Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

35. “Kombi koji život znači!“

35. “Kombi koji život znači!“

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe projekta: 01.10.2015.– 30.09.2016
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Ciljevi programa:
Opći cilj programa: Provedbom predloženih projektnih aktivnosti koje su usmjerene osobama s tjelesnim invaliditetom starije životne dobi i kroz koje ih nastojimo uključiti u lokalnoj zajednici kako bi im se poboljšala kvaliteta života, direktno doprinosimo ostvarenju općega cilja: Smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina.
Specifični ciljevi: Realizacijom zadanih aktivnosti, organiziranjem prijevoza starijim osobama s tjelesnim invaliditetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, poticanjem volonterstva u radu sa starijim osobama, sprječavanju socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranjem javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, poticanjem međusobne suradnje tijela lokalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici direktno doprinosimo specifičnim ciljevima Poziva:
a) Uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama;
b) Osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika: 433 OSI;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 1.299;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 12.990.

Status programa: Završen