Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM UZ STRUČNU POTPORU

Bjelovar, 30.09.2009.

Zaključci sa sastanka i radionice na temu:

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM UZ STRUČNU POTPORU

U sljedećem razdoblju potrebno je:

 • Pripomoći poslodavcima i osobama s invaliditetom pri ostvarivanju prava na poticajna sredstva Fonda,
 • Izdati prikladan priručnik s CD-om za poslodavce, računovođe i računovodstvene servise
 • U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori te Udruzi računovođa održati predavanja uz promociju priručnika i CD-a,
 • Kod naših zaposlenih članova – zajedno s poslodavcima nastojati da što dulje ostanu u radnom odnosu,
 • Kod nezaposlenih:

  • Organizirati primjerenu edukaciju ili prekvalifikaciju,
  • Uz primjenu zakonske stope nastojati ih zaposliti na primjerenim poslovima

 • Proučiti mogućnost osnivanja zaštitne radionice u gradu Bjelovaru,
 • Ostvariti bolju suradnju sa HZZ-om,
 • Ostvariti bolju suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar,
 • Nastaviti dobru suradnju sa Obiteljskim centrom Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • Posebnu pažnju posvetiti procesu školovanja (OŠ, SŠ, fakultet)

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM UZ STRUČNU POTPORU


ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM UZ STRUČNU POTPORU


Stranica 1 od 1 //