Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

36. “Pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama”

36. “Pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama”

Financijska potpora: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Početak i završetak provedbe projekta: 19.10.2015. – 30.06.2016
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
1. Grad Bjelovar i Bjelovarsko Bilogorska kao osnivači škola – korisnici;
1. I. osnovna škola;
2. III. osnovna škola;
3. IV. osnovna škola;
4. Osnovna škola Veliko Trojstvo;
5. Osnovna škola Rovišće.

Cilj projekta:
Opći cilj projekta je djeci s teškoćama osigurati što bolje uvjete stjecanja znanja, vještina i navika kako bi u budućem odabiru zvanja i zanimanja mogli odabrati zvanje primjereno svome statusu (prevoditelji, informatičari, državni službenici i namještenici, pravnici, ekonomisti…). Na taj način osigurati im u budućnosti mogućnost konkurencije na tržištu rada.

Aktivnosti:
1. Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje → izbor pomoćnika u nastavi
2. Sklapanje radnoga odnosa između Udruge i pomoćnika; utvrđivanje operacija i radnji za svakoga pomoćnika
3. Utvrđivanje evaluacijskih procedura (rad pomoćnika u nastavi u razredu, kontrola izvršenosti i kvalitete); obračuni plaća
4. Provedba unutrašnje evaluacije.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika- učenika s teškoćama u razvoju: 20;
- Broj izravnih korisnika- zaposlenih pomoćnika: 19;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 114;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 658.

Status programa: Završen