Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

41. “Kombi koji život znači!“

41. “Kombi koji život znači!“

Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, http://www.mdomsp.hr/

Početak i završetak provedbe projekta: 01.11.2016.– 30.11.2017.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Centar za socijalnu skrb Bjelovar - www.czss-bjelovar.hr,  Dom za starije osobe Bjelovar - www.dom-bjelovar.hr
Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta: doprinijeti podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu;

Specifični ciljevi projekta:


  • poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba  s ciljem ostanka u svojem domu;

  • osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge;

  • provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Ostvarenjem ovih ciljeva doprinijet će se:

a) Uspostavi koordiniranoga sustava potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika: 456 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.358;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 13.440.


Status programa: Završen