastice, već će korisnik povlastice svoja prava dokazivati Nacionalnom iskaznicom za osobe s invaliditetom, a dodatna provjera o pravu na povlasticu obavljat će putem informatičkog sustava.

- Iznimno, u prijelaznom razdoblju do pune implementacije novog sustava, korisnici povlastica kojima je Ministarstvo izdalo rješenja o oslobađanju od plaćanja godišnje naknade i besplatne autoceste sukladno ranije važećim propisima, moći će svoja prava i dalje dokazivati temeljem tih rješenja.

- Osobe s tjelesnim oštećenjem trebaju provjeriti da li su registrirani i upisani kao osoba s tjelesnim oštećenjem u ROI/HZJZ u kojem im je naveden postotak tjelesnog oštećenja i tada će ostvariti određene povlastice.

- Sve osobe s tjelesnim oštećenjem prema novom Zakonu o povlasticama u prometu budu upisane u ROI i koje ostvaruju jedno od navedenih prava će bez podnošenja zahtjeva na adresu prebivališta u RH dobit javne isprave.

- Sve će se to događati nakon što se donesu podzakonski akti te uspostaviti informacijski sustav povlastica u prometu koji će povezivati dobivene podatke o invaliditetu iz Registra osoba s invaliditetom s kriterijima iz Zakona.

- Sve nove informacije će se javno objavljivati na mrežnim stranicama https://mosi.akd.hr
Ili svoj upit možete poslati na korisnicka.podrska@akd.hr

Zakon o povlasticama u prometu u privitku.

Nositelj javne ovlasti:
Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. ( u daljnjem tekstu: AKD d.o.o.)

Tel.: +385 1 3657 610, Savska cesta 31,
HR-10 000 Zagreb, E-mail: akd@akd.hr

image

Ovim se Zakonom uređuju povlastice za učenike i studente, nedoprinosna novčana davanja za osobe s invaliditetom i druge osobe koje imaju prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj koja su vezana uz korištenje željezničkog, pomorskog i cestovnog prometa na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice, Nacionalna i Europska iskaznica za osobe s invaliditetom, Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom i Središnji registar prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti.

image

Na tribini su bili, u ime UTIB-a, predsjednik Tomislav Novosel, prof.  i voditeljica ureda/koordinatorica Nada Bilek.

Stranica 1 od 1 //