Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

30. Projekt iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2014. godinu

30. Projekt iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2014. godinu

„JAVNOST – OSOBE S INVALIDITETOM – POLITIKA“

Financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, http://www.uljppnm.vlada.hr/

Početak i završetak provedbe projekta: 15.07.2014. – 31.12.2014.

Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
Bjelovarsko bilogorska županija,
Grad Bjelovar.

Opći cilj projekta:
Promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama

Specifični ciljevi projekta:

  1. Izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
  2. Vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
  3. Osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
  4. Sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci)

Broj sudionika:
• Mladi s teškoćama u razvoju – 27;
• Osobe s invaliditetom – 81;
• Žene s invaliditetom – 32. 

Status programa: Završen