Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

42. Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

42. Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Druga godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2016. do 2018. godine), pod nazivom
„Asistenti – bolji život OSI!“

Naziv programa: Asistenti – bolji život OSI!
Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - http://www.mdomsp.hr/
Početak i završetak druge godine provedbe programa: 01.01.2017. - 31.12.2017.
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.
Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice
Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 5 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 3 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 3 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja
Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata
Status programa: Završen