Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ PRAVNE KLINIKE PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU

Dana 18.01.2024. (četvrtak) od 10.00 do 14.00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je besplatna pravna pomoć Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu socijalno ugroženim osobama.
Na početku, studentima i volonterima Pravne klinike obratio se potpredsjednik udruge Vlado Benčak predstavivši temelje postojanja Pravne klinike, njezinu ulogu te učestalost potrebe za upravo takvom uslugom koja je dostupna svim građanima i tim više besplatna.

image

Studenti su nam poručili sljedeće - Pravna klinika funkcionira na način da studenti saslušaju klijenta, proučavaju i obrađuju predmet, a nakon toga pišu opću pravnu informaciju koja prolazi dodatnu provjeru od strane profesora i mentora na Pravnom fakultetu. Na ovakav način zainteresirani građani mogu saznati više o ostvarivanju prava na temelju članstva u udrugama osoba s invaliditetom, koja prava imaju i kako ih mogu ostvariti na temelju invaliditeta, što sve stoji na raspolaganju od prava s područja socijalne i zdravstvene skrbi, o pojedinostima sustava obrazovanja i mogućnostima ostvarivanja karijere u sustavu zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pitanjima sustava mobilnosti; dok studenti stječu važno iskustvo, rade na stvarnim predmetima, sa stvarnim ljudima.

Pomoć se pruža u potpuno prilagođenom prostoru pa tako i osobe s najtežim vrstama i stupnjem invaliditeta mogu dobiti sve potrebite informacije.

Sudionici:
1. Vlado Benčak, potpredsjednik UTIB;
2. Studenti i volonteri Pravne klinike;
3. Zaposlenice UTIB-a: Nada Bilek, Monika Kezić, Tea Bošnjak;
4. Tajnica UIB-a: Štefica Diebalo.

Stranica 1 od 1 //