Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

26. „Zajedno do znanja!“

26. „Zajedno do znanja!“

Naziv projekta: „Zajedno do znanja!“

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija

Početak i završetak provedbe projekta: 01.01.2014. – 25.08.2014. 

Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije, Grad Čakovec, Grad Knin

Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
Obiteljski centar Bjelovar
Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec
Udruga invalida „Sveti Bartolomej“ Knin

Ciljevi projekta:

  • Opći cilj: Aktivnostima projekta pridonijeti unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih s invaliditetom.
  • Specifični cilj 1: Organizirati dnevne boravke za djecu s invaliditetom, u Bjelovaru, Čakovcu i Kninu, uz stručnu pomoć u učenju i pisanju domaćih zadaća kako bi u redovnom školskom sustavu postigli što bolje obrazovne rezultate te stekli poziciju da mogu birati, na tržištu rada konkurentno zanimanje, primjereno njihovu statusu (preostalim radnim mogućnostima);
  • Specifični cilj 2: Provoditi glazbene radionice za djecu i mlade s invaliditetom (korisnike) u Bjelovaru, Čakovcu i Kninu, uz stručni nadzor voditelja i profesora. Ovom odgojnom komponentom projekta spriječit ćemo ili barem umanjiti njihov osjećaj manje vrijednosti i društvene isključenosti te time poboljšali kvalitetu njihova života.

Broj sudionika
• direktnih: 15- Bjelovar, 10 – Čakovec, 10 - Knin
• ostali sudionici: 125

Status projekta: Završen