Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

34. Lokalni volonterski centar UTIB

34. Lokalni volonterski centar UTIB

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, http://www.mspm.hr
Početak i završetak provedbe projekta: 21.07.2015. – 20.07.2016.
Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta: Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, II. Osnovna škola Bjelovar, IV. Osnovna škola Bjelovar
Ciljevi programa:
Opći cilj programa: Predloženim projektom i projektnim aktivnostima doprinijet ćemo razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije i RH
Specifični ciljevi su:
- povećati broj građana uključenih u volonterske aktivnosti na području Grada Bjelovara, Županije i RH;
- doprinijet povećanju broja organizatora volontiranja;
- unaprijediti partnerske odnose između organizacije civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih programa;
- osigurati volontersku pomoć potrebitima u zajednici a posebno u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji;
- poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
Broj sudionika: Djeca s teškoćama u razvoju – 13, OSI – 34, siromašne osobe – 57, volonteri 70
Status programa: Završen