Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Rezultati akcije prikupljanja donacija za nabavku stajalice

Rezultati akcije prikupljanja donacija za nabavku stajalice

Dopis s molbom za financijsku potporu – donaciju poslali smo javnim poduzećima, osiguravajućim društvima, bankama i privatnom sektoru – ukupno 42 subjekta.

Molbi za donaciju odazvali su se:
Rbr.Naziv donatoraDatum uplateLogo – link na web stranicu
1.Stimo d.o.o.10.03.2016.Stimo d.o.o.
2.Crveni križ25.03.2016.Crveni križ
3.Erste & Steiermärkische Banka01.04.2016.Erste & Steiermärkische Banka
4.Centar za socijalnu skrb04.04.2016.Centar za socijalnu skrb Bjelovar
5.Prima d.o.o.11.04.2016.Prima d.o.o.
6.RD Metali d.o.o.12.04.2016.RD Metali d.o.o.
7.Milki d.o.o.12.04.2016.Milki d.o.o.
8.Grad Bjelovar27.05.2016.Grad Bjelovar
9.Ministarstvo socijalne politike i mladih27.05.2016.Ministarstvo socijalne politike i mladih


Fizičke osobe – pojedinci:Rbr.Ime i prezimeDatum uplate
1.Ankica Toth07.03.2016.
2.Đurđica Lijić09.03.2016.
3.Tomislav Novosel11.03.2016.
4.Ankica Krog24.03.2016.Ukupno prikupljeno: 36.147,00 kuna


Završetak akcije
Preuzmite dokument: primopredaja-stajalice.pdf


U ime članova udruge hvala svima na potpori!